Zmiana komendanta w Szpitalu Wojskowym w Lublinie

12.07.2017

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wziął udział w pożegnaniu komendanta 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, pułkownika mgr Marcina Syguta, który piastował tę funkcję od kwietnia 2016 roku. Do momentu powołania następcy komendanta, jego obowiązki sprawował będzie płk lek. Piotr Ostański, dotychczasowy zastępca komendanta.
 
- Wszyscy wiemy jaką wagę dla Lublina i Lubelszczyzny ma ten szpital i jakie nadzieje wiążemy z tym szpitalem w najbliższej przyszłości w związku z jego modernizacja i rozbudową i rozwojem, który rzeczywiście w ciągu ostatniego roku był bardzo szybki. W związku z tym za wykonaną pracę dziękuję w imieniu rządu RP pani premier Beaty Szydło i życzę wielu sukcesów w przyszłości - powiedział podczas uroczystości wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Organem tworzącym i nadzorującym działalność szpitala wojskowego, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, jest Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.