Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie świętował 75. lecie istnienia

12.06.2019

Z okazji jubileuszu Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kolegium dziekańskie UP zorganizowało Międzynarodową Konferencję Naukową, podczas której wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wręczył odznaczenia resortowe osobom, które wyróżniły się wkładem na rzecz rozwoju rolnictwa.
 
- W 1817r., po latach wielkiej wojny napoleońskiej, w niemieckojęzycznym czasopiśmie ukazał się artykuł przestrzegający Europę przed widmem głodu. Wskazano tam na pewne wnioski, które były związane z tym, jak ustrzec naszą, wówczas główną, część świata przed tym strasznym widmem. Z tym samym mieliśmy do czynienia po pierwszej, a szczególnie po drugiej wojnie światowej, kiedy kształtował się nowy ład społeczny. Ówcześni ojcowie-założyciele  Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która zmieniła się w UE, jako główny element rozwoju przedstawili rozwój rolnictwa. Ale ten rozwój nie byłby możliwy bez pokoleń naukowców, którzy starali się poprawić zarówno wydajność produkcji, jak i to, żeby ta wydajność służyła na rzecz innych ludzi, żyjących w danej przestrzeni historycznej – powiedział wicewojewoda Gmitruczuk podczas wystąpienia.
 
- Jestem również rolnikiem i doskonale rozumiem państwa troskę o rolnictwo w każdym jego aspekcie. Z wielką atencją wysłuchałem informacji o tym, jak wygląda proces skracania słomy w pszenżycie. Chciałbym również podkreślić wielki wkład w poprawę wydajności zbóż. W obecnym czasie, kiedy mamy do czynienia z ogromną liczbą szkodników, państwo wypracowujecie drogi, w jaki sposób rolnicy mogą chronić swoje plony przed nimi – mówił wicewojewoda.
 
- Za to wszystko naukowcom, ludziom, którzy przyczyniają się do widocznego rozwoju, pragnę podziękować. Stara maksyma mówi: una hirundo non facit ver - jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale nie sposób nie zauważyć, jak wiele takich wspaniałych jaskółek Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostało stworzonych. Gratuluję tak znacznego awansu dla Uniwersytetu Przyrodniczego w dzisiejszym rankingu, prawie 20 miejsc w górę. Gratuluję tego, że nasze wschodnie uczelnie są związane z tą ziemią. Ziemią, która jest zróżnicowana pod względem terenu i produkcji rolnej. Wspaniałe sady w dolinie Wisły, niezwykle żyzna hrubieszowska ziemia, z której rolnicy uzyskują nawet 11,7 ton pszenicy z hektara. Ktoś może powiedzieć, że gdzieś w Nowej Zelandii w ostatnim roku udało się uzyskać plon ponad 16 ton. Ale pamiętajmy, że każda produkcja ma swoje ograniczenia. Państwo na pewno wiedzą, że na chwilę obecną wydajność jest szacowana na prawie 23 tony. Życzę, by tutaj rozwój nauki spowodował złamanie tej granicy– powiedział  wicewojewoda.
 
Robert Gmitruczuk wszystkim pracownikom uczelni życzył dalszych lat sukcesów i rozwoju. pogratulował również odznaczonym otrzymanych wyróżnień. -  Życzę, by polska myśl naukowa kwitła jak najszerzej, i aby polscy naukowcy byli coraz bardziej znani na świecie jako ci, którzy dbają o to przesłanie z 1817r., żeby nigdy nam nie brakowało żywności, a wydajność w granicach rozsądku była jak najwyższa – zaznaczył.
 
Podczas uroczystości wicewojewoda wręczył dziekanowi wydziału okolicznościowy dyplom uznania.
 
W jubileuszu uczestniczyli m.in. dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciele władz samorządowych województwa lubelskiego, instytucji publicznych związanych z rolnictwem, a także kadra naukowa uczelni wyższych zaprzyjaźnionych z UP w Lublinie.
 
**
 
Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednym z najstarszych w powojennej Polsce. Wywodzi się z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, utworzonego 23 października 1944 r. W skład Wydziału wchodzi 11 jednostek organizacyjnych, w tym 2 instytuty oraz 9 katedr. Pracuje w nich 132 nauczycieli akademickich, w tym 38 z tytułem naukowym profesora, 7 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych, 5 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 55 adiunktów ze stopniem doktora, 9 starszych wykładowców oraz 18 asystentów ze stopniem doktora lub magistra. Stan kadrowy Wydziału uzupełnia 60 pracowników naukowo-technicznych i robotników. Wydział Agrobioinżynierii ma pełne prawa akademickie, w nadawaniu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska. Do chwili obecnej na Wydziale przeprowadzono 502 przewody doktorskie i 165 habilitacyjnych. Dotychczas studia na Wydziale ukończyło 18320 absolwentów, w tym 11275 z dyplomem magisterskim i 7045 z dyplomem inżynierskim. Na Wydziale łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych sześciu kierunków: rolnictwo, towaroznawstwo, ekonomia, inżynieria środowiska, turystyka i rekreacja oraz gospodarka przestrzenna studiuje 2671 studentów. Na Wydziale na studiach III stopnia - doktoranckich studiuje 20 doktorantów.