Wojewoda wydał ZRID na kolejny odcinek S19, od Lublina do Niedrzwicy Dużej

12.08.2019

12 sierpnia 2019 r. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał decyzję zrid dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek Lublin - koniec obwodnicy Kraśnika:Część nr 1: odcinek realizacyjny Lublin (węzeł „Konopnica” obecnie „Lublin Węglin” – bez węzła) – węzeł „Niedrzwica Duża” obecnie „Niedrzwica Duża” z węzłem, długości 12 km.
 
Jest to jeden z sześciu odcinków drogi S19 na trasie Lublin – Granica Województwa Lubelskiego. Projektowana droga na odcinku pierwszych 4 km od Lublina przebiega po starym śladzie drogi krajowej nr 19 , a na pozostałej długości biegnie po nowym śladzie.  Zaprojektowano drogę dwujezdniową wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
 
W ramach tego zadania zrealizowane zostaną:  węzły drogowe “Strzeszkowice” i “Niedrzwica Duża”, Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): “Radawiec” i “Zemborzyce”, przebudowa i budowa nowych zatok autobusowych, budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, budowa w ciągu drogi ekspresowej dwupoziomowego skrzyżowania z linią kolejową, budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
 
To nie koniec. Projekt zakłada bowiem budowę i przebudowę zjazdów z dróg obsługujących lub innych dróg niższej kategorii, budowę obiektów inżynierskich, systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające przepompownie, zbiorniki retencyjne i inne.
 
Pojawią się też urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym i zieleń. Przewidziano również budowę nowych i przebudowę urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych.
 
Tereny przyległe do projektowanej drogi ekspresowej odpowiadające klasie S zostaną skomunikowane z drogą poprzez zaprojektowane przejazdy i drogi dojazdowe. Krzyżujące się z drogą ekspresową drogi wyższych kategorii uzyskały połączenie z drogą ekspresową w projektowanych węzłach, a skrzyżowania z drogami niższych kategorii rozwiązano poprzez ich przebudowę i przeprowadzenie bezkolizyjnie nad drogą ekspresową lub budowę wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej dla przekroczenia kolidujących dróg.