Bezpieczeństwo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Oficer  dyżurny  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  informuje,  że  na  terenie województwa w ciągu  doby (0:00 – 24.00) miały miejsce 42 kolizje drogowe i 8 wypadków drogowych, w których 9 osób zostało rannych. Odnotowano 1 włamanie, 5 kradzieży. Zatrzymano 23 nietrzeźwych kierowców. Do izby wytrzeźwień przewieziono 25 osób. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 39 sprawców. Pogotowie policyjne interweniowało 711 razy, wylegitymowano 3055 osób.

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
Jak informuje oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa KW PSP, w ciągu doby (7:00 – 7:00) na terenie województwa miały miejsce 94 zdarzenia, w tym: 18 pożarów, 72 zagrożenia miejscowe i 4 alarmy fałszywe. Straty ogółem wyniosły 269,5 tys. zł., w tym straty w pożarach 35,5 tys. zł.