Zakaz polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z ASF u dzików

27.02.2018

Wojewoda lubelski z dniem 26 lutego br. wydał zakaz polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z wyznaczeniem w 2018 r. na terenie województwa lubelskiego dwóch ognisk afrykańskiego pomoru świń i stwierdzeniem 267 przypadków tej choroby u dzików. Rozporządzenie wydane zostało w celu ograniczenia dalszego szerzenia się wirusa u dzików.
 
W świetle obowiązujących przepisów w gminach na obszarze ochronnym w województwie lubelskim, które sąsiadują z obszarem objętym ograniczeniami i/lub obszarem zagrożenia, tj. w powiecie łukowskim – gminy Wola Mysłowska, Krzywda, Wojcieszków, w powiecie radzyńskim – gmina Borki, w powiecie lubartowskim – gminy Kock, Firlej, Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski i Uścimów, w powiecie łęczyńskim – gminy Ludwin, Puchaczów i Cyców, w powiecie chełmskim – gminy Siedliszcze, Chełm, Dorohusk zakazuje się polowań zbiorowych na zwierzęta łowne, z wyłączeniem niepowodujących nadmiernego przemieszczania się dzików:
1) polowań zbiorowych bez udziału psów,
2) polowań zbiorowych bez naganki lub naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy.
 
Wykonanie rozporządzenia powierzone zostało Zarządom Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Siedlcach i Tarnobrzegu.