Zasłużeni pracownicy kwartalnika „Akcent” odznaczeni

05.12.2018

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w promocji nowego numer kwartalnika „Akcent”. Wydarzenie było także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.
 
Pracownicy redakcji kwartalnika otrzymali Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi oraz Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej. Na uroczystości wraz z zaproszonymi gośćmi i sympatykami „Akcentu” był obecny prezes Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” Bogusław Wróblewski. Po ceremonii wręczenia odznaczeń zebrani goście wysłuchali wystąpień recenzentów najnowszego numeru kwartalnika.
 
Gratuluję państwu i dziękuję, że dane mi było odznaczyć państwa tymi najwyższym odznaczeniami państwowymi, które są dowodem uznania ze strony Rzeczpospolitej Polskiej. W ten sposób chce ona  podkreślić fakt, że państwa praca w „Akcencie”, na większej bądź mniej przestrzeni lat, ma ogromne znaczenie dla Polski i kultury polskiej. Państwo, które nie bada swojej kultury, które o nią nie dba, zanika. W Polsce na szczęście tak nie jest. Jeszcze raz w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogromnie dziękuję i gratuluję państwu – powiedział Przemysław Czarnek.
 
Akcent jest czasopismem niezależnym, utrzymuje się z dotacji budżetowych oraz dobrowolnych wpłat. Wydawany początkowo jako almanach, po Sierpniu 1980 został zalegalizowany jako czasopismo poświęcone literaturze, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. W latach osiemdziesiątych na skutek restrykcji politycznych był dwukrotnie zawieszany, ale środowisku artystycznemu udawało się odzyskać tytuł w niezmienionej postaci. Kwartalnik analizuje procesy kulturowe, jakie zachodzą na pograniczu narodowości. Pismo zainicjowało poważne zainteresowanie tym tematem przed wieloma laty, kiedy był on jeszcze zakazany przez PRL-owską cenzurę.
 
Akcent był nazywany „domem najwybitniejszych śpiewających poetów” – publikowano tu utwory W. Młynarskiego oraz wysokiej próby przekłady piosenek G. Brassensa, J. Brela, B. Okudżawy, W. Wysockiego, a w ostatnich latach Jana Kondraka, Basi Stępniak-Wilk, Marka Andrzejewskiego, Marcina Różyckiego, Wojciecha Waglewskiego. W „Akcencie” debiutowało wielu młodych autorów, których nazwiska stały się głośne, m.in. P. Szewc (1980 nr 2), E. Ostrowska (1980 nr 2), M. Świetlicki (1988 nr 1), A. Niewiadomski (1988 nr 2), E. Tkaczyszyn-Dycki (1989 nr 4), A. Goławska (2002 nr 4).
 
Kwartalnik ma znaczący udział w popularyzacji literatury polskiej tworzonej na obczyźnie – już w latach 80. prezentowano twórczość pisarzy emigracyjnych i jej kompetentne omówienia. Akcent prezentował pierwsze polskie przekłady „Spotkania w Telgte” G. Grassa, „Pomalowanego ptaka” J. Kosińskiego, „Cementowego ogrodu” I. McEwana, „Szatańskich wersetów” S. Rushdiego, opowiadań I. B. Singera.
 
Co pewien czas Akcent publikuje blok tekstów poświęconych jednemu tematowi, problemowi czy osobie, np.: „Dziecko i świat”, „Samobójcy i inni”, „Gra – temat i metoda”, „Chłopi – twórcy kultury”, „Powstanie warszawskie”, „Węgrzy i o Węgrach”, „Erotyka w literaturze”, „Komizm, humor i groteska w kulturze Europy”, „Polscy Amerykanie”, „Karol Wojtyła – poeta, dramaturg, filozof”, „Czytanie Ukrainy”.
 
#kultura #Polskatoniewstyd #Lublin #lubelskie #Akcent @MKiDN_GOV_PL