Bezpieczeństwo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Oficer  dyżurny  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  informuje,  że  na  terenie województwa w ciągu  doby (0:00 – 24.00) miało miejsce 59 kolizji drogowych i 9 wypadków drogowych, w których 10 osób  zostało rannch. Odnotowano: 1 rozbój, 3 włamania i 7 kradzieży. Zatrzymano 8 nietrzeźwych kierowców. Do izby wytrzeźwień przewieziono 10 osób. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 27 sprawców. Pogotowie policyjne interweniowało 682 razy, wylegitymowano 3193 osóby.

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
Jak informuje oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa KW PSP, w ciągu doby (7:00 – 7:00) na terenie województwa miały miejsce 33 zdarzenia, w tym: 8 pożarów, 20 zagrożeń miejscowych i 5 alarmow fałszywych. Straty ogółem wyniosły 603 tys. zł., w tym straty pożarowe 511 tys. zł.