Bezpieczeństwo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Oficer  dyżurny  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  informuje,  że  na  terenie województwa w ciągu  doby (0:00 – 24.00) miały miejsce 83 kolizje drogowe i 3 wypadki drogowe, w których 3 osoby zostały ranne. Zatrzymano 35 nietrzeźwych kierowców. Do izby wytrzeźwień przewieziono 13 osób. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 52 sprawców. Pogotowie policyjne interweniowało 769 razy, wylegitymowano  4563 osoby.

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
Jak informuje oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa KW PSP, w ciągu doby (7:00 – 7:00) na terenie województwa miało miejsce 56 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 38 zagrożeń miejscowych i 7 alarmów fałszywych. Straty ogółem wyniosły 353,1 tys. zł., w tym straty w pożarach 255 tys. zł.