Bezpieczeństwo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Oficer  dyżurny  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  informuje,  że  na  terenie województwa w ciągu  doby (0:00 – 24.00) miało miejsce: 65 kolizji drogowych i  3 wypadki drogowe, w których 5 osób zostało rannych. Odnotowano: 1 rozbój, 6 włamań i 10 kradzieży. Zatrzymano 13 nietrzeźwych kierowców. Do izby wytrzeźwień przewieziono 17 osób. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 51 sprawców. Pogotowie policyjne interweniowało 654 razy, wylegitymowano 7858 osób.

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
Jak informuje oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa KW PSP, w ciągu doby (7:00 – 7:00) na terenie województwa miało miejsce 37 zdarzeń, w tym: 13 pożarów, 21 zagrożeń miejscowych oraz 3 alarmy fałszywe. Straty ogółem wyniosły 239 tys. zł., w tym straty pożarowe 104 tys. zł.