Wojewoda wystąpił na II Wschodnim Forum Samorządowo-Gospodarczym

10.06.2016

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wziął udział w organizowanym po raz drugi Wschodnim Forum Samorządowo-Gospodarczym, które odbywało się wczoraj i dziś w Tomaszowie Lubelskim. W konferencji wzięli też udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Rozwoju Polski i Ukrainy.
 
Podczas poszczególnych sesji forum uczestnicy dyskutowali na temat roli administracji rządowej i samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej, rozwoju sektora przedsiębiorczości w Polsce w okresie przed i poakcesyjnym UE w ujęciu finansowania inwestycji, a także wpływu reguł konkurencji Unii Europejskiej na gospodarkę państw członkowskich a stanu przygotowania Ukrainy do funkcjonowania w UE. W ostatniej z wymienionych sesji głos zabrał wojewoda Czarnek.
 
Na koniec pierwszego dnia forum uczestnicy odbyli wyjazd studyjny związany z zastosowaniem energetyki odnawialnej na Roztoczu, połączony z tematem odnawialnych źródeł energii jako wyzwania dla sektora samorządu i gospodarki.
 
Organizatorami forum byli Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz miasto Tomaszów Lubelski.