Wykład w Józefowie: „Celem demokracji powinna być wolność człowieka”

09.01.2019

„Znaczenie konstytucji polskich dla niepodległości Polski”– to temat wykładu jaki wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wygłosił w Józefowie dla słuchaczy Uniwersytetu Powszechnego w Bondyrzu. 
 
W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie wojewoda mówił o czterech ustawach zasadniczych: Konstytucji 3 Maja, Konstytucji Marcowej i Kwietniowej oraz obecnie obowiązującej Konstytucji z 1997 roku.Wyjaśnił okoliczności ich powstania i uchwalenia, znaczenie dla kondycji państwa polskiego, wkład w polskie prawo i reformy. Poruszona również została kwestia demokracji. Wojewoda zaznaczył, że celem demokracji powinna być wolność człowieka, jego godność i podmiotowość, że prawa człowieka osadzone są w prawie naturalnym.
 
Wykładu wysłuchali m.in.  poseł na Sejm RP a jednocześnie prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Zamościu Sławomir Zawiślak, zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu Andrzej Wojtyło, nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Stanisław Nawrocki, zastępca kierownika KRUS w Biłgoraju Henryk Paska, komendant Hufca ZHP z Tomaszowa Lubelskiego harcmistrz Anna Rojek, a także podopieczni Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Józefowie, Dziennego Klubu Senior+ w Długim Kącie, Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie oraz harcerze z drużyny „Traperski krąg” z Suśca, jak również wielu mieszkańców gminy Józefów i sąsiednich miejscowości.
 
 
                                                                                                        ***
 
 
Działalność Uniwersytetu Powszechnego przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu uroczyście zainaugurowano 6 października 2018 roku. Uniwersytet jest ośrodkiem szerzenia oświaty dostępnej dla wszystkich mieszkańców regionu bez względu na wiek i wykształcenie.Jest ośrodkiem aktywizacji mieszkańców Zamojszczyzny w sprawach wspólnotowych. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Uniwersytet jest zorganizowany na podobieństwo tradycyjnego uniwersytetu, posiada władze, kadrę wykładowców, słuchaczy.