Zbudują przedszkole w Niedrzwicy Dużej. Inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu

13.06.2022

 
W Niedrzwicy Dużej (powiat lubelski) przy ul. Nadrzecznej zostanie zbudowany budynek przedszkola. 20 kwietnia br. w Urzędzie Gminy została podpisana umowa z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia, a dzisiaj z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, lubelskiej kurator oświaty Teresy Misiuk i starosty lubelskiego Zdzisława Antonia wmurowano kamień węgielny pod budowę inwestycji. Zadanie pn. „Budowa przedszkola w Niedrzwicy Dużej” uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
- Takich inwestycji w infrastrukturę edukacyjną, jakie mamy w tym roku nigdy nie było. Gmina Niedrzwica pod tym względem jest rekordzistą. Pan wójt, jako były kurator oświaty dokładnie wie, że trzeba inwestować w edukację. Dlatego zawnioskował wraz z radnymi o środki finansowe z Polskiego Ładu, w szczególności na infrastrukturę edukacyjną, zarówno w tym pierwszym rozdaniu, jak i w drugim – podkreślał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
 
- Liczby są niebywałe. 3 mld 200 mln zł tylko z jednego rozdania na infrastrukturę edukacyjną w całej Polsce. W województwie lubelskim – 337 mln zł. Co powoduje, że lubelskie jest liderem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z Polskiego Ładu na ten cel. Łącznie w tym roku i w roku poprzednim z Polskiego Ładu polski rząd przeznaczył na infrastrukturę edukacyjną 5 mld 200 mln zł – dodał minister Przemysław Czarnek.
 
- Województwo lubelskie partycypuje w sposób ponadprzeciętny w tym Programie. Jest to wpisane w strategię zrównoważonego rozwoju, co ma zapewnić, że te regiony najbiedniejsze szczególnie w części wschodniej naszego kraju będą mogły nadrobić ten dzielący nas dystans w stosunku do innych województwa. Beneficjentami tego typu inwestycji są nie tylko dzieci przedszkolne, czyli społeczność lokalna. Warto również zwrócić uwagę, że te potężne pieniądze są skierowane do tych wykonawców, którzy funkcjonują na lokalnym rynku. To „kroplówka” dla przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Przedszkole będzie budynkiem dwukondygnacyjnym na planie prostokąta. W budynku będzie m.in.: 8 sal zabaw dla dzieci, pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie zajęć indywidualnych oraz grupowych. W obiekcie wydzielono również kompleks pomieszczeń związanych z przygotowywaniem i wydawaniem posiłków.
 
Zamówienie zostało podzielone na 3 etapy:
1) etap I obejmujący zakresem m.in. wykonanie płyty fundamentowej wraz ze zlokalizowanymi w niej odcinkami przyłącza wodociągowego, instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej, wykonanie stanu surowego budynku wraz z pokryciem dachowym.
2) etap II obejmujący zakresem m.in. wykonanie stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz klap dymowych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych wewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej, sanitarnej i technologicznej, wykonanie przyłącza wodociągowego, dostawę i montaż central wentylacyjnych, przebudowę przyłącza wodociągowego, wylanie posadzek.
3) etap III obejmujący wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu umowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 
Całkowita powierzchnia wyniesie około 1400 m2 .Termin wykonania zadania i odbioru końcowego to wrzesień 2023 r.