Wystąpienie ze służby dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie

14.01.2022

W związku z wystąpieniem ze służby dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk. Dariusza Bernata, w Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się uroczysta odprawa. W spotkaniu uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka, który wręczył ustąpującemu dyrektorowi Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego. Obecny był również wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
 
Wyróżnienie zostało przyznane za wieloletnią, rzetelną i zaangażowaną pracę, troskę o wysoką jakość pracy Służby Więziennej w województwie lubelskim, skuteczną koordynację prowadzonych działań penitencjarnych, tworzenie nowych form wsparcia społecznego w resocjalizacji skazanych, a także harmonijne współdziałanie z instytucjami mundurowymi, życzliwość, zrozumienie oraz rzetelne zaangażowanie w sprawy  i inicjatywy realizowane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, pracę na rzecz dobra Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.
 
- Życzę sukcesów w realizacji nowych zadań, które Pan zapewne podejmie – inaczej sobie tego nie wyobrażam. Gratuluję tego, że mógł Pan dzisiaj powiedzieć, że ma Pan poczucie spełnienia w realizacji służby – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- W województwie lubelskim jest szczególna aura towarzysząca służbom mundurowym. Dwa lata funkcjonowania na stanowisku wojewody to ciąg tylko i wyłącznie pozytywnych relacji ze służbami. Dziękuję za wkład w stworzeniu tej aury. Jest Pan jednym z autorów atmosfery, która spełnia realizację zadań – dodał wojewoda lubelski. 
 
Płk Dariusz Bernat rozpoczął służbę 1 sierpnia 1995 r. jako młodszy wychowawca Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Zamościu. Pełnił służbę w tej jednostce także w pionie ochrony na stanowiskach od młodszego inspektora do kierownika działu. Od 1 lutego 2013 r. do 13 marca 2018 r. ponownie związany z Zakładem, gdzie objął stanowisko zastępcy, a następnie dyrektora  jednostki. Pełnił  służbę jako starszy specjalista w Biurze Ochrony i Spraw Ochronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, był związany z Aresztem Śledczym w Krasnymstawie, gdzie pełnił obowiązki zastępcy dyrektora. Posiada wszystkie trzy odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej: brązową, srebrną i złotą. Podczas całego przebiegu służby ukończył liczne kursy doskonalenia zawodowego. Za sumienność i zaangażowanie podczas wykonywanie obowiązków służbowych był wielokrotnie nagradzany przez przełożonych.
 
Obowiązki dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie pełnił od 1 marca 2020 r.