ZRM, SOR - przypomnienie zasad korzystania

19.09.2022

 
W sytuacji, gdy nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie dzwonić na numer alarmowy 112 lub 999 lub zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).
 

Wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM)
 
ZRM wzywaj tylko:

  • w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia,
  • w nagłej sytuacji, której skutkiem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia,
  • w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu osoby chorej, który może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

 
Kiedy nie wzywać ZRM?

  • do zachorowań i zdarzeń, które nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
  • gdy potrzebujesz recepty na leki, skierowania do specjalisty, dodatkowych badań lub konsultacji specjalistycznych.

 
Dyspozytor medyczny, po ocenie sytuacji, może odmówić wysłania ZRM, podając przyczynę odmowy oraz sposób dalszego postępowania.

 
Korzystanie ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)
 
SOR to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), która udziela pomocy pacjentowi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 
Kiedy możesz skorzystać z SOR?

  • do SOR powinni trafić tylko pacjenci wymagający udzielenia pomocy medycznej w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Tak zwany stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia.

 
SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Dlatego nie korzystaj z niego, aby uzyskać:

  • receptę na stosowane przewlekle leki,
  • skierowanie na konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe,
  • zwolnienie lekarskie, wniosek do ZUS, skierowanie do sanatorium oraz inne zaświadczenia i druki medyczne nie związane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 
Wykaz szpitalnych oddziałów ratunkowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.