Bezpieczeństwo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji informuje, że na terenie województwa w ciągu doby (0:00 – 24.00) miało miejsce 56 kolizji drogowych i 7 wypadków drogowych, w których 10 osób zostało rannych. Odnotowano: 2 rozboje, 3 włamania i 8 kradzieży. Zatrzymano 9 nietrzeźwych kierowców. Do izby wytrzeźwień przewieziono 22 osoby. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 16 sprawców. Pogotowie policyjne interweniowało 590 razy, wylegitymowano 2242 osoby.

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
Jak informuje oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa KW PSP, w ciągu doby (7:00 – 7:00) na terenie województwa miało miejsce 76 zdarzeń, w tym 9 pożarów, 60 zagrożeń miejscowych i 7 alarmów fałszywych. Straty ogółem wyniosły 749,7 tys. zł., w tym straty pożarowe 566,6 tys. zł.