Wyniki naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"

25.10.2021

 

1 866 558 230,42 zł otrzyma województwo lubelskie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Z tego, 101 500 000 zł trafi do samorządu województwa lubelskiego, 293 704 003,66 zł do powiatów, a 1 471 354 226,76 zł do gmin z terenu województwa lubelskiego.

 

 

Lista dofinansowania w województwie lubelskim

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

 

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy.

 

Więcej informacji na stronach internetowych: