Wojewoda Przemysław Czarnek spotkał się z ambasadorem Chorwacji

08.10.2019

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka z ambasadorem Republiki Chorwacji w Polsce Tomislavem Vidoševičem. Ambasadorowi towarzyszył konsul honorowy Republiki Chorwackiej w  Białymstoku Wojciech Strzałkowski.
 
Rozmawiano m. in. o współpracy gospodarczej pomiędzy Chorwacją a Lubelszczyzną.- Mamy ogromną nadzieję na to, że ta współpraca nie będzie polegała wyłącznie na wymianie turystycznej, zwłaszcza na odwiedzinach Polaków w Chorwacji, ale również na poszerzaniu kontaktów naszych przedsiębiorców i wymiany handlowej – podkreślił Przemysław Czarnek.
 
Tomislav Vidośević jest nowym ambasadorem Republiki Chorwacji w Polsce, objął tę funkcję w styczniu tego roku. To jego pierwsza wizyta w Lublinie.
 
Tomislav Vidošević jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Zagrzebskim w Splicie. Ukończył też studia dyplomatyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Chorwacji. Wcześniej był ambasadorem Republiki Chorwacji na Ukrainie (2012-2005), w Republice Włoskiej (2005-2012), w Republice Malty z siedzibą w Rzymie (2006-2012), w San Marino z siedzibą w Rzymie (2006-2012), w Republice Cypryjskiej z siedzibą w Rzymie (2006-2012). W  2005 r. został mianowany stałym przedstawicielem Republiki Chorwacji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), przy Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) i przy Światowym Programie Żywnościowym (WFP) z siedzibami w Rzymie.   
        
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Chorwacji m.in. pełnił funkcję w sekretariacie prezydencji Republiki Chorwacji w Radzie UE 2020 (wrzesień 2018), funkcję podsekretarza stanu ds. multilateralnych i oganizacji międzynarodowych (2004-2005). Był dyrektorem Urzędu ds. Współpracy z Instytucjami Międzynarodowymi (2001-2004).