Za dar życia i służbę dla zdrowia narodu. Honorowi dawcy krwi odznaczeni

11.06.2022

 
- Składam głęboki pokłon za dar życia oraz za to, że pozwalacie Państwo funkcjonować między innymi służbie zdrowia, ponieważ nie byłoby lecznictwa szpitalnego w takim zakresie, gdyby nie ten wspaniały dar krwi – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas uroczystości uhonorowania odznaczeniami państwowymi i resortowymi osób zasłużonych na rzecz honorowego krwiodawstwa i ochrony zdrowia.
 
- Podziękowanie dla Państwa są tym większe, że liczba honorowych krwiodawców w województwie lubelskim – co nie jest powszechnym zjawiskiem w skali kraju – w ostatnim czasie wzrosła i to nie tylko do roku ubiegłego, ale także roku 2019, czyli do czasu sprzed pandemii. To jest znakomity i bardzo ważny sygnał, tym bardziej, że po 24 lutego br. przybyło potencjalnych pacjentów w postaci uchodźców z Ukrainy, którzy też są świadczeniobiorcami szpitali z terenu województwa lubelskiego – mówił wojewoda Sprawka.
 
Wojewoda lubelski wręczył Złoty Krzyż Zasługi i dwa Brązowe Krzyże Zasługi. Te wysokie odznaczenia państwowe zostały nadane przez Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej. W imieniu ministra zdrowia, Lech Sprawka uhonorował także Odznakami Honorowymi „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” osoby zasłużone na rzecz ochrony zdrowia.
 
- Jestem Państwa dłużnikiem za okres pandemii wirusa SARS-CoV-2 od marca 2020 roku – zaznaczył Lech Sprawka zwracając się do dyrektor Małgorzaty Orzeł i całego zespołu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Wojewoda lubelski podkreślił, że RCKiK w Lublinie odegrało znaczącą rolę w całym systemie lecznictwa i było jednym z pierwszych dużych laboratoriów, które wykonywało badania testowe i w kierunku przeciwciał oraz dostarczało osocze dla chorych w procesie terapii oraz na potrzeby prób tworzenia leku na COVID-19.