piątek, Grudzień 8, 2017

 • piątek, 8 Grudzień, 2017

  godz. 11:00
  Uroczystość wręczenia odznaczeń, medali i wyróżnień lokalnych pracownikom KUL

  Uroczystość wręczenia odznaczeń, medali i wyróżnień lokalnych pracownikom KUL

  Data: 

  piątek, 8 Grudzień, 2017

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  KUL, Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, al. Racławickie 14

  Opis wydarzenia: 

  8 grudnia 2017 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II obchodzi 99. rocznicę założenia. Z tej okazji zostaną wręczone odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom KUL przez minister Annę Marię Anders. Asystować jej będą wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński. Wręczone zostaną Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę i Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej.
   
   
  W dalszej części spotkania  wręczone zostaną też: Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Medale Komisji Edukacji Narodowej.
   
  Podczas uroczystości minister Anna Maria Anders zabierze głos w imieniu Rządu RP, zaś w imieniu organizatorów - rektor KUL.

  Organizatorzy: 

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • piątek, 8 Grudzień, 2017

  godz. 13.15
  Spotkania z lokalną społecznością Krzczonowa

  Spotkania z lokalną społecznością Krzczonowa

  Data: 

  piątek, 8 Grudzień, 2017

  Godzina: 

  13.15

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wspólnie z parlamentarzystami PiS, spotka się z mieszkańcami Krzczonowa i Bychawy. 

  Celem spotkania z lokalną społecznością będzie rozmowa na temat  sytuacji społeczno-ekonomicznej i bieżącej działalności rządu.

   

  13:15 Spotkanie z mieszkańcami Krzczonowa
  15:30 Spotkanie z mieszkańcami Bychawy

 • piątek, 8 Grudzień, 2017

  godz. 16:00
  Spotkanie historyczne w 150. rocznicę urodzin marszałka oraz otwarcie wystawy Józef Piłsudski w Lublinie

  Spotkanie historyczne w 150. rocznicę urodzin marszałka oraz otwarcie wystawy Józef Piłsudski w Lublinie

  Data: 

  piątek, 8 Grudzień, 2017

  Godzina: 

  16:00

  Miejsce: 

  Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie, ul. Wodopojna 2, Sala Konferencyjna

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu historycznym w 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystości otworzona zostanie wystawa „Józef Piłsudski w Lublinie”.
   
  Program uroczystości:
   
  16.00   Udostępnienie dla gości wystawy „Józef Piłsudski w Lublinie” oraz ekspozycji plakatów i oryginalnych zabytków z epoki
  16.15  Powitanie gości przez Dyrektora Oddziału IPN i Wojewodę Lubelskiego
               Krótkie wprowadzenie Naczelnika OBEN
               Wystąpienie marszałka Piłsudskiego (odtworzenie nagrania)
  16.30  - Tomasz Łysiak  „Orzeł skowany – Piłsudski na zesłaniu”;
                 - Premiera Filmu Bogny Bender-Motyki –„Piłsudski na Syberii”
               - Grzegorz Sztal „Maria i Paweł Jankowscy, lubelscy przyjaciele Komendanta”;
               - przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – „Józef Piłsudski – myśl i dzieło”
  17.30   Występ młodzieży z Gimnazjum im. Piłsudskiego w  Mełgwi
  17.50   Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Józef Piłsudski patriota, żołnierz, człowiek”.
  4 nagrody wręczy wojewoda wraz z zastępcą dyrektora oddziału NB Tomaszem Czekańskim
               10 wyróżnień wręczy prezydent miasta Lublin wraz z lubelskim kuratorem oświaty
               nagrody specjalne wręczy dyrektor Oddziału IPN
  18.15  Tort urodzinowy
  18.30  Pieśni i piosenki legionowe w wykonaniu Roztoczańskiej Konnej Straży     Ochrony Przyrody

  Organizatorzy: 

  IPN oddział w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie
 • piątek, 8 Grudzień, 2017

  godz. 9:30
  Finał Szlachetnej Paczki w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

  Finał Szlachetnej Paczki w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

  Data: 

  piątek, 8 Grudzień, 2017

  Godzina: 

  9:30

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie , ul. Spokojna 4, sala 100

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor generalny Agata Grula wraz z pracownikami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie włączyli się po raz drugi w organizację Szlachetnej Paczki.
   
  Tym razem pomocą została objęta rodzina Pani Lidii, która zmagając się z chorobą nowotworową, wychowuje samotnie 4 dzieci. Dzięki wsparciu pracowników Urzędu udało się zakupić m.in. nową kuchenkę, czajnik elektryczny, maszynkę do mięsa, ubrania, środki czystości oraz produkty spożywcze niezbędne w każdym domu.
   
  Podczas spotkania zaprezentowany zostanie m.in. efekt zbiórki darów dla potrzebującej rodziny.
   
  ***
   
  Szlachetna paczka wchodzi do świata tych, o których nikt nie mówi. Wolontariusze dotychczas odwiedzili 1715 rodzin w województwie lubelskim. 1126 z nich otrzyma paczkę, w tym 326 rodzin w Lublinie.
   
   
  Obok Szlachetnej Paczki działa drugi również ważny projekt Akademia Przyszłości. To siostrzany projekt Paczki, w którym przeprowadza się dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Pomaga się uczniom ze szkół podstawowych, którzy nie wierzą w siebie i często pochodzą z niezamożnych rodzin. Darczyńca wybiera dziecko, któremu funduje Indeks Sukcesów. W ten sposób wspiera ucznia w jego drodze od porażki w szkole do sukcesu w życiu.
  W województwie lubelskim na pomoc nadal oczekuje 90 rodzin.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki