Wojewoda Przemysław Czarnek wręczył 113 odznaczeń państwowych (zdjęcia)

28.05.2019

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
i resortowych zasłużonym mieszkańcom województwa lubelskiego.
 
- Chcę złożyć serdeczne gratulacje wszystkim państwu, którym za chwilę będę miał zaszczyt i honor przekazać nadane przez Prezydenta RP najwyższe odznaczenia państwowe oraz nadane przez poszczególnych ministrów wysokie odznaczenia resortowe. Te państwowe odznaczenia to jest dowód uznania dla państwa wkładu w budowę dobra wspólnego,
w szczególności w budowę i rozwój województwa lubelskiego –
powiedział wojewoda Przemysław Czarnek
 
– Na sali są ludzie, na których opiera się Lubelszczyzna. Medali nie dostaje się za nic. Medale dostaje się za wybitne zasługi
i wkład w rozwój naszej społeczności. To państwo stanowicie trzon tego województwa, jesteście również gwarantem tego, że wasze zaangażowanie przyczyniać się będzie do budowy i rozwoju naszego województwa. Są wśród nas również ludzie na co dzień nie mieszkający w województwie lubelskim, ale są szczególnie z nim związane i działają na jego rzecz –
dodał wojewoda Czarnek.
 
Podczas wydarzenia wręczono 113 odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medale za Zasługi Obronności Kraju oraz Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
 
Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie pod kierownictwem prof. Teresy Krasowskiej, która otrzymała specjalne podziękowanie za oprawę muzyczną wydarzenia.