Akty prawa miejscowego

 
ROZPORZĄDZENIE NR 12
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego
w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego
 
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10 oraz art. 47a ust. 1-1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 i Dz. U. z 2020 r. poz. 148), zarządza się co następuje:
 
§ 1.
W rozporządzeniu Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sanitarnegoodstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 972) §1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. 2. Przeprowadzenie sanitarnego odstrzału dzików w łącznej ilości 5000 sztuk,
z   czego:
1) w obwodach łowieckich w powiecie bialskim - odstrzał 400 dzików w podziale na
następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie nr 22 „Darzbór” - 12 dzików w obwodzie nr 1 i 13 dzików w obwodzie nr 5,
b) Koło Łowieckie nr 63 „Dąbrowa” - 6 dzików w obwodzie nr 2 i 22 dziki w obwodzie nr 12,
c) Wojskowe Koło Łowieckie nr 101 „Nemrod” – 22 dziki w obwodzie nr 6,
d) Koło Łowieckie nr 12 „Ogar” - 12 dzików w obwodzie nr 7, 12 dzików w obwodzie nr 19
i 22 dziki w obwodzie nr 35,
e) Koło Łowieckie nr 104 „Akteon” - 10 dzików w obwodzie nr 8,
f) Koło Łowieckie nr 89 „Siemień” - 12 dzików w obwodzie nr 18,
g) Koło Łowieckie nr 5 „Dąbrowa” - 2 dziki w obwodzie nr 37,
h) Koło Łowieckie nr 18 „Ponowa” - 15 dzików w obwodzie nr 3, 8 dzików w obwodzie nr 11, 14 dzików w obwodzie nr 14, 14 dzików w obwodzie nr 15 i 14 dzików w obwodzie nr 36,
i) Wojskowe Koło Łowieckie nr 127 „Łoś” - 10 dzików w obwodzie nr 9, 5 dzików
w obwodzie nr 17, 4 dziki w obwodzie nr 25 i 6 dzików w obwodzie nr 38,
j) Koło Łowieckie nr 21 „Jeleń” - 9 dzików w obwodzie nr 26,
k) Koło Łowieckie nr 83 „Lis” - 2 dziki w obwodzie nr 50,
l) Koło Łowieckie nr 15 „Ostoja” - 9 dzików w obwodzie 16 i 7 dzików w obwodzie nr 23,
m) Koło Łowieckie nr 2 „Cyranka” - 22 dziki w obwodzie nr 34,
n) Koło Łowieckie nr 51 „Szarak” - 6 dzików w obwodzie nr 51,
o) Koło Łowieckie nr 76 „Jeleń” - 3 dziki w obwodzie nr 63,
p) Koło Łowieckie „Szarak” - 2 dziki w obwodzie nr 20,
q) Wojskowe Koło Łowieckie nr 313 „Sokół” - 7 dzików w obwodzie nr 24,
r) Koło Łowieckie nr 26 „Hubertus” - 10 dzików w obwodzie nr 27 i 8 dzików w obwodzie
nr 28,
s) Wojskowe Koło Łowieckie nr 150 „Czata” - 6 dzików w obwodzie nr 49,
t) Koło Łowieckie „Wilga” - 8 dzików w obwodzie nr 22,
u) Koło Łowieckie nr 79 „Knieja” - 8 dzików w obwodzie nr 40 i 13 dzików w obwodzie nr 54,
v) Koło Łowieckie nr 17 „Słonka” - 6 dzików w obwodzie nr 41,
w) Koło Łowieckie „Ostęp” - 9 dzików w obwodzie nr 21,
x) Koło Łowieckie nr 1 „Otwock” - 13 dzików w obwodzie nr 13,
y) Koło Łowieckie „Kos” - 8 dzików w obwodzie nr 10,
z) Koło Łowieckie „Żerań” – 3 dziki w obwodzie nr 4;
2) w obwodach łowieckich w powiecie biłgorajskim – odstrzał 382 dziki w następującym
podziale:
a) Koło Łowieckie Nr 31 ”Bażant” - 53 dziki łącznie w obwodach łowieckich
nr 246 i 247,
b) Koło Łowieckie Nr 69 ”Bażant” - 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 309,
c) Koło Łowieckie Nr 46 „Bażant” - 35 dzików w obwodzie łowieckim
nr 310 i 44 dziki w obwodzie łowieckim nr 312,
d) Koło Łowieckie Nr 28 „Rogacz” - 21 dzików w obwodzie łowieckim
nr 306 i 19 dzików w obwodzie łowieckim nr 320,
e) Koło Łowieckie Nr 58 „Towarzystwo Racjonalnego Polowania” - 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 328,
f) Koło Łowieckie Nr 59 „Słonka” - 18 dzików w obwodzie łowieckim
nr 296 i 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 326,
g) Koło Łowieckie Nr 20 „Głuszec” - 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 264, 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 282 i 5 dzików w obwodzie łowieckim nr 321,
h) Koło Łowieckie Nr 10 „Leśnik” - 19 dzików w obwodzie łowieckim
nr 298 i 24 dziki w obwodzie łowieckim nr 327,
i) Koło Łowieckie Nr 3 Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa „Jeleń” – 8 dzików
w obwodzie łowieckim nr 308,
j) Koło Łowieckie nr 54 „Chodel” - 24 dziki w obwodzie łowieckim nr 311,
k) OHZ Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Józefów - 35 dzików w obwodzie łowieckim nr 297,
l) OHZ Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Janów Lubelski - 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 299;
3) w obwodach łowieckich w powiecie chełmskim – odstrzał 210 dzików w podziale na
następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie Nr 94 „Żak” – 5 dzików w obwodzie nr 123,
b) Koło Łowieckie Nr 80 „Budowlani” – 4 dziki w obwodzie nr 124,
c) Koło Łowieckie Nr 86 „Szpak” - 5 dzików w obwodzie nr 136,
d) Koło Łowieckie Nr 85 „Sokół” w Chełmie - 8 dzików w obwodzie nr 137, 5 dzików
w obwodzie nr 151 i 13 dzików w obwodzie nr 171,
e) Koło Łowieckie nr 12 „Szóstak” w Lublinie - 21 dzików w obwodzie nr 138,
f) Koło Łowieckie Nr 23 „Szarak” w Chełmie - 9 dzików w obwodzie nr 152, 12 dzików
w obwodzie nr 169, 20 dzików w obwodzie nr 187 i 17 dzików w obwodzie nr 205,
g) Wojskowe Koło Łowieckie Nr 163 „Orlik” w Chełmie - 3 dziki w obwodzie nr 153,
1 dzik w obwodzie nr 168,
h) Koło Łowieckie nr 4 „Sokół” w Rejowcu -7 dzików w obwodzie nr 154, 1 dzik
w obwodzie łowieckim nr 170,
i) Koło Łowieckie nr 5 „Dąbrowa” w Lublinie - 17 dzików w obwodzie nr 155,
j) Koło Łowieckie nr 3 „Jeleń” w Lublinie - 12 dzików w obwodzie 156,
k) Koło Łowieckie nr 53 „Bażant” - 7 dzików w obwodzie nr 166,
l) Koło Łowieckie Nr 82 „Dubelt” w Chełmie - 12 dzików w obwodzie
nr 165 i 6 dzików w obwodzie nr 185,
ł) Koło Łowieckie Nr 67 „Krogulec” – 3 dziki w obwodzie nr 184,
m) Koło Łowieckie nr 22 „Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa” w Chełmie - 5 dzików w obwodzie nr 167, 6 dzików w obwodzie nr 186, 3 dziki w obwodzie nr 204,
n) Koło Łowieckie Nr 95 „Pogoń” - 8 dzików w obwodzie nr 202;
4) w obwodach łowieckich w powiecie hrubieszowskim – odstrzał 170 dzików
w następującym podziale:
a) 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 236 – Koło Łowieckie nr 40 „Szarak” w Strzyżowie,
b) 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 203 – Koło Łowieckie nr 56 „Basior” w Jarosławcu,
c) 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 220 i 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 238 -
Koło Łowieckie nr 121 „Świt” w Zamościu,
d) 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 289 i 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 221 -
Wojskowe Koło Łowieckie nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie,
e) 11 dzików w obwodzie łowieckim nr 256 - Koło Łowieckie nr 57 „Padwa” w Zamościu,
f) 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 273 i 3 dziki w obwodzie łowieckim
nr 313 - Koło Łowieckie nr 14 „Rogacz” w Hrubieszowie,
g) 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 288 i 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 300 -
Koło Łowieckie nr 41 „Łoś” w Dołhobyczowie,
h) 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 222 - Koło Łowieckie nr 90 „Darz Bór” w Lublinie,
i) 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 237 i 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 254 -
Koło Łowieckie nr 45 „Ponowa” w Hrubieszowie,
j) 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 255 - Koło Łowiecki nr 43„Bażant”
w Hrubieszowie,
k) 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 272 Koło Łowieckie nr 42„Cichy Bór”
w Modryńcu,
l) 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 219 – Koło Łowieckie nr 13 „Dzik” w Lublinie;
5) w obwodach łowieckich w powiecie janowskim – odstrzał 216 dzików w następującym
podziale:
a) OHZ Lasy Janowskie, Nadleśnictwo Janów Lubelski - 74 dziki w obwodzie
nr 299,
b) Koło Łowieckie „Sokół” - 10 dzików w obwodzie nr 248, 14 dzików w obwodzie nr 267,
11 dzików w obwodzie 285,
c) Koło Łowieckie „Janowskie Bory” - 14 dzików w obwodzie 265, 9 dzików w obwodzie 266, 29 dzików w obwodzie 286,
d) Koło Łowieckie „Knieja” - 8 dzików w obwodzie nr 268,
e) Koło Łowieckie „Darz Bór” - 14 dzików w obwodzie nr 283, 27 dzików w obwodzie nr 284,
f) Koło Łowieckie „Dąbrowa Bór” – 6 dzików w obwodzie nr 287;
6) w obwodach łowieckich w powiecie krasnostawskim – odstrzał 157 dzików w podziale na następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie Nr 17 „Jeleń” – 6 dzików w obwodzie nr 209 i 8 w obwodzie nr 245,
b) Koło Łowieckie Nr 81 „Sarna” – 5 dzików w obwodzie nr 208 i 7 dzików w obwodzie nr 226,
c) Koło Łowieckie Nr 80 „Budowlani” - 16 dzików w obwodzie nr 225,
d) Koło Łowieckie Nr 16 „Szarak” - 14 dzików w obwodzie nr 188, 15 dzików w obwodzie nr 207 i 12 dzików w obwodzie nr 244,
e) Koło Łowieckie Nr 6 „Jarząbek” - 12 dzików w obwodzie nr 189,
f) Koło Łowieckie Nr 24 „Lis” - 10 dzików w obwodzie nr 190, 8 dzików w obwodzie nr
172 i 10 dzików w obwodzie nr 307,
g) Koło Łowieckie Nr 27 „Rogacz” - 16 dzików w obwodzie nr 206,
h) Koło Łowieckie Nr 151 Żubr - 8 dzików w obwodzie nr 191,
i) Koło Łowieckie Nr 62 „Piżmak” - 10 dzików w obwodzie nr 243;
7) w obwodach łowieckich w powiecie kraśnickim – odstrzał 390 dzików w podziale na
następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie nr 54 „Chodel” - 20 dzików w obwodzie łowieckim nr 214,
b) Koło Łowieckie nr 25 „Uroczysko” - 15 dzików w obwodzie łowieckim
nr 229,
c) Koło Łowieckie nr 103 „Rudki” - 66 dziki w obwodzie łowieckim nr 230, 38 dzików
w obwodzie nr 249,
d) Koło Łowieckie nr 52 „Dąbrowa Bór” - 25 dzików w obwodzie łowieckim
nr 231, 25 dzików w obwodzie łowieckim nr 251, 25 dzików w obwodzie łowieckim nr
252,
e) Koło Łowieckie nr 19 „Cyranka” - 27 dzików w obwodzie łowieckim nr 232,
f) Koło Łowieckie nr 66 „Rogacz” - 44 dziki w obwodzie łowieckim nr 250, 32 dziki
w obwodzie łowieckim nr 269
g) Koło Łowieckie nr 32 „Zaborze” - 30 dzików w obwodzie łowieckim nr 253, 30 dzików w obwodzie łowieckim nr 270,
h) Koło Łowieckie „Dzik” - 13 dzików w obwodzie łowieckim nr 271;
8) w obwodach łowieckich w powiecie lubartowskim – odstrzał 270 dzików w następującym
podziale:
a) Wojskowe Koło Łowieckie nr 149 „Wiarus” - 10 dzików w obwodzie nr 85,
b) Koło Łowieckie nr 2 „Leśnik” - 10 dzików w obwodzie nr 94,
c) Koło Łowieckie nr 37 „Knieja” - 28 dzików w obwodzie nr 99,
d) Koło Łowieckie nr 39 „Miś” - 28 dzików w obwodzie nr 100,
e) Koło Łowieckie nr 8 Łoś -10 dzików w obwodzie nr 102,
f) Koło Łowieckie nr 9 Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie - 20 dzików w obwodzie nr
114,
g) Koło Łowieckie nr 38 Bór - 10 dzików w obwodzie nr 116,
h) Koło Łowieckie nr 37 Knieja - 27 dzików w obwodzie nr 117,
i) Koło Łowieckie 33 Lis - 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 118, 10 dzików
w obwodzie łowieckim nr 119,
j) Koło Łowieckie nr 37 Knieja - 8 dzików w obwodzie nr 129,
k) Wojskowe Koło Łowieckie nr 138 Wrzos - 15 dzików w obwodzie nr 130,
l) Koło Łowieckie nr 57 Debra - 14 dzików w obwodzie nr 132,
m) Koło Łowieckie nr 41 Żerań - 12 dzików w obwodzie nr 145,
n) OHZ Lasów Państwowych „Rawityn” - 23 dziki obwodzie nr 101,
o) OHZ Lasów Państwowych Kozłówka - 30 dzików w obwodzie nr 131;
9) w obwodach łowieckich w powiecie lubelskim – odstrzał 332 dzików w podziale na
następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie „Wiarus” nr 149 - 20 dzików w obwodzie 159,
b) Koło Łowieckie „Jawidz” nr 138 - 20 dzików w obwodzie 160,
c) Koło Łowieckie „Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie” nr 9 - 20 dzików w obwodzie nr 161,
d) Koło Łowieckie „Darz Bór” nr 90 - 15 dzików w obwodzie nr 175,
e) Koło Łowieckie „Jarząbek” nr 6 - 14 dzików w obwodzie nr 176,
f) Koło Łowieckie „Bażant” nr 69 - 4 dziki w obwodzie nr 178,
g) Koło Łowieckie „Sarenka” nr 43 - 4 dziki w obwodzie nr 179,
h) Koło Łowieckie „Nemrod” nr 40 - 22 dziki w obwodzie nr 193,
i) Koło Łowieckie „Dąbrowa” nr 5 - 17 dzików w obwodzie nr 194,
j) Koło Łowieckie „Orzeł” nr 34 - 8 dzików w obwodzie nr 195,
k) Koło Łowieckie „Bażant” nr 69 - 17 dzików w obwodzie nr 196,
l) Koło Łowieckie „Nemrod” nr 40 - 26 dzików w obwodzie nr 210,
m) Koło Łowieckie „Darz Bór” nr 75 - 2 dziki w obwodzie nr 211, 2 dziki w obwodzie nr
213,
n) Koło Łowieckie „Uroczysko” nr 25 - 20 dzików w obwodzie nr 212,
o) Koło Łowieckie „Łoś” nr 8 - 20 dzików w obwodzie nr 143,
p) Koło Łowieckie „Bór” nr 38 - 2 dziki w obwodzie nr 144,
q) Koło Łowieckie „Żerań” nr 41 - 13 dzików w obwodzie nr 145,
r) Koło Łowieckie „Cyranka” nr 77 - 14 dzików w obwodzie nr 146,
s) Koło Łowieckie „Przepiórka” nr 84 - 20 dzików w obwodzie nr 227,
t) Koło Łowieckie „Głuszec” nr 64 - 20 dzików w obwodzie nr 228,
u) Koło Łowieckie „Sokół” – 16 dzików w obwodzie łowieckim nr 177;
10) w obwodach łowieckich w powiecie łęczyńskim – odstrzał 120 dzików w podziale na
następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie „Przepiórka” nr 36 - 13 dzików w obwodzie nr 125, 4 dziki w obwodzie nr 139,
b) Koło Łowieckie „Knieja” nr 7 - 15 dzików w obwodzie nr 126, 5 dzików w obwodzie nr 142,
c) Koło Łowieckie „Bażant” nr 53 - 15 dzików w obwodzie 127,
d) Koło Łowieckie „Jeleń” nr 3 - 20 dzików w obwodzie nr 140,
e) Koło Łowieckie „Hubertus” nr 11 - 15 dzików w obwodzie nr 141,
f) Koło Łowieckie „Szarak” nr 1 - 20 dzików w obwodzie nr 113, 13 dzików w obwodzie nr 128;
11) w powiecie łukowskim – odstrzał 476 dzików w następującym podziale:
a) Koło Łowieckie „Cis” – 18 dzików w obwodzie łowieckim nr 29,
b) Koło Łowieckie „Jarząbek” – 30 dzików w obwodzie łowieckim nr 30,
c) Koło Łowieckie „Gaj” – 16 dzików w obwodzie łowieckim nr 31,
d) Koło Łowieckie „Przyszłość” – 30 dzików w obwodzie łowieckim nr 32,
e) Koło Łowieckie „Trop” – 20 dzików w obwodzie łowieckim nr 33,
f) Koło Łowieckie „Jarząbek” – 20 dzików w obwodzie łowieckim nr 43,
g) Koło Łowieckie „Niedźwiedź” – 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 44,
h) Koło Łowieckie „Koziołek” – 24 dziki w obwodzie łowieckim nr 45,
i) Koło Łowieckie „Burzany” – 24 dziki w obwodzie łowieckim nr 46,
j) Koło Łowieckie „Trop” – 24 dziki w obwodzie łowieckim nr 47,
k) Koło Łowieckie „Niedźwiedź” – 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 57,
l) Koło Łowieckie „Tumak” – 32 dziki w obwodzie łowieckim nr 58,
m) Koło Łowieckie „Koziołek” – 40 dzików w obwodzie łowieckim nr 59,
n) Koło Łowieckie „Świt” – 24 dziki w obwodzie łowieckim nr 60,
o) Koło Łowieckie „Świt” – 24 dziki w obwodzie łowieckim nr 61,
p) Koło Łowieckie „Uroczysko” – 30 dzików w obwodzie łowieckim nr 71,
q) Koło Łowieckie „Ryś” – 36 dzików w obwodzie łowieckim nr 72,
r) Koło Łowieckie „Burzany” – 40 dzików w obwodzie łowieckim nr 73,
s) Koło Łowieckie „Mazowsze” – 24 dziki w obwodzie łowieckim nr 86;
12) w obwodach łowieckich w powiecie opolskim – odstrzał 360 dzików w podziale na
następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie nr 91 „Azotrop” - 36 dzików w obwodzie nr 234,
b) Koło Łowieckie nr 72 „Bekas” - 21 dzików w obwodzie nr 201,
c) Koło Łowieckie nr 44 „Sokół” - 31 dzików w obwodzie nr 181, 34 dziki w obwodzie nr 182, 8 dzików w obwodzie nr 198,
d) Koło Łowieckie nr 93 „Bażant” - 41 dzików w obwodzie nr 199, 39 dzików w obwodzie nr 216,
e) Koło Łowieckie nr 47 „Bekas” - 30 dzików w obwodzie nr 200, 36 dzików w obwodzie nr 217, 15 dzików w obwodzie nr 218,
f) Koło Łowieckie nr 54 „Chodel” - 20 dzików w obwodzie nr 215,
g) Koło Łowieckie nr 19 „Cyranka” - 20 dzików w obwodzie nr 233,
h) Koło Łowieckie nr 116 „Knieja” – 29 dzików w obwodzie nr 235;
13) w obwodach łowieckich w powiecie parczewskim – odstrzał 140 dzików w podziale na
następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie „Wiarus” nr 149 - 24 dziki w obwodzie nr 52,
b) Koło Łowieckie „Szóstak” nr 12 - 12 dzików w obwodzie nr 64,
c) Koło Łowieckie „Szarak” nr 51 - 2 dziki w obwodzie nr 65,
d) Koło Łowieckie „Jeleń” nr 76 – 9 dzików w obwodzie nr 66,
e) Koło Łowieckie „Sokół” nr 70 - 14 dzików w obwodzie nr 78,
f) Koło Łowieckie „Daniel” nr 49 - 10 dzików w obwodzie nr 79, 23 dziki w obwodzie nr
80,
g) Koło Łowieckie „Czata” nr 150 - 9 dzików w obwodzie nr 93,
h) Koło Łowieckie „Leśnik” nr 2 - 9 dzików w obwodzie nr 95, 5 dzików w obwodzie nr 96, 6 dzików w obwodzie nr 329,
i) Koło Łowieckie „Siemień” nr 89 - 12 dzików w obwodzie nr 97,
j) Koło Łowieckie Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie nr 9 - 4 dziki w obwodzie Nr 81,
k) Koło Łowieckie Jeleń nr 76 - 1 dzik w obwodzie nr 115;
14) w obwodach łowieckich w powiecie puławskim – odstrzał 180 dzików w podziale na
następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie „Bekas” nr 72 - 15 dzików w obwodzie nr 133, 18 dzików w obwodzie nr 163,
b) Koło Łowieckie „Debra” nr 57 - 10 dzików w obwodzie nr 147,
c) Koło Łowieckie „Sokół” Nr 44 - 5 dzików w obwodzie nr 148, 15 dzików w obwodzie nr 181, 10 dzików w obwodzie nr 182,
d) Koło Łowieckie „Knieja” nr 116 - 10 dzików w obwodzie nr 150, 10 dzików w obwodzie nr 164, 15 dzików w obwodzie nr 183,
e) Koło Łowieckie „Ponowa” nr 14 - 4 dziki w obwodzie nr 162,
f) Koło Łowieckie „Azotrop” nr 91 - 25 dzików w obwodzie łowieckim nr 149, 11 dzików w obwodzie łowieckim nr 180,
g) Koło Łowieckie „Sokół” nr 155 - 16 dzików w obwodzie nr 134, 16 dzików w obwodzie nr 135;
15) w obwodach łowieckich w powiecie radzyńskim – odstrzał 172 dzików w następującym
podziale:
a) OHZ Lasy Państwowe Suchowola - 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 67,
b) Koło Łowieckie nr 193 „Diana” - 8 dzików w obwodzie 68,
c) Koło Łowieckie nr 21 „Jeleń” – 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 69,
d) Koło Łowieckie nr 141 „Szarak” - 4 dziki w obwodzie łowieckim nr 83,
e) Koło Łowieckie nr 15 „Ostoja” - 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 39,
f) Koło Łowieckie nr 79 „Knieja” – 20 dzików w obwodzie łowieckim nr 53,
g) Koło Łowieckie nr 17 „Słonka” - 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 42,
h) Koło Łowieckie „Lubelskie Towarzystwo Myśliwych” Lublin - 10 dzików w obwodzie
łowieckim nr 82,
i) Koło Łowieckie nr 2 „Leśnik” - 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 56,
j) Koło Łowieckie nr 10 „Borki” – 14 dzików w obwodzie łowieckim nr 70,
k) Koło Łowieckie nr 7 „Knieja” - 17 dzików w obwodzie łowieckim nr 55,
l) Koło Łowieckie nr 39 „Miś” - 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 84, 34 dziki
w obwodzie łowieckim nr 98;
16) w obwodach łowieckich w powiecie ryckim – odstrzał 160 dzików w podziale na
następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie nr 60 „Łoś” – 25 dzików w obwodzie nr 87,
b) Wojskowe Koło Łowieckie nr 118 „Cyranka” - 28 dzików w obwodzie nr 103,
c) Koło Łowieckie nr 29 „Dzik” – 5 dzików w obwodzie nr 88, 2 dziki w obwodzie nr 104,
d) Koło Łowieckie nr 65 „Kruk” - 9 dzików w obwodzie nr 105,
e) Wojskowe Koło Łowieckie nr 193 „Diana” - 20 dzików obwodzie nr 106,
f) Koło Łowieckie nr 102 „Juniorów” - 15 dzików w obwodzie nr 120,
g) Koło Łowieckie nr 155 „Sokół” - 30 dzików w obwodzie nr 121,
h) Koło Łowieckie Nr 8 „Miot” – 16 dzików w obwodzie nr 74,
i) Koło Łowieckie Nr 9 „Knieja” - 4 dziki w części obwodu nr 508, znajdującej się na
terenie powiatu ryckiego,
j) Wojskowe Koło Łowieckie nr 194 „Bażant” - 6 dzików w części obwodu
nr 530, znajdującej się na terenie powiatu ryckiego;
17) w obwodach łowieckich w powiecie świdnickim – odstrzał 100 dzików w następującym
podziale:
a) Koło Łowieckie „Łoś” nr 8 - 30 dzików w obwodzie łowieckim nr 158,
b) Wojskowe Koło Łowieckie „Wiarus” nr 149 - 20 dzików w obwodzie nr 159,
c) OHZ w Wierzchowiskach - 20 dzików w obwodzie nr 174,
d) Koło Łowieckie „Żubr” nr 151 - 12 dzików w obwodzie nr 173,
e) Koło Łowieckie „Krogulec” nr 67 – 9 dzików w obwodzie nr 192,
f) Koło Łowieckie „Jeleń” nr 3 - 9 dzików w obwodzie Nr 157;
18) w obwodach łowieckich w powiecie tomaszowskim – odstrzał 360 dzików w podziale na
koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie nr 11 „Bażant” - 29 dzików w obwodzie łowieckim nr 324,
b) Koło Łowieckie nr 15 „Niwa” - 11 dzików w obwodzie łowieckim nr 316
i 18 dzików w obwodzie łowieckim nr 322,
c) Koło Łowieckie nr 17 „Jeleń” - 11 dzików w obwodzie łowieckim nr 314,
d) Koło Łowieckie nr 21 „Wilk” - 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 293
i 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 315,
e) Koło Łowieckie nr 32 „Lis” - 18 dzików w obwodzie łowieckim nr 302
i 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 274,
f) Koło Łowieckie nr 61 „Roztocze” - 5 dzików w obwodzie łowieckim nr 325,
g) Koło Łowieckie nr 65 „Sokół” - 22 dziki w obwodzie łowieckim nr 291
i 20 dzików w obwodzie łowieckim nr 304,
h) Koło Łowieckie nr 71 „Cyranka” - 36 dzików w obwodzie łowieckim
nr 301 i 34 dziki w obwodzie łowieckim nr 317,
i) Koło Łowieckie nr 8 „Łoś” - 18 dzików w obwodzie łowieckim nr 303,
j) Koło Łowieckie nr 318 „Orzeł ” - 13 dzików w obwodzie łowieckim nr 318,
k) Koło Łowieckie nr 90 „Darz Bór” - 36 dzików w obwodzie łowieckim nr 319,
l) Koło Łowieckie nr 94 „Żak” - 22 dziki w obwodzie łowieckim nr 290,
ł) OHZ Nadleśnictwo Tomaszów – 36 dzików w obwodzie łowieckim nr 305,
m) Koło Łowieckie nr 100 „Hermes” – 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 323;
19) w obwodach łowieckich w powiecie włodawskim – odstrzał 160 dzików w podziale na
koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie „Przepiórka” nr 84 – 12 dzików w obwodzie nr 48,
b) Koło Łowieckie „Ponowa” nr 48 – 3 dziki w obwodzie nr 62, 4 dziki w obwodzie nr 75, 0 dzików w obwodzie nr 89, 7 dzików w obwodzie nr 90,
c) Koło Łowieckie „Knieja” nr 7 – 2 dzików w obwodzie nr 76,
d) Koło Łowieckie „Żbik” – 25 dzików w obwodzie nr 77,
e) Koło Łowieckie „Soból” – 5 dzików w obwodzie nr 91,
f) Koło Łowieckie „Sokół” nr 70 – 18 dzików w obwodzie nr 92,
g) Koło Łowieckie „Kaczuszka” nr 74 – 3 dziki w obwodzie nr 107, 3 dziki w obwodzie nr 108,
h) Koło Łowieckie „Szarak” nr 1 – 10 dzików w obwodzie nr 109,
i) Koło Łowieckie „Cietrzew” nr 50 – 15 dzików w obwodzie nr 110, 15 dzików
w obwodzie nr 111,
j) Koło Łowieckie „Sokół” nr 85 – 23 dziki w obwodzie nr 112,
k) Koło Łowieckie „Szpak” nr 86 – 15 dzików w obwodzie nr 122;
20) w obwodach łowieckich w powiecie zamojskim – odstrzał 200 dzików w następującym
podziale:
a) Koło Łowieckie „Sarna” Nr 12 - 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 242, 8 dzików
w obwodzie łowieckim nr 277,
b) )Koło Łowieckie „Basior” Nr 56 – 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 223,
c) )Koło Łowieckie „Świt” Nr 121 - 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 239, 3 dziki
w obwodzie łowieckim nr 258, 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 260, 7 dzików
w obwodzie łowieckim nr 276,
d) Koło Łowieckie „Padwa Nr 57 - 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 257, 8 dzików
w obwodzie łowieckim 275,
e) Koło Łowieckie „Roztocze” Nr 44 - 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 292,
f) Koło Łowieckie „TPR” Nr 58 - 11 dzików w obwodzie łowieckim 240,
g) Koło Łowieckie „Ryś” Nr 60 - 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 241 i 3 dziki
w obwodzie łowieckim nr 259,
h) Koło Łowieckie „Dzik” Nr 13 - 12 dzików w obwodzie łowieckim 224,
i) Koło Łowieckie „Piżmak” Nr 62 - 8 dzików w obwodzie łowieckim 243,
j) OHZ Nadleśnictwo Zwierzyniec - 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 261,
k) Koło Łowieckie „Hubertus” Nr 87 - 7 dzików w obwodzie łowieckim
nr 294 i 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 295,
l) Koło Łowieckie „Cietrzew ” Nr 78 - 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 278, 14 dzików w obwodzie łowieckim nr 281, 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 263,
m) Koło Łowieckie „Roztocze” Nr 61 – 7 dzików w obwodzie łowieckim
nr 262,
n) Koło Łowieckie „Słonka” Nr 59 - 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 279
i 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 280,
o) OHZ Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski - 27 dzików w obwodzie łowieckim nr 305;
21) w Poleskim Parku Narodowym – odstrzał 25 dzików;
22) w Roztoczańskim Parku Narodowym – odstrzał 20 dzików”.
 
§ 2.
 
Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
 
§ 3.
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
 
 
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka
 
 
 
 
ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego
 
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10 oraz art. 47a ust. 1-1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 i Dz. U. z 2020 r. poz. 148), zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części położonych na terenie województwa lubelskiego, ustalonych zgodnie z uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 1566), a także dyrektorowi Poleskiego Parku Narodowego oraz dyrektorowi Roztoczańskiego Parku Narodowego, nakazuje się w terminie od 15 lutego 2020 r. do 31 maja 2020 r. podjęcie działań, o których mowa w ust. 2-5.
2. Przeprowadzenie sanitarnego odstrzału dzików w łącznej ilości 5000 sztuk, z czego:
1) w obwodach łowieckich w powiecie bialskim - odstrzał 400 dzików w podziale na następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie nr 22 „Darzbór” - 12 dzików w obwodzie nr 1 i 13 dzików w obwodzie nr 5,
b) Koło Łowieckie nr 63 „Dąbrowa” - 6 dzików w obwodzie nr 2 i 22 dziki w obwodzie nr 12,
c) Wojskowe Koło Łowieckie nr 101 „Nemrod” – 22 dziki w obwodzie nr 6,
d) Koło Łowieckie nr 12 „Ogar” - 12 dzików w obwodzie nr 7, 12 dzików w obwodzie nr 19
i 22 dziki w obwodzie nr 35,
e) Koło Łowieckie nr 104 „Akteon” - 10 dzików w obwodzie nr 8,
f) Koło Łowieckie nr 89 „Siemień” - 12 dzików w obwodzie nr 18,
g) Koło Łowieckie nr 5 „Dąbrowa” - 2 dziki w obwodzie nr 37,
h) Koło Łowieckie nr 18 „Ponowa” - 15 dzików w obwodzie nr 3, 8 dzików w obwodzie nr 11, 14 dzików      w obwodzie nr 14, 14 dzików w obwodzie nr 15 i 14 dzików w obwodzie nr 36,
i) Wojskowe Koło Łowieckie nr 127 „Łoś” - 10 dzików w obwodzie nr 9, 5 dzików w obwodzie nr 17, 4 dziki w obwodzie nr 25 i 6 dzików w obwodzie nr 38,
 j) Koło Łowieckie nr 21 „Jeleń” - 9 dzików w obwodzie nr 26,
k) Koło Łowieckie nr 83 „Lis” - 2 dziki w obwodzie nr 50,
            l) Koło Łowieckie nr 15 „Ostoja” - 9 dzików w obwodzie 16 i 7 dzików w obwodzie nr 23,
m) Koło Łowieckie nr 2 „Cyranka” - 22 dziki w obwodzie nr 34,
n) Koło Łowieckie nr 51 „Szarak” - 6 dzików w obwodzie nr 51,
o) Koło Łowieckie nr 76 „Jeleń” - 3 dziki w obwodzie nr 63,
p) Koło Łowieckie „Szarak” - 2 dziki w obwodzie nr 20,
q) Wojskowe Koło Łowieckie nr 313 „Sokół” - 7 dzików w obwodzie nr 24,
r) Koło Łowieckie nr 26 „Hubertus” - 10 dzików w obwodzie nr 27 i 8 dzików w obwodzie
nr 28,
 s) Wojskowe Koło Łowieckie nr 150 „Czata” - 6 dzików w obwodzie nr 49,
t) Koło Łowieckie „Wilga” - 8 dzików w obwodzie nr 22,
u) Koło Łowieckie nr 79 „Knieja” - 8 dzików w obwodzie nr 40 i 13 dzików w obwodzie nr 54,
            v) Koło Łowieckie nr 17 „Słonka” - 6 dzików w obwodzie nr 41,
w) Koło Łowieckie „Ostęp” - 9 dzików w obwodzie nr 21,
x) Koło Łowieckie nr 1 „Otwock” - 13 dzików w obwodzie nr 13,
y) Koło Łowieckie „Kos” - 8 dzików w obwodzie nr 10,
z) Koło Łowieckie „Żerań” – 3 dziki w obwodzie nr 4;
2) w obwodach łowieckich w powiecie biłgorajskim – odstrzał 370 dzików w następującym podziale:
a) Koło Łowieckie Nr 31 ”Bażant” - 41 dzików w obwodzie łowieckim nr 247,
b) Koło Łowieckie Nr 69 ”Bażant” - 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 309,
c) Koło Łowieckie Nr 46 „Bażant” - 35 dzików w obwodzie łowieckim nr 310 i 44 dziki
w obwodzie łowieckim nr 312,
d) Koło Łowieckie Nr 28 „Rogacz” - 21 dzików w obwodzie łowieckim nr 306 i 19 dzików
w obwodzie łowieckim nr 320,
e) Koło Łowieckie Nr 58 „Towarzystwo Racjonalnego Polowania” - 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 328,
f) Koło Łowieckie Nr 59 „Słonka” - 18 dzików w obwodzie łowieckim nr 296 i 10 dzików
w obwodzie łowieckim nr 326,
g) Koło Łowieckie Nr 20 „Głuszec” - 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 264, 15 dzików
w obwodzie łowieckim nr 282 i 5 dzików w obwodzie łowieckim nr 321,
h) Koło Łowieckie Nr 10 „Leśnik” - 19 dzików w obwodzie łowieckim nr 298 i 24 dziki
w obwodzie łowieckim nr 327,
i) Koło Łowieckie Nr 3 Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa „Jeleń” – 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 308,
j) Koło Łowieckie nr 54 „Chodel” - 24 dziki w obwodzie łowieckim nr 311,
            k) OHZ Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Józefów - 35 dzików w obwodzie łowieckim nr 297,
l) OHZ Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Janów Lubelski - 12 dzików w obwodzie łowieckim
nr 299;
3) w obwodach łowieckich w powiecie chełmskim – odstrzał 210 dzików w podziale na następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie „Szpak” - 5 dzików w obwodzie nr 136,
b) Koło Łowieckie Nr 85 „Sokół” w Chełmie - 3 dziki w obwodzie nr 137, 2 dziki w obwodzie nr 151 i 13 dzików w obwodzie nr 171,
c) Koło Łowieckie nr 12 „Szóstak” w Lublinie - 37 dzików w obwodzie nr 138,
d) Koło Łowieckie Nr 23 „Szarak” w Chełmie - 5 dzików w obwodzie nr 152, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 972 8 dzików w obwodzie nr 169, 27 dzików w obwodzie nr 187 i 23 dziki w obwodzie nr 205,
e) Koło Łowieckie Nr 163 „Orlik” w Chełmie - 2 dziki w obwodzie nr 153,
 f) Koło Łowieckie nr 4 „Sokół” w Rejowcu -11 dzików w obwodzie nr 154,
g) Koło Łowieckie nr 5 „Dąbrowa” w Lublinie - 19 dzików w obwodzie nr 155,
h) Koło Łowieckie nr 3 w Lublinie - 12 dzików w obwodzie 156,
 i) Koło Łowieckie nr 53 „Bażant” - 3 dziki w obwodzie nr 166,
j) Koło Łowieckie Nr 82 „Dubelt” w Chełmie - 12 dzików w obwodzie nr 165 i 6 dzików
w obwodzie nr 185,
k) Koło Łowieckie nr 22 „Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa” w Chełmie - 5 dzików w obwodzie nr 167, 6 dzików w obwodzie nr 186, 3 dziki w obwodzie nr 204,
 l) Koło Łowieckie Nr 95 „Pogoń” - 8 dzików w obwodzie nr 202;
4) w obwodach łowieckich w powiecie hrubieszowskim – odstrzał 170 dzików w następującym podziale:
a) 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 236 – Koło Łowieckie nr 40 „Szarak” w Strzyżowie,
b) 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 203 – Koło Łowieckie nr 56 „Basior” w Jarosławcu,
c) 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 220 i 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 238 - Koło Łowieckie nr 121 „Świt” w Zamościu,
d) 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 289 i 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 221 - Wojskowe Koło Łowieckie nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie,
e) 11 dzików w obwodzie łowieckim nr 256 - Koło Łowieckie nr 57 „Padwa” w Zamościu,
f) 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 273 i 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 313 - Koło Łowieckie nr 14 „Rogacz” w Hrubieszowie,
g) 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 288 i 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 300 - Koło Łowieckie nr 41 „Łoś” w Dołhobyczowie,
h) 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 222 - Koło Łowieckie nr 90 „Darz Bór” w Lublinie,
i) 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 237 i 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 254 - Koło Łowieckie nr 45 „Ponowa” w Hrubieszowie,
j) 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 255 - Koło Łowiecki nr 43„Bażant” w Hrubieszowie,
 k) 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 272 Koło Łowieckie nr 42„Cichy Bór” w Modryńcu,
 l) 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 219 – Koło Łowieckie nr 13 „Dzik” w Lublinie;
5) w obwodach łowieckich w powiecie janowskim – odstrzał 210 dzików w następującym podziale:
a) OHZ Lasy Janowskie, Nadleśnictwo Janów Lubelski - 68 dzików w obwodzie nr 299,
b) Koło Łowieckie „Sokół” - 10 dzików w obwodzie nr 248, 14 dzików w obwodzie nr 267,
11 dzików w obwodzie 285,
c) Koło Łowieckie „Janowskie Bory” - 14 dzików w obwodzie 265, 9 dzików w obwodzie 266, 29 dzików w obwodzie 286,
d) Koło Łowieckie „Knieja” - 8 dzików w obwodzie nr 268,
e) Koło Łowieckie „Darz Bór” - 14 dzików w obwodzie nr 283, 27 dzików w obwodzie nr 284,
            f) Koło Łowieckie „Dąbrowa Bór” – 6 dzików w obwodzie nr 287;
6) w obwodach łowieckich w powiecie krasnostawskim – odstrzał 157 dzików w podziale
na następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie Nr 17 „Jeleń” – 6 dzików w obwodzie nr 209 i 8 w obwodzie nr 245,
b) Koło Łowieckie Nr 81 „Sarna” – 5 dzików w obwodzie nr 208 i 7 dzików w obwodzie
 nr 226,
 c) Koło Łowieckie Nr 80 „Budowlani” - 16 dzików w obwodzie nr 225,
d) Koło Łowieckie Nr 16 „Szarak” - 14 dzików w obwodzie nr 188, 15 dzików w obwodzie
nr 207 i 12 dzików w obwodzie nr 244,
e) Koło Łowieckie Nr 6 „Jarząbek” - 12 dzików w obwodzie nr 189,
f) Koło Łowieckie Nr 24 „Lis” - 10 dzików w obwodzie nr 190, 8 dzików w obwodzie nr 172
i 10 dzików w obwodzie nr 307,
g) Koło Łowieckie Nr 27 „Rogacz” - 16 dzików w obwodzie nr 206,
h) Koło Łowieckie Nr 151 Żubr - 8 dzików w obwodzie nr 191,
i) Koło Łowieckie Nr 62 „Piżmak” - 10 dzików w obwodzie nr 243;
 7) w obwodach łowieckich w powiecie kraśnickim – odstrzał 390 dzików w podziale na następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie nr 54 „Chodel” - 20 dzików w obwodzie łowieckim nr 214,
b) Koło Łowieckie nr 25 „Uroczysko” - 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 229,
c) Koło Łowieckie nr 103 „Rudki” - 84 dziki w obwodzie łowieckim nr 230, 56 dzików
w obwodzie nr 249,
d) Koło Łowieckie nr 52 „Dąbrowa Bór” - 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 231, 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 251, 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 252,
 e) Koło Łowieckie nr 19 „Cyranka” - 27 dzików w obwodzie łowieckim nr 232,
f) Koło Łowieckie nr 66 „Rogacz” - 44 dziki w obwodzie łowieckim nr 250, 32 dziki
w obwodzie łowieckim nr 269
g) Koło Łowieckie nr 32 „Zaborze” - 30 dzików w obwodzie łowieckim nr 253, 30 dzików
w obwodzie łowieckim nr 270,
h) Koło Łowieckie „Dzik” - 13 dzików w obwodzie łowieckim nr 271;
8) w obwodach łowieckich w powiecie lubartowskim – odstrzał 270 dzików w następującym podziale:
a) Wojskowe Koło Łowieckie nr 149 „Wiarus” - 10 dzików w obwodzie nr 85,
b) Koło Łowieckie nr 2 „Leśnik” - 10 dzików w obwodzie nr 94,
c) Koło Łowieckie nr 37 „Knieja” - 23 dziki w obwodzie nr 99,
d) Koło Łowieckie nr 39 „Miś” - 28 dzików w obwodzie nr 100,
e) Koło Łowieckie nr 8 Łoś -10 dzików w obwodzie nr 102,
f) Koło Łowieckie nr 9 Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie - 20 dzików w obwodzie nr 114,
g) Koło Łowieckie nr 38 Bór - 10 dzików w obwodzie nr 116,
 h) Koło Łowieckie nr 37 Knieja - 22 dziki w obwodzie nr 117,
i) Koło Łowieckie 33 Lis - 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 118, 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 119,
j) Koło Łowieckie nr 37 Knieja - 18 dzików w obwodzie nr 129,
k) Wojskowe Koło Łowieckie nr 138 Wrzos - 15 dzików w obwodzie nr 130,
l) Koło Łowieckie nr 57 Debra - 14 dzików w obwodzie nr 132,
m) Koło Łowieckie nr 41 Żerań - 12 dzików w obwodzie nr 145,
n) OHZ Lasów Państwowych „Rawityn” - 23 dziki obwodzie nr 101,
o) OHZ Lasów Państwowych Kozłówka - 30 dzików w obwodzie nr 131;
9) w obwodach łowieckich w powiecie lubelskim – odstrzał 350 dzików w podziale na następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie „Wiarus” nr 149 - 26 dzików w obwodzie 159,
b) Koło Łowieckie „Jawidz” nr 138 - 20 dzików w obwodzie 160,
c) Koło Łowieckie „Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie” nr 9 - 30 dzików w obwodzie nr 161,
d) Koło Łowieckie „Darz Bór” nr 90 - 15 dzików w obwodzie nr 175,
e) Koło Łowieckie „Jarząbek” nr 6 - 14 dzików w obwodzie nr 176,
f) Koło Łowieckie „Bażant” nr 69 - 4 dziki w obwodzie nr 178,
g) Koło Łowieckie „Sarenka” nr 43 - 4 dziki w obwodzie nr 179,
h) Koło Łowieckie „Nemrod” nr 40 - 22 dziki w obwodzie nr 193,
i) Koło Łowieckie „Dąbrowa” nr 5 - 17 dzików w obwodzie nr 194,
j) Koło Łowieckie „Orzeł” nr 34 - 8 dzików w obwodzie nr 195,
k) Koło Łowieckie „Bażant” nr 69 - 17 dzików w obwodzie nr 196,
l) Koło Łowieckie „Nemrod” nr 40 - 26 dzików w obwodzie nr 210,
m) Koło Łowieckie „Darz Bór” nr 75 - 2 dzików w obwodzie nr 211, 2 i dzików w obwodzie
nr 213,
n) Koło Łowieckie „Uroczysko” nr 25 - 20 dzików w obwodzie nr 212,
o) Koło Łowieckie „Łoś” nr 8 - 36 dzików w obwodzie nr 143,
p) Koło Łowieckie „Bór” nr 38 - 2 dziki w obwodzie nr 144,
q) Koło Łowieckie „Żerań” nr 41 - 13 dzików w obwodzie nr 145,
r) Koło Łowieckie „Cyranka” nr 77 - 14 dzików w obwodzie nr 146,
s) Koło Łowieckie „Przepiórka” nr 84 - 26 dzików w obwodzie nr 227,
t) Koło Łowieckie „Głuszec” nr 64 - 20 dzików w obwodzie nr 228,
u) Koło Łowieckie „Bażant” nr 31 - 12 dzików w obwodzie nr 246;
10) w obwodach łowieckich w powiecie łęczyńskim – odstrzał 120 dzików w podziale na następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie „Przepiórka” nr 36 - 13 dzików w obwodzie nr 125, 4 dziki w obwodzie
nr 139,
b) Koło Łowieckie „Knieja” nr 7 - 13 dzików w obwodzie nr 126, 4 dziki w obwodzie nr 142,
c) Koło Łowieckie „Bażant” nr 53 - 12 dzików w obwodzie 127,
d) Koło Łowieckie „Jeleń” nr 3 - 20 dzików w obwodzie nr 140,
e) Koło Łowieckie „Hubertus” nr 11 - 12 dzików w obwodzie nr 141,
f) Koło Łowieckie „Szarak” nr 1 - 21 dzików w obwodzie nr 113, 21 dzików w obwodzie
nr 128;
11) w powiecie łukowskim – odstrzał 476 dzików w następującym podziale:
a) Koło Łowieckie „Cis” – 9 dzików w obwodzie łowieckim nr 29,
b) Koło Łowieckie „Jarząbek” – 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 30,
c) Koło Łowieckie „Gaj” – 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 31,
d) Koło Łowieckie „Przyszłość” – 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 32,
e) Koło Łowieckie „Trop” – 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 33,
f) Koło Łowieckie „Jarząbek” – 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 43,
g) Koło Łowieckie „Niedźwiedź” – 4 dziki w obwodzie łowieckim nr 44,
h) Koło Łowieckie „Koziołek” – 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 45,
i) Koło Łowieckie „Burzany” – 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 46,
j) Koło Łowieckie „Trop” – 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 47,
k) Koło Łowieckie „Niedźwiedź” – 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 57,
l) Koło Łowieckie „Tumak” – 16 dzików w obwodzie łowieckim nr 58,
m) Koło Łowieckie „Koziołek” – 20 dzików w obwodzie łowieckim nr 59,
n) Koło Łowieckie „Świt” – 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 60,
o) Koło Łowieckie „Świt” – 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 61,
p) Koło Łowieckie „Uroczysko” – 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 71,
q) Koło Łowieckie „Ryś” – 18 dzików w obwodzie łowieckim nr 72,
r) Koło Łowieckie „Burzany” – 20 dzików w obwodzie łowieckim nr 73,
s) Koło Łowieckie „Mazowsze” – 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 86;
12) w obwodach łowieckich w powiecie opolskim – odstrzał 360 dzików w podziale na następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie nr 91 „Azotrop” - 36 dzików w obwodzie nr 234,
b) Koło Łowieckie nr 72 „Bekas” - 21 dzików w obwodzie nr 201,
c) Koło Łowieckie nr 44 „Sokół” - 31 dzików w obwodzie nr 181, 34 dziki w obwodzie nr 182, 8 dzików w obwodzie nr 198,
d) Koło Łowieckie nr 93 „Bażant” - 41 dzików w obwodzie nr 199, 39 dzików w obwodzie
nr 216,
e) Koło Łowieckie nr 47 „Bekas” - 30 dzików w obwodzie nr 200, 36 dzików w obwodzie
nr 217, 15. dzików w obwodzie nr 218,
f) Koło Łowieckie nr 54 „Chodel” - 20 dzików w obwodzie nr 215,
g) Koło Łowieckie nr 19 „Cyranka” - 20 dzików w obwodzie nr 233,
h) Koło Łowieckie nr 116 „Knieja” – 29 dzików w obwodzie nr 235;
13) w obwodach łowieckich w powiecie parczewskim – odstrzał 140 dzików w podziale na następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie „Wiarus” nr 149 - 24 dziki w obwodzie nr 52,
b) Koło Łowieckie „Szóstak” nr 12 - 12 dzików w obwodzie nr 64,
c) Koło Łowieckie „Szarak” nr 51 - 2 dziki w obwodzie nr 65,
d) Koło Łowieckie „Jeleń” nr 76 – 9 dzików w obwodzie nr 66,
e) Koło Łowieckie „Sokół” nr 70 - 14 dzików w obwodzie nr 78,
f) Koło Łowieckie „Daniel” nr 49 - 10 dzików w obwodzie nr 79, 23 dziki w obwodzie nr 80,
g) Koło Łowieckie „Czata” nr 150 - 9 dzików w obwodzie nr 93,
h) Koło Łowieckie „Leśnik” nr 2 - 9 dzików w obwodzie nr 95, 5 dzików w obwodzie nr 96,
6 dzików w obwodzie nr 329,
i) Koło Łowieckie „Siemień” nr 89 - 12 dzików w obwodzie nr 97,
j) Koło Łowieckie Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie nr 9 - 4 dziki w obwodzie Nr 81,
k) Koło Łowieckie Jeleń nr 76 - 1 dzik w obwodzie nr 115;
14) w obwodach łowieckich w powiecie puławskim – odstrzał 180 dzików w podziale na następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie „Bekas” nr 72 - 15 dzików w obwodzie nr 133, 18 dzików w obwodzie
nr 163,
b) Koło Łowieckie „Debra” nr 57 - 3 dziki w obwodzie nr 147,
c) Koło Łowieckie „Sokół” Nr 44 - 8 dzików w obwodzie nr 148, 15 dzików w obwodzie
nr 181, 10 dzików w obwodzie nr 182.
d) Koło Łowieckie „Knieja” nr 116 - 23 dziki w obwodzie nr 150, 26 dzików w obwodzie
nr 164, 29 dzików w obwodzie nr 183,
e) Koło Łowieckie „Ponowa” nr 14 - 8 dzików w obwodzie nr 162,
f) Koło Łowieckie „Azotrop” nr 91 - 9 dzików w obwodzie łowieckim nr 149, 4 dziki
w obwodzie łowieckim nr 180,
g) Koło Łowieckie Sokół nr 155 - 6 dzików w obwodzie nr 134, 6 dzików w obwodzie nr 135;
15) w obwodach łowieckich w powiecie radzyńskim – odstrzał 172 dzików w następującym podziale:
a) OHZ Lasy Państwowe Suchowola - 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 67,
b) Koło Łowieckie nr 193 „Diana” - 8 dzików w obwodzie 68,
c) Koło Łowieckie nr 21 „Jeleń” – 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 69,
d) Koło Łowieckie nr 141 „Szarak” - 4 dziki w obwodzie łowieckim nr 83,
e) Koło Łowieckie nr 15 „Ostoja” - 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 39,
f) Koło Łowieckie nr 79 „Knieja” – 20 dzików w obwodzie łowieckim nr 53,
g) Koło Łowieckie nr 17 „Słonka” - 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 42,
h) Koło Łowieckie „Lubelskie Towarzystwo Myśliwych” Lublin - 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 82,
i) Koło Łowieckie nr 2 „Leśnik” - 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 56,
j) Koło Łowieckie nr 10 „Borki” – 14 dzików w obwodzie łowieckim nr 70,
k) Koło Łowieckie nr 7 „Knieja” - 17 dzików w obwodzie łowieckim nr 55,
l) Koło Łowieckie nr 39 „Miś” - 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 84, 34 dziki w obwodzie łowieckim nr 98;
 16) w obwodach łowieckich w powiecie ryckim – odstrzał 160 dzików w podziale na następujące koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie nr 60 „Łoś” – 24 dziki w obwodzie nr 87,
b) Wojskowe Koło Łowieckie nr 118 „Cyranka” - 44 dziki w obwodzie nr 103,
c) Koło Łowieckie nr 29 „Dzik” – 4 dziki w obwodzie nr 88, 2 dziki w obwodzie nr 104,
d) - Koło Łowieckie nr 65 „Kruk” - 6 dzików w obwodzie nr 105,
e) Wojskowe Koło Łowieckie nr 193 „Diana” - 28 dzików obwodzie nr 106,
f) Koło Łowieckie nr 102 „Juniorów” - 24 dziki w obwodzie nr 120,
g) Koło Łowieckie nr 155 „Sokół” - 12 dzików w obwodzie nr 121,
h) Koło Łowieckie Nr 8 „Miot” – 10 dzików w obwodzie nr 74,
i) Koło Łowieckie Nr 9 „Knieja” - 2 dziki w części obwodu nr 508, znajdującej się na terenie powiatu ryckiego,
j) Wojskowe Koło Łowieckie nr 194 „Bażant” - 4 dziki w części obwodu nr 530, znajdującej się na terenie powiatu ryckiego;
17) w obwodach łowieckich w powiecie świdnickim – odstrzał 100 dzików w następującym podziale:
a) Koło Łowieckie „Łoś” nr 8 - 30 dzików w obwodzie łowieckim nr 158,
b) Wojskowe Koło Łowieckie „Wiarus” nr 149 - 20 dzików w obwodzie nr 159,
c) OHZ w Wierzchowiskach - 20 dzików w obwodzie nr 174,
d) Koło Łowieckie „Żubr” nr 151 - 12 dzików w obwodzie nr 173,
e) Koło Łowieckie „Krogulec” nr 67 – 9 dzików w obwodzie nr 192,
 f) Koło Łowieckie „Jeleń” nr 3 - 9 dzików w obwodzie Nr 157;
18) w obwodach łowieckich w powiecie tomaszowskim – odstrzał 360 dzików w podziale na koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie nr 11 „Bażant” - 29 dzików w obwodzie łowieckim nr 324,
b) Koło Łowieckie nr 15 „Niwa” - 11 dzików w obwodzie łowieckim nr 316 i 18 dzików
w obwodzie łowieckim nr 322,
c) Koło Łowieckie nr 17 „Jeleń” - 11 dzików w obwodzie łowieckim nr 314,
d) Koło Łowieckie nr 21 „Wilk” - 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 293 i 8 dzików
w obwodzie łowieckim nr 315,
e) Koło Łowieckie nr 32 „Lis” - 18 dzików w obwodzie łowieckim nr 302 i 8 dzików
w obwodzie łowieckim nr 274,
f) Koło Łowieckie nr 61 „Roztocze” - 5 dzików w obwodzie łowieckim nr 325,
g) Koło Łowieckie nr 65 „Sokół” - 22 dziki w obwodzie łowieckim nr 291 i 20 dzików
w obwodzie łowieckim nr 304,
h) Koło Łowieckie nr 71 „Cyranka” - 36 dzików w obwodzie łowieckim nr 301 i 34 dziki
w obwodzie łowieckim nr 317,
i) Koło Łowieckie nr 8 „Łoś” - 18 dzików w obwodzie łowieckim nr 303,
j) Koło Łowieckie nr 318 „Orzeł ” - 13 dzików w obwodzie łowieckim nr 318,
k) Koło Łowieckie nr 90 „Darz Bór” - 36 dzików w obwodzie łowieckim nr 319,
l) Koło Łowieckie nr 94 „Żak” - 22 dziki w obwodzie łowieckim nr 290,
ł) OHZ Nadleśnictwo Tomaszów – 36 dzików w obwodzie łowieckim nr 305,
m) Koło Łowieckie nr 100 „Hermes” – 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 323;
19) w obwodach łowieckich w powiecie włodawskim – odstrzał 160 dzików w podziale na koła łowieckie:
a) Koło Łowieckie „Przepiórka” nr 84 – 27 dzików w obwodzie nr 48,
b) Koło Łowieckie „Ponowa” nr 48 – 13 dzików w obwodzie nr 62, 5 dzików w obwodzie
nr 75, 13 dzików w obwodzie nr 90,
c) Koło Łowieckie „Knieja” nr 7 – 8 dzików w obwodzie nr 76,
d) Koło Łowieckie „Żbik” – 3 dziki w obwodzie nr 77,
e) Koło Łowieckie „Soból” – 5 dzików w obwodzie nr 91,
f) Koło Łowieckie „Sokół” nr 70 – 13 dzików w obwodzie nr 92,
g) Koło Łowieckie „Kaczuszka” nr 74 – 13 dzików w obwodzie nr 107, 11 dzików w obwodzie nr 108, h) Koło Łowieckie „Szarak” nr 1 – 5 dzików w obwodzie nr 109,
i) Koło Łowieckie „Cietrzew” nr 50 – 14 dzików w obwodzie nr 110, 14 dzików w obwodzie nr 111,
j) Koło Łowieckie „Sokół” nr 85 – 5 dzików w obwodzie nr 112,
k) Koło Łowieckie „Szpak” nr 86 – 11 dzików w obwodzie nr 122;
20) w obwodach łowieckich w powiecie zamojskim – odstrzał 200 dzików w następującym podziale:
a) Koło Łowieckie „Sarna” Nr 12 - 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 242, 8 dzików
w obwodzie łowieckim nr 277,
b) Koło Łowieckie „Basior” Nr 56 – 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 223,
c) Koło Łowieckie „Świt” Nr 121 - 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 239, 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 258, 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 260, 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 276,
d) Koło Łowieckie „Padwa Nr 57 - 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 257, 8 dzików
w obwodzie łowieckim 275,
e) Koło Łowieckie „Roztocze” Nr 44 - 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 292,
f) Koło Łowieckie „TPR” Nr 58 - 11 dzików w obwodzie łowieckim 240,
g) Koło Łowieckie „Ryś” Nr 60 - 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 241 i 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 259,
h) Koło Łowieckie „Dzik” Nr 13 - 12 dzików w obwodzie łowieckim 224,
i) Koło Łowieckie „Piżmak” Nr 62 - 8 dzików w obwodzie łowieckim 243,
j) OHZ Nadleśnictwo Zwierzyniec - 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 261,
k) Koło Łowieckie „Hubertus” Nr 87 - 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 294 i 7 dzików
w obwodzie łowieckim nr 295,
l) Koło Łowieckie „Cietrzew ” Nr 78 - 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 278, 14 dzików
w obwodzie łowieckim nr 281, 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 263,
m) Koło Łowieckie „Roztocze” Nr 61 – 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 262,
n) Koło Łowieckie „Słonka” Nr 59 - 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 279 i 7 dzików
w obwodzie łowieckim nr 280,
o) OHZ Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski - 27 dzików w obwodzie łowieckim nr 305;
21) w Poleskim Parku Narodowym – odstrzał 25 dzików;
22) w Roztoczańskim Parku Narodowym – odstrzał 20 dzików.
3. Niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami
i narogami do miejsc wskazanych przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, gdzie będą przetrzymywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
4. W przypadku wykluczenia afrykańskiego pomoru świń - zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub zniszczenie tusz oraz skór
 i narogów odstrzelonych dzików w sposób przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz. Urz. UE L 300 z 14.XI.2009 r. z późn. zm.
5. Zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka
 
 
 
ROZPORZĄDZENIE NR 7 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 lutego 2020 r.
uchylające rozporządzenie Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń
u dzików
            Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 i Dz. U. z 2020 r. poz. 148, zarządza się co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 320).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
 
Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka
 
 
ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików
W związku z rozszerzaniem się zasięgu afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubelskiego, tj. stwierdzeniem 15 przypadków tej choroby w roku 2016 w powiecie bialskim, 408 przypadków w roku 2017 w powiatach: bialskim, chełmskim, łukowskim, parczewskim, radzyńskim i włodawskim, 934 przypadków w roku 2018 w powiatach: bialskim, chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, łęczyńskim, łukowskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, włodawskim oraz 584 przypadków ASF w roku 2019
w powiatach województwa lubelskiego z wyjątkiem powiatu janowskiego, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), w celu ograniczenia dalszego szerzenia się afrykańskiego pomoru świń u dzików, zarządza się, co następuje:
§ 1. Zakazuje się polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie obwodu łowieckiego, a w przypadku, gdy obwód łowiecki jest położony na obszarze więcej niż jednego powiatu – właściwego ze względu na położenie największej części tego obwodu.
§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Zarządom Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Siedlcach, Tarnobrzegu i Zamościu oraz powiatowym lekarzom weterynarii w województwie lubelskim.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
 
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka