niedziela, Lipiec 16, 2017

 • niedziela, 16 Lipiec, 2017

  godz. 10.00
  Uroczystości pogrzebowe śp. ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”

  Uroczystości pogrzebowe śp. ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”

  Data: 

  niedziela, 16 Lipiec, 2017

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  Kościół pw. św. Ludwika, ul. Klasztorna 7 we Włodawie, cmentarz Wojenny Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Lubelskiej we Włodawie

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”, legendarnego dowódcy oddziału partyzanckiego Wolność i Niezawisłość na Lubelszczyźnie.
   
  W uroczystościach udział zapowiedzieli: Paweł Soloch szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP, poseł na Sejm RP (reprezentuje Marszałka Sejmu RP) Piotr Olszówka, senator RP (reprezentuje Marszałka Senatu RP) Grzegorz Czelej, poseł na Sejm RP (reprezentuje Prezesa Rady Ministrów) Beata Mazurek, podsekretarz stanu w MON (reprezentuje Ministra Obrony Narodowej)  Wojciech Fałkowski, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  Krzysztof Szwagrzyk, p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Marcin Krzysztofik, dowódca Garnizonu Lublin ppłk Robert Kasperczuk, przeor i proboszcz Parafii św. Ludwika we Włodawie o. Dariusz Cichor OSPPE oraz przedstawiciele wojska i służb mundurowych, lokalni samorządowcy, członkowie rodziny Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”.
   
  Program:
   
  15 lipca 2017 r - wystawienie trumny ze szczątkami w refektarzu klasztoru oo. Paulinów (18.00-22.00)
   
  16 lipca 2017 r.
   
  Część I
   
  08.15 Przeniesienie trumny ze szczątkami śp. ppor. Leona Taraszkiewicza z klasztornego refektarza do kościoła.
   
  Od 9.00-9.50 Okolicznościowy koncert.
   
  godz. 10.00 – Msza św. w intencji bohatera
  10.00rozpoczęcie mszy św. w intencji bohatera
  ·        rozpoczęcie przez ojca przeora Dariusza Cichora
   
  Wystąpienia przewidziane są po modlitwie po komunii świętej.
  Głos zabiorą:
  1.         W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy
  szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, sekretarz Stanu, minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Soloch;
  2.         W imieniu marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego
  poseł na Sejm RP Piotr Olszówka
  3.         W imieniu marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego
  senator RP Grzegorz Czelej
  4.         W imieniu prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło
  poseł na Sejm RP Beata Mazurek
  5.         W imieniu ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
  podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski
   
  11.30 – uformowanie konduktu pogrzebowego
   
  Trasa przemarszu konduktu: ok. 1 km. Przemarsz al. Piłsudskiego i ul. Lubelską. Trasa będzie zamknięta od godz. 9.00 do zakończenia uroczystości pogrzebowych.
   
   
  Część II
   
  12.00 – rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych z ceremoniałem wojskowym na Cmentarzu Wojennym przy ul. Lubelskiej
  ·        sygnał „Słuchajcie wszyscy”
  ·        odegranie hymnu państwowego
  ·        modlitwa nad grobem
  ·        wystąpienia okolicznościowe:
  głos zabiorą:
  -         prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek,
  -         p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk,
  -         podkomendny śp. ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”, przedstawiciel kombatantów Stanisław Pakuła ps. „Krzewina”
  -         przedstawiciel rodziny.
  ·        złożenie flagi RP i przekazanie rodzinie razem z rogatywką
  ·        sygnał Wojska Polskiego
  ·        złożenie trumny ze szczątkami do grobu
  ·        salwa honorowa
  ·        złożenie wieńców
  ·        odegranie melodii „Śpij Kolego…”
   
  ok. 13.00 – zakończenie uroczystości pogrzebowych.
   
  Dodatkowe informacje:
   
  Podczas uroczystości przed kościołem pw. Św. Ludwika i na Cmentarzu Wojennym przy ul. Lubelskiej będą wystawione telebimy. Wejście do kościoła tylko i wyłącznie za okazaniem zaproszenia. W kościele, jak i na cmentarzu będą wyznaczone specjalne strefy dla dziennikarzy. Wejście do nich będzie możliwe tylko i wyłącznie za okazaniem legitymacji dziennikarskiej.
   
  Parkingi VIP będą się znajdować obok kościoła pw. Św. Ludwika, parkingi służb przy ul. Szkolnej, natomiast parkingi autokarowe przy ul. Lubelskiej 50 (koło Biedronki) i przy ul. Czworobok.
   
  Harcerze będą rozdawać wodę, a także będzie ona dostępna przy punkcie medycznym. Po uroczystościach pogrzebowych będzie wydawana grochówka w okolicy Cmentarza Wojennego przy ul. Lubelskiej. 
   
  Biogram bohatera
   
  Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”, „Zawieja”, oficer Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość; syn Władysława i Roży Klary z d. Sibila, urodził się 13 maja 1925 r. w Hamborn k. Duisburga. Przed wojną mieszkał we Włodawie, gdzie ukończył siedem klas szkoły powszechnej.
   
  Jesienią 1939 r. został aresztowany przez niemiecką żandarmerię polową za przetrzymywanie broni po żołnierzach WP, lecz uwolniono go po kilku dniach. W kolejnych latach był dwukrotnie aresztowany. Przetrzymywano go m.in. w siedzibie radomskiego i lubelskiego Gestapo, a także w więzieniu na Zamku w Lublinie. W obu przypadkach udało mu się zbiec, przy czym był dwukrotnie postrzelony przez konwojentów. Po ostatniej ucieczce w styczniu 1944 r. (prowadzono go wówczas z siedziby lubelskiego Gestapo do więzienia na Zamku) ukrywał się w Lublinie, a następnie we Włodawie, gdzie nawiązał kontakt z miejscowymi strukturami AK.
  Zimą 1944 r. został przypadkowo zatrzymany przez patrol sowieckich partyzantów i wcielony do oddziału im. Klimenta Woroszyłowa, dowodzonego przez kpt. Anatolija Krotowa „Anatola”. W oddziale pozostawał do chwili wkroczenia Armii Czerwonej na Lubelszczyznę, po czym powrócił do rodzinnego domu. Nie skorzystał z oferowanej mu propozycji pracy w Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego.
   
  18 grudnia 1944 r. został aresztowany wraz z rodzicami i siostrą przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie pod zarzutem rzekomej współpracy z Niemcami. Był przetrzymywany w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie oraz w więzieniu na Zamku. 13 lutego 1945 r. zbiegł z transportu do obozu UB-NKWD w Błudku-Nowinach.
  Od kwietnia 1945 r. był żołnierzem Rejonu II Obwodu Delegatury Sił Zbrojnych Włodawa, zaś od końca maja 1945 r. członkiem bojówki rejonowej ppor. Tadeusza Bychawskiego „Sępa”. Po śmierci dowódcy (12 czerwca 1945 r.) przejął dowództwo nad grupą, która jesienią 1945 r. została przekształcona w oddział dyspozycyjny komendanta Obwodu WiN Włodawa.
   
  Pod jego dowództwem oddział stał się jedną z najaktywniejszych grup partyzanckich w skali całej Lubelszczyzny. Styl dowodzenia „Jastrzębia” cechowały ogromny dynamizm i brawura. Pomimo młodego wieku był w stanie pociągnąć za sobą starszych i bardziej doświadczonych towarzyszy walki. W czasie akcji wykorzystywał często zdobyczny transport samochodowy, co umożliwiało mu przeprowadzenie kilku uderzeń w ciągu jednego dnia, nierzadko w miejscowościach odległych od siebie o dziesiątki kilometrów. Dzięki dobrej znajomości języka rosyjskiego występował niejednokrotnie w przebraniu oficera NKWD lub Armii Czerwonej, co pozwalało uzyskać element zaskoczenia przy spotkaniach z grupami operacyjnymi, czy w czasie rozbrajania posterunków MO. Cechowała go dbałość o podkomendnych i ludność cywilną. W oddziale panowała wojskowa dyscyplina, prowadzono rozliczenia finansowe, udzielano także zapomóg krewnym osób aresztowanych czy konspiratorom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
   
  Blisko współpracował z oddziałami: Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Stefana Brzuszka „Boruty”, WiN Józefa Struga „Ordona” oraz Zdzisława Brońskiego „Uskoka”.
   
  Na czele grupy przeprowadził wiele spektakularnych akcji, wśród których należy wymienić m.in. opanowanie Parczewa (5 lutego 1946 r.), zatrzymanie i internowanie rodziny Bolesława Bieruta (18 lipca 1946 r.), rozbicie PUBP we Włodawie z którego uwolniono ok. 70 więźniów (22 października 1946 r.), czy udział w ataku połączonych oddziałów radzyńskiego i włodawskiego WiN na Radzyń Podlaski (31 grudnia 1946 r.).
   
  „Jastrząb” został ciężko ranny 3 stycznia 1947 r. w Siemieniu koło Parczewa, w czasie szturmu na budynek zajmowany przez grupę ochronno-propagandową Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zmarł po dwóch godzinach, podczas transportu na konspiracyjną kwaterę. Został pochowany potajemnie przez członków Rejonu I Obwodu WiN Radzyń Podlaski na cmentarzu w Siemieniu.
   
  W 2009 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
  Szczątki Leona Taraszkiewicza wydobyto 28 listopada 2016 r. w czasie prac ekshumacyjnych na cmentarzu parafialnym w Siemieniu. Informację o ich identyfikacji podano do publicznej wiadomości 21 kwietnia 2017 r.
   
  Autor biogramu – Artur Piekarz, pracownik Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie

  Organizatorzy: 

  Wojewoda Lubelski, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Klasztor oo. Paulinów we Włodawie, organizacje kombatanckie, samorząd lokalny, wojsko i służby mundurowe
 • niedziela, 16 Lipiec, 2017

  godz. 16.00
  Spotkanie ze studentami z Chin

  Spotkanie ze studentami z Chin

  Data: 

  niedziela, 16 Lipiec, 2017

  Godzina: 

  16.00

  Miejsce: 

  Sala Kolumnowa, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotka się ze studentami z Chin, odbywającymi praktyki zawodowe w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie. 
  Grupa praktykantów studiuje polonistykę na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych w Chinach. Obecnie kończą roczne studia na polskich uczelniach w Krakowie (UJ) oraz Toruniu (UMK).
  W niedzielę studenci przyjadą do  Lublina – aby zwiedzić Stare Miasto, Zamek oraz Państwowe Muzeum na Majdanku. 
  W programie pobytu będzie wizyta  w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, na zaproszenie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka.  Celem spotkania jest zaprezentowanie walorów województwa lubelskiego i zapoznanie z zadaniami wojewody  i funkcjonowaniem  Urzędu.
   
  ***
  Zorganizowane praktyki zawodowe są efektem  wizyty w grudniu 2016 roku polskiej delegacji w Chinach, na czele z lubelską reprezentacją i nawiązanej tam współpracy.
   

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie