Złożenie kwiatów pod tablicą de Tramecourta

22.12.2017

Przed siedzibą LUW w Lublinie odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych w ramach akcji Sondernaktion Lublin. Kwiaty, pod tablicą poświęconą przedwojennemu wojewodzie Jerzemu Albinowi de Tramecourtowi i urzędnikom państwowym, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej, złożyli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wicewojewoda Robert Gmitruczuk, dyrektor generalny LUW w Lublinie Agata Grula, a także dyrektorzy  i pracownicy Urzędu.
 
- Dzisiaj w ostatni dzień pracy przed Bożym Narodzeniem pamiętamy o naszych poprzednikach, którzy pracowali w Urzędzie Wojewódzkim czy w inny sposób służyli naszej Ojczyźnie – powiedział wojewoda Czarnek.  
 
W noc wigilijną 23 grudnia 1939 r., (w 1939 r. 24 grudnia przypadał w niedzielę stąd zgodnie z ludową tradycją Wigilię Bożego Narodzenia obchodzono dzień wcześniej), z cel Zamku Lubelskiego wyciągnięto 10 znanych i szanowanych obywateli Lublina. Dla zachowania pozorów dołączono do nich jeszcze dwóch młodocianych przestępców kryminalnych, po czym zabrano wszystkich na stary cmentarz żydowski przy ul. Siennej. Tam w świetle reflektorów samochodowych całą dwunastkę rozstrzelano nad wykopanymi wcześniej grobami. Tej nocy zginęli: Stanisław Bryła (wicewojewoda lubelski, prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, społecznik), Bolesław Sekutowicz (prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie), Edward Lipski (adwokat, były starosta zamojski i tomaszowski), Władysław Rutkowski (adwokat), prof. Czesław Martyniak (kierownik katedry filozofii prawa KUL), ks. prof. Michał Niechaj (wykładowca teologii dogmatycznej na KUL i Wyższym Seminarium Duchownym), Tadeusz Moniewski (dyrektor gimnazjum i liceum im. Stanisława Staszica), Antoni Krzyżanowski (dyrektor gimnazjum i liceum Wacławy Arciszowej), Józef Dańkowski (starosta powiatu lubelskiego) oraz Tadeusz Illukiewicz (starosta powiatu lubartowskiego).
 
Podczas wspomnianej egzekucji zginęli urzędnicy (prawnicy) pracujący, przed wojną, w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
 
 
Do tamtych wydarzeń nawiązuje tablica na frontowej ścianie budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy której zgromadzili się uczestnicy uroczystości.
 
W ramach akcji eksterminacyjnej Sondernaktion Lublin w listopadzie został zamordowany także Jerzy Albin de Tramecourt – ostatni przedwojenny wojewoda lubelski, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Data i miejsce jego pochówku nie są znane do dzisiaj.