Bezpieczeństwo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Oficer  dyżurny  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  informuje,  że  na  terenie województwa w ciągu  doby (0:00 – 24.00)  miało miejsce 50 kolizji drogowych i 3 wypadki drogowe, w których 3 osoby zostały ranne. Odnotowano: 5 włamań,9 kradzieży, 1 rozbój. Zatrzymano 14 nietrzeźwych kierowców. Do izby wytrzeźwień przewieziono 16 osób. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 33 sprawców. Pogotowie policyjne interweniowało 715 razy, wylegitymowano 4092 osoby.

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
Jak informuje oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa KW PSP, w ciągu doby (7:00 – 7:00) na terenie województwa miało miejsce 75 zdarzeń, w tym: 48 pożarów, 24 zagrożenia miejscowe i 3 alarmy fałszywe. Straty ogółem wyniosły 326,5 tys.zł., w tym straty pożarowe 163 tys. zł.