Wyznaczenie do pełnienia funkcji wójta gminy Puławy

16.04.2021

 

Na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył Kamila Adama Lewandowskiego do pełnienia funkcji wójta gminy Puławy, od dnia 16 kwietnia 2021 r., do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

 

O wyznaczenie wystąpił wojewoda lubelski Lech Sprawka wnioskiem z dnia 13 kwietnia br., przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

Dzisiaj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, wojewoda lubelski wręczył akt powołania. Lech Sprawka złożył gratulacje i przekazał najlepsze życzenia.

 

Powołanie osoby pełniącej funkcję wójta uzasadnia fakt utraty mandatu przez dotychczasowego wójta. O wygaśnięciu mandatu wójta gminy Puławy poinformował komisarz wyborczy w Lublinie obwieszczeniem z dnia 12 kwietnia 2021 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.