Bezpłatny transport

 

 

Uchodźcy z Ukrainy mają zagwarantowany bezpłatny transport z polsko-ukraińskich przejść granicznych do punktów recepcyjnych na terenie województwa lubelskiego oraz do miejsc stałego zakwaterowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w punktach informacyjnych na przejściach granicznych, dworcach kolejowych w Lublinie i Chełmie, na dworcu autobusowym w Lublinie, a także we wszystkich punktach recepcyjnych.  

 

We współpracy z przewoźnikami kolejowymi, wojewoda lubelski uruchamia i koordynuje dodatkowe, pozarozkładowe pociągi specjalne oraz wspólnie z Państwową Strażą Pożarną przejazdy autobusowe, którymi uchodźcy z Ukrainy mogą udać się w dalszą podróż po Polsce. 

 

 

 

***

Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC w komunikacji krajowej. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. Bezpłatne przejazdy wprowadzają także inni przewoźnicy. Informacja będzie na bieżąco aktualizowana.

 

Громадяни України можуть безкоштовно їздити потягами 2го класу PKP Intercity, економ класом TLK і IC по території Польщі. Проїзд можливий з паспортом громадянина України. Безплатний проїзд пропонують також інші перевізники. Постійно будемо актуалізувати інформацію.