Nowa pomoc dla producentów trzody chlewnej

13/02/2018 - 12:45

10 lutego br. weszło w życierozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zakresu i sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzające nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

 
Pomoc udzielana będzie za wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta trzody chlewnej: ze sprzedaży od 1 lipca 2017 r. świń z siedziby stada położonej na wymienionym obszarze województwa oraz w związku z wprowadzeniem w 2017 roku (na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt) zakazu przemieszczania świń lub obrotu nimi na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się siedziba stada producenta trzody chlewnej.

 
Producent świń oblicza kwotę obniżenia dochoduodejmując od iloczynu liczby sprzedanych świń z okresu, za który składany jest wniosek i średniej ceny świni z tego okresu   iloczyn średniej liczby sprzedanych świń w okresie trzech lat poprzedzających rok składania wniosku lub z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej z analogicznego okresu, za który składany jest wniosek i średniej ceny świń z tego okresu oraz dodaniu kwoty  kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem ASF. Uzyskana wartość ujemna oznacza, że nastąpiło obniżenie dochodu i są podstawy do przyznania pomocy.
 

 
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w biurach powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń, na formularzu opracowanym przez Agencję  i dostępnych na stronie ARiMR. Formularz wniosku jest również dostępny w biurach powiatowych ARiMR. Pomoc przyznawana będzie w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji oraz udzielana do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji.
 

 
***
 

Pomoc będą  mogli  otrzymać producenci trzody chlewnej z następujących gmin w woj. lubelskim:

  • powiat bialski

gminy: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie.

  • powiat łukowski:        

gminy: Łuków, Trzebieszów,

  • powiat radzyński:       

gminy: Radzyń Podlaski, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Ulan Majorat, Wohyń

  • powiat parczewski:     

gminy: Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień,

  • powiat włodawski:      

gminy: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki

  • powiat chełmski:

gminy: Sawin.