Raport dot. zbytu w strefie zagrożenia ( niebieskiej, pow. bialski)

04/07/2017 - 12:00

Ilość trzody zdjęta do uboju ze strefy zagrożenia w 2017 r.:
- stan na 4 lipca 2017 r. – 38 614 sztuki