czwartek, Listopad 9, 2017

 • czwartek, 9 Listopad, 2017

  godz. 10:00
  Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  Data: 

  czwartek, 9 Listopad, 2017

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

  Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, w LUW odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
   
  Spotkanie poświęcone będzie działaniom dotyczącym przygotowania do okresu zimy. Omówione zostaną kwestie: funkcjonowania pomocy społecznej w okresie zimy,  działań  służb, inspekcji i straży w zakresie przygotowania, zapobiegania oraz ograniczania skutków niekorzystnych zjawisk, przygotowań  do zimowego utrzymania dróg  krajowych i wojewódzkich, zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz zaleceń Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW do działań służb, inspekcji i straży.
   
  Spotkanie zakończy się dyskusją, i potrwa do około godziny 11:30.
   
  Otwarcia i zakończenia posiedzenia dokona wojewoda lubelski.
   
  Spotkanie ma charakter zamknięty dla dziennikarzy. Bezpośrednio po spotkaniu będzie możliwość rozmowy z przedstawicielami poszczególnych służb biorących udział w spotkaniu.
   
  Obecni będą m.in.: lubelski komendant wojewódzki policji, lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg
  Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A oddział w Lublinie.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki
 • czwartek, 9 Listopad, 2017

  godz. 12:00
  Obchody 75. rocznicy ostatecznej likwidacji getta lubelskiego

  Obchody 75. rocznicy ostatecznej likwidacji getta lubelskiego

  Data: 

  czwartek, 9 Listopad, 2017

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Pomnik ofiar getta lubelskiego, Lublin, ul. Niecała 1

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w obchodach  75. rocznicy ostatecznej  likwidacji getta lubelskiego.
   
  Przebieg uroczystości:
  - Powitanie gości
  - Modlitwa za ofiary getta lubelskiego
  - Przemówienie  wojewody lubelskiego
  - Wystąpienie przedstawiciela młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
  - Wystąpienie przedstawiciela młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie
  - Wystąpienia pozostałych gości
  - Złożenie wieńców pod pomnikiem ofiar getta (w tym od wojewody lubelskiego)
   
   Obchody zakończą się około godziny 12:40.

  Organizatorzy: 

  Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział w Lublinie
 • czwartek, 9 Listopad, 2017

  godz. 18:00
  Wieczór Niepodległościowy w TVP3

  Wieczór Niepodległościowy w TVP3

  Data: 

  czwartek, 9 Listopad, 2017

  Godzina: 

  18:00

  Miejsce: 

  Studio TVP3 Lublin, ul. Raabego 2

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w Wieczorze Niepodległościowym, organizowanym przez lubelski oddział Telewizji Polskiej.
  W programie premierowy pokaz filmu „Polski nie zniszczy nic na świecie. Historia chor. Antoniego Dołęgi, w reżyserii Bogny Bender-Motyki, nagrodzonego na festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni 2017, nagrodą im. Janusza Kurtyki oraz wyróżnieniem. Odbędzie się też koncert „Cześć i chwała bohaterom” w wykonaniu zespołu Contra Mundum.
   
   
  Podczas spotkania przewidziane jest wystąpienie wojewody.
   
  Wojewoda obecny będzie do około godziny 18:20

  Organizatorzy: 

  TVP3 Lublin, miasto Łuków, powiat łukowski
 • czwartek, 9 Listopad, 2017

  godz. 20:00
  Uroczysty koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Viva Polonia!”

  Uroczysty koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Viva Polonia!”

  Data: 

  czwartek, 9 Listopad, 2017

  Godzina: 

  20:00

  Miejsce: 

  Archikatedra Lubelska, ul. Królewska 10

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w  uroczystym koncercie z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Viva Polonia!”.
   
  Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00, wręczeniem przez wojewodę lubelskiego Brązowego  Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla artystki  Teatru Muzycznego w Lublinie, Doroty Laskowieckiej.
  Wojewoda wręczy też dyplom uznania z medalem dla pianistki Jolanty Skorek-Münch, z okazji 35-lecia pracy artystycznej.
   
  Po przemówieniu wojewody, rozpocznie się uroczysty koncert.W którym wystąpią: Dorota Laskowiecka, Anna Maria Grabowska, Andrzej Wiśniewski, Łukasz Wroński, Jolanta Skorek-Münch, Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego, Akademicki Chór Dziecięcy Uniwersytetu Medycznego „Pueri Nostri”, Chór Męski „Bas Canto”, Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją Grzegorza Mielimąka.
   
  Koncert zakończy się około godziny 21:15.
   
  Uroczystość honorowym patronatem objął wojewoda lubelski.

  Organizatorzy: 

  Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua, Ministerstwo Obrony Narodowej i Parafia Archikatedralna Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Lublinie