Zakończenie etapu budowy. Zawieszenie wiechy na inwestycji SPSK 1 w Lublinie

06.07.2021

Na największym i najbardziej okazałym budynku wśród wszystkich, które powstały w ramach Programu Wieloletniego pn. "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" zawieszono wiechę. W uroczystości zakończenia etapu budowy inwestycji SPSK 1 uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Kiedy rektorami Uniwersytetu Medycznego byli Andrzej Książek i Andrzej Drop, a dyrektorem szpitala Adam Borowicz rodziła się koncepcja programowa tej inwestycji. Dziękuję wszystkim, którzy w tamtym etapie uczestniczyli. Natomiast teraz wielkie podziękowania dla rektora Wojciecha Załuski i dyrektor Beaty Gawelskiej. Teraz to Wy sterujecie tym okrętem – mówił wojewoda Lech Sprawka.
 
- Wiele jest powodów do podziękowań. To dla mnie zaszczyt i honor, że mogłem z Państwem współpracować. Zwykłe słowo dziękuję tu nie wystarczy. Był to klimat takiej współpracy, która sprawiła, że szpital tymczasowy zafunkcjonował. To on stanowił niezmiernie ważny element w strategii przebiegu zabezpieczenia leczenia szpitalnego i stanowi podstawę do ewentualnej strategii walki podczas czwartej fali – dodał Lech Sprawka.
 
Początek przebudowy i rozbudowy budynków przy ulicy Staszica to maj 2019 r., kiedy uzyskano pozwolenie na budowę. We wrześniu tego roku zawarto umowę na realizację konstrukcji głównej części obiektu szpitala składającej się z trzech segmentów w układzie tarasowym, a w czerwcu 2020 r. na realizację II etapu budowy – stan surowy zamknięty z kompleksowym pokryciem dachowym wraz z przygotowaniem pomieszczeń do użytkowania. W lutym br. podpisano umowę na III etap – prace wykończeniowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wyposażenie obiektu aparaturę medyczną oraz wyposażenie niemedyczne planuje się w 2022 r.
 
W obiekcie zostaną zlokalizowane: blok operacyjny z 8 salami Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zakład Diagnostyki Radiologicznej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, Centralna Sterylizatornia, Bank Krwi i Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.
 
- Ta wiecha symbolizuje ciężką pracę budowlańców, ale też wspomina tych, którzy przyczynili się do tego, że ta wspaniała inwestycja mogła się dokonać. Pamiętam jak to było. Wielkie starania poprzednich rektorów. Cieszymy się, że obecnie mamy niezwykłe wsparcie w realizacji tej inwestycji ze strony wojewody lubelskiego i marszałka województwa lubelskiego – podkreślał rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.
 
- Ten Szpital jest niezmiernie ważny. Tworzyliśmy szpital tymczasowy, tutaj działała Klinika Chorób Zakaźnych, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. To miejsce będzie obszarem działalności klinicznej w bardzo nowoczesnym wymiarze. Cieszymy się, że w tym szpitalu pracują liderzy w wielu dyscyplinach polskiej medycyny. Dziękuję wojewodzie lubelskiemu za wspaniałą współpracę. Na tym skorzystali pacjenci – dodał rektor Uniwersytetu Medycznego.
 
Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe i instalacyjne. Zostały już wykonane wraz z wyposażeniem: pomieszczenia transformatów, agregatu prądotwórczego, rozdzielnia niskiego i średniego napięcia, pom. węzła ciepłego. Zrealizowano i oddano do użytkowania budynek chlorowni, tlenowni, sprężarkowi oraz ukończono budynek hydroforni.
 
Dotychczas zrealizowano już nowe obiekty w dwóch lokalizacjach szpitala: przy ul. Radziwiłłowskiej oraz Głuskiej.