Bezpieczeństwo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji informuje, że na terenie województwa w ciągu doby (0:00 – 24.00) miały miejsce 44 kolizje drogowe i 6 wypadków drogowych, w których 7 osób zostało rannych Odnotowano: 4 włamania i 11 kradzieży. Zatrzymano 14 nietrzeźwych kierowców. Do izby wytrzeźwień przewieziono 16 osób. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 20 sprawców. Pogotowie policyjne interweniowało 507 razy, wylegitymowano 2888 osób.

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
Jak informuje oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa KW PSP, w ciągu doby (7:00 – 7:00) na terenie województwa miało miejsce  66 zdarzeń, w tym 17 pożarów, 44 zagrożenia miejscowe i 5  alarmów fałszywych. Straty ogółem wyniosły 177,8 tys. zł., w tym straty pożarowe 36,8 tys. zł.