Wojewoda na spotkaniach z mieszkańcami regionu

04.03.2018

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Potoku Górnego, Tarnogrodu, Sułowa, Urzędowa i Rokitna. W spotkaniach uczestniczyli też m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski, poseł do europarlamentu Mirosław Piotrowski, posłowie na Sejm RP: Sławomir Zawiślak, Sylwester Tułajew, Jerzy Bielecki, Piotr Olszówka a także senator Jerzy Chróścikowski.
 
Spotkanie z mieszkańcami Potoku Górnego i Tarnogrodu zdominowała kwestia związana z rolnictwem, a szczególnie dotycząca uprawy tytoniu i jego zbycia. Jak mówili rolnicy, 80 proc. krajowego tytoniu pochodzi z powiatu biłgorajskiego, a problemów w tym segmencie produkcji rolnej jest niemało.
 
Wojewoda zaproponował dwie drogi wyjścia z tej sytuacji. – Pierwsza dotyczy możliwości obniżenia podatku akcyzowego, jeśli to możliwe, na tytoń, który jest sprzedawany luzem, ale pod warunkiem, że będzie to tytoń polski. Drugą możliwością jest kwestia powstania w Polsce zakładu produkującego polskie papierosy – powiedział Przemysław Czarnek.
 
Podczas spotkań podnoszono także kwestie remontów dróg wojewódzkich i finansowania przebudowy dróg lokalnych. –Bez nich rozwój jakiegokolwiek regionu jest niemożliwy – zaznaczał Czarnek.
 
Wojewoda wskazywał także na obszar polityki prorodzinnej, która pozwala wyhamować niekorzystne trendy demograficzne i pokazuje realną pomoc w podnoszeniu standardu życia w terenach wiejskich. Nie zabrakło także odniesień do polityki międzynarodowej w kontekście polityki unijnej, ale także do bieżącej polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości.