piątek, Listopad 10, 2017

 • piątek, 10 Listopad, 2017

  godz. 12:00
  Wręczenie aktów nadania obywatelstwa polskiego

  Wręczenie aktów nadania obywatelstwa polskiego

  Data: 

  piątek, 10 Listopad, 2017

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wezmą udział w uroczystości wręczenia aktów  nadania obywatelstwa polskiego. Z rąk wojewody i wicewojewody akty obywatelstwa odbierze 10 osób.
   
   
  ***
   
   
  To 9 osób dorosłych i 1 dziecko. 7 osób pochodzi z Ukrainy, 2 osoby z Litwy i 1 osoba z Armenii.
  Są to osoby w większości z polskim pochodzeniem, małżonkowie obywateli polskich oraz studenci.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki
 • piątek, 10 Listopad, 2017

  godz. 14:00
  Spotkanie wojewody z członkami stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej”

  Spotkanie wojewody z członkami stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej”

  Data: 

  piątek, 10 Listopad, 2017

  Godzina: 

  14:00

  Miejsce: 

  Chatka myśliwska, Maliniec, gmina Potok Wielki

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek  spotka się z członkami stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.
   
  Celem spotkania z rybakami jest omówienie istotnych spraw dla tej grupy społecznej.
   
   
  ***
   
   
  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” zostało zarejestrowane 21 grudnia 2009 r.Terenem działania LGR jest obszar pięciu sąsiadujących ze sobą gmin: Baranowa Sandomierskiego, Bojanowa, Dzikowca, Grębowa, Nowej Dęby. Gminy te położone są w północnej części Województwa Podkarpackiego na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej i stanowią spójny, powiązany ze sobą terytorialnie, przyrodniczo, gospodarczo, kulturalnie, a także historycznie obszar, którego mieszkańcy i lokalne instytucje ściśle współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, ze szczególnym wskazaniem na rozwijający się sektor rybacki. W 2011 roku Stowarzyszenie podpisało z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę dotyczącą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego. Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb.
  (źródło: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl)

  Organizatorzy: 

  Gmina Potok Wielki