Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

14.09.2020

Ruszył drugi nabór wniosków o przekazanie samorządom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.
 
Termin złożenia wniosków do Wojewody Lubelskiego upływa w dniu 18 września 2020 r.
 
Dotacja celowa oraz wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników będzie realizowana w okresie od 1 do 31 października 2020 r.
 
Wnioski można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePuap lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).
 
Szczegóły na stronie