Wojsko szukało padłych dzików

11.08.2017

W dniach 07 – 10 sierpnia 2017 roku na terenie Lasów Kijowieckich (powiat bialski) w ramach działań mających na celu zwalczanie ASF na terenie  województwa lubelskiego przeprowadzono przeszukanie terenu pod względem ujawnienia zwłok padłych dzików.
 
Działania administracji publicznej były wsparte siłami Wojskowego Zespołu Zadaniowego „Biała Podlaska”, który został skierowany w rejon działań na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wydanej na wniosek wojewody lubelskiego.

W skład WZZ wchodziło 78 żołnierzy, którzy na co dzień służą w jednostce wojskowej w Siedlcach, która wchodzi w skład 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. W przeszukiwaniu terenu brali udział również przewodnicy z Nadleśnictwa Biała Podlaska. W akcję zaangażowani zostali także myśliwi z kół dzierżawiących obwody łowieckie w rejonie poszukiwań. Ponadto do działań skierowano pracowników powiatowej i wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej.
 
Bezpieczeństwo na drogach i w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu działania zabezpieczała swoimi siłami lubelska Policja.
 
Wszystkie osoby uczestniczące w działaniu zostały ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto każdej osobie wydano repelenty odstraszające kleszcze i komary. Działania wsparły lokalne samorządy, które w związku z trudnymi warunkami działania wynikającymi z wysokiej temperatury powietrza dostarczyły uczestnikom wodę mineralną. Dodatkowo Nadleśnictwo Biała Podlaska zabezpieczyło posiłki regeneracyjne dla uczestników akcji.
 
Koordynatorem akcji ze strony administracji publicznej był powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlasce, natomiast siłami wojska dowodziło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.
 
W czasie przeszukiwania terenu nie doszło do żadnego wypadku.
 
W wyniku przeszukania Lasów Kijowieckich na obszarze ok. 4800 ha ujawniono 25 zwłok padłych dzików:
- 07.08.2017 r. – 4 szt.
- 08.08.2017 r. – 4 szt.
- 09.08.2017 r. – 9 szt.
- 10.08.2017 r. – 8 szt.
           
Akcje przeszukiwania zakończono 10 sierpnia 2017 r. ok. godz. 15.00.
 
Była to już trzecia z kolei akcja przeszukiwania lasów na terenie województwa lubelskiego od czasu wyznaczenia pierwszego ogniska ASF w 2016 roku w powiecie bialskim. W najbliższym czasie planowane są kolejne takie działania.