Bezpieczeństwo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Oficer dyżurny  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  informuje,  że  na  terenie województwa w ciągu  doby (0:00 – 24.00) miało miejsce: 24 kolizje drogowe. Odnotowano: 10 włamań i 5 kradzieży. Zatrzymano 7 nietrzeźwych kierowców. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 26 osób. Pogotowie policyjne interweniowało 391 razy, wylegitymowano 3207 osób.

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
Jak informuje oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa KW PSP, w ciągu doby (7:00 – 7:00) na terenie województwa miało miejsce 49 zdarzeń, w tym: 21 pożarów, 24 zagrożenia miejscowe, 4 alarmy fałszywe. Straty ogółem wyniosły 348,6  tys. zł., w tym straty pożarowe 100,6 tys. zł.