Wojewoda powołał konsultantów w czterech dziedzinach

12.09.2019

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła  się uroczystość powołania nowych konsultantów wojewódzkich. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył akty powołujące na konsultantów wojewódzkich w następujących dziedzinach: angiologia, pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, pielęgniarstwo oraz medycyna pracy.
 
W zakresie angiologii konsultantem wojewódzkim został dr hab. n. med. Andrzej Wolski, pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus, w dziedzinie pielęgniarstwa dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński. Lek. med. Elżbieta Pachucka-Włas będzie konsultantem z zakresu medycyny pracy.
 
Nowo wybrani będą pełnili powierzone im funkcje przez najbliższe pięć lat.