Materiały z Konferencja naukowa „Bioasekuracja – podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków” z udziałem Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela

29/06/2017 - 16:30

29 czerwca br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja naukowa, pod tytułem: "Bioasekuracja – podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków". Głównym organizatorem konferencji był PIWet-PIB w Puławach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
 
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczył w niej minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że w naszym kraju  ogniska ASF u świń, wystąpiły głównie w niewielkich gospodarstwach, gdzie utrzymywanych było kilka sztuk świń.
 
Minister Jurgiel apelował do obecnych na konferencji o intensyfikację i podejmowanie wśród rolników dalszych działań informacyjnych dotyczących zasad ochrony przed ASF. Zapowiedział podjęcie działań w celu intensyfikacji i zwiększenia skuteczności odstrzału dzików. Minister powiedział, że resort rolnictwa prowadzi akcje informacyjne: szkoleniowe, seminaryjne, medialne, plakatowe i ulotkowe, które prezentują w jaki sposób zapobiegać ASF i grypie ptaków, w jaki sposób nie dopuścić do tego, aby wirusy odpowiedzialne za te choroby zostały wprowadzone do gospodarstw.
 
–  Działania te będą prowadzone w dalszym ciągu. Przez specjalistów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego organizowane będą bezpośrednie spotkaniach z rolnikami i hodowcami w celu podnoszenia ich świadomości w zakresie zasad bioasekuracji – dodał minister Jurgiel.
 
–  Z punktu widzenia ekonomicznego, epidemiologicznego i społecznego pojawienie się w kraju afrykańskiego pomoru swiń lub grypy ptaków powoduje ogromne straty ekonomiczne. Wynikają one głównie z utraty możliwości eksportu wieprzowiny i mięsa drobiowego na rynki trzecie, a także, jak nie przede wszystkim, z konieczności likwidacji zwierząt w gospodarstwach dotkniętych tymi chorobami i w wyznaczonych strefach – podkreślił profesor Krzysztof Niemczuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach.
 
Z analiz, które prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Głównym Inspektoratem Weterynarii i Państwowym Instytutem Weterynarii w Puławach wynika, że podstawową przyczyną występowania obydwu chorób w gospodarstwach jest nieprzestrzeganie wszystkich zasad bioasekuracji. Natomiast przyczyną występowania samego wirusa ASF w populacji dzików jest niewłaściwie prowadzony odstrzał.
 
Zabezpieczanie gospodarstwa i świadome działanie to kluczowe elementy, bez spełnienia których bardzo trudne będzie efektywne i skuteczne zwalczenie tych chorób, a dziś przede wszystkim afrykańskiego pomoru swiń.
 
Materiały z konferencji dostępne pod poniższymi linkami.
Afrykanski pomór świn (ASF)
Regulacje prawne wprowadzone w Polsce w celu ograniczenia szerzenia się grypy ptaków i ASF
Instrumenty PROW 2014-2020 wspierajace sektor trzody chlewnej
Bioasekuracja ASF