Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Urzędy przyjmują wnioski

14.02.2018

Od 1 do 28 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo. Stawka zwrotu akcyzy za olej napędowy jest taka sama jak przed rokiem.
 
W ciągu roku kalendarzowego są dwa terminy na składanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Od 1 do 28 lutego 2018 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystanie do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku. Natomiast od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku rolnik będzie mógł złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystane w gospodarstwie rolnym w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 roku.
 
Rząd w rozporządzeniu określił stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na 2018 rok na poziomie 1 złotego na 1 litr oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej z zastrzeżeniem, że maksymalne zużycie oleju napędowego wynosi 86 l na 1 ha użytków rolnych. Jest to dokładnie taka sama stawka, jak ta która obowiązywała w 2017 r. (Stawka ta obowiązuje od 2016 roku w 2015 była niższa o 5 groszy). 
 
Rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych jakie posiada może otrzymać maksymalnie 86 złotych zwrotu akcyzy za olej napędowy zużyty do produkcji rolniczej.
 
Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rolnik musi złożyć w swoim urzędzie gminy (do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Do wypełnionego wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie faktur VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w danym okresie, czyli do wniosku składanego w lutym muszą to być faktury potwierdzające zakup  od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku.