Wojewoda podziękował dyrektorom. „Bez was nie zrobilibyśmy wielu rzeczy”

07.11.2019

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podziękował dyrektorom i zastępcom wydziałów i biur  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego za cztery lata wspólnej pracy. Wyraził wdzięczność za owocną współpracę w czasie pełnienia funkcji wojewody lubelskiego w latach 2015-2019. Ostatni dyrektoriat odbył się w Sali Kolumnowej LUW. 
 
Przemysław Czarnek zrezygnował z pełnionej funkcji po tym, gdy w wyborach parlamentarnych uzyskując 87 343 głosów, zdobył mandat posła na Sejm RP. Zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej, mandatu posła nie można łączyć  m.in.  z zatrudnieniem w administracji rządowej.
 
- Te cztery lata w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim uważam za owocne. Zrobiliśmy wiele rzeczy. Mam pełną świadomość tego, że bez was tych rzeczy nie zrobilibyśmy. Mam znakomitą kadrę dyrektorską w urzędzie. Wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło przez cztery lata, wszystko przechodziło przez urzędy wojewódzkie, w tym przez lubelski. W województwie lubelskim działo się najwięcej na tle całego kraju. Wydziały miały ogromnie dużo pracy i  z tej pracy wywiązywaliście się znakomicie, z czego jestem dumny i szczęśliwy  – mówił wojewoda Czarnek.
 
Podczas spotkania Przemysław Czarnek wręczył wszystkim dyrektorom i ich zastępcom symboliczne podziękowania za zaangażowaną pracę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, Lubelszczyzny i wszystkich obywateli oraz wymierny wkład w rozwój administracji rządowej w województwie lubelskim wyrażany poprzez rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych, umacnianie dobrego imienia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz efektywną współpracę i wieloma środowiskami i podmiotami.