poniedziałek, Styczeń 8, 2018

 • poniedziałek, 8 Styczeń, 2018

  godz. 09.00
  I posiedzenie organizacyjne Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji

  I posiedzenie organizacyjne Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji

  Data: 

  poniedziałek, 8 Styczeń, 2018

  Godzina: 

  09.00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, s. 202

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek otworzy I posiedzenie organizacyjne Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji. Podczas spotkania nastąpi wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczący komisji. Planowane są również prace nad zmianą regulaminu.
   
  W skład Komisji drugiej kadencji na lata 2018-2023 wchodzi 16 członków.
   
  ***
   
  Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie orzeka o zdarzeniu medycznymlub jego braku. Zdarzenie medyczne rozumiane jest jako zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną diagnozy, leczenia czy zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
   
  Postępowanie przed Wojewódzką Komisją dotyczy zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalumających miejsce po 1 stycznia 2012 r.

  Organizatorzy: 

  Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • poniedziałek, 8 Styczeń, 2018

  godz. 15.00
  Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „C” w Białej Podlaskiej

  Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „C” w Białej Podlaskiej

  Data: 

  poniedziałek, 8 Styczeń, 2018

  Godzina: 

  15.00

  Miejsce: 

  Siedziba ŚDS, ul. Brzeska 36A

  Opis wydarzenia: 

  Z udziałem ministerrodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka rozpocznie się uroczystość otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „C” w Białej Podlaskiej. W wydarzeniu uczestniczyć będą także przedstawiciele władz miasta z prezydentem Dariuszem Stefaniukiem oraz parlamentarzyści.
   
  ***
   
  Ośrodek jest placówką pobytu dziennego dla 30 pełnoletnich osób, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym: zaburzenia osobowości i zachowania, zespół otępienno-charakteropatyczny (w tym choroba Alzheimera), zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia depresyjno-lękowe, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. To pierwsza tego typu placówka w Białej Podlaskiej. Powstała dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości 760 tys. zł. ŚDS jest prowadzony przez miasto Biała Podlaska.  
   
  KONFERENCJA PRASOWA
   
  Dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniem, informujemy, że na godz. 15.45 zaplanowana został konferencja prasowa, w której udział wezmą: minister Elżbieta Rafalska, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz prezydent miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk.
   
  Miejsce konferencji to świetlica Środowiskowego Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 36A.
   
  W trakcie spotkania z mediami przekazane zostaną m.in. informacje nt. nowo powstałej placówki, finansowego zaangażowaniu budżetu państwa w tę inwestycję, a także funkcjonowania systemu pomocy społecznej, w kontekście wsparcia osób przewlekle psychicznie chorych i zadań realizowanych przez środowiskowe domy samopomocy.
   
  Przed konferencją prasową zostało również zaplanowane zwiedzanie ośrodka z udziałem fotoreporterów.
                                                                        
  Szczegółowy program
   

  15.00

  Powitanie gości

  15.05

  Symboliczne otwarcie ośrodka (wstęga, odsłonięcie tablicy)

  15.05

  Poświęcenie ośrodka

  15.10

  Okolicznościowe wystąpienia

  15.15

  Przemówienie minister Elżbiety Rafalskiej

  15.25

  Wspólne zdjęcie

  15.25

  Zwiedzanie ośrodka z udziałem dziennikarzy

  15.45

  Briefing z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej

   

   

  Organizatorzy: 

  Urząd Miasta Biała Podlaska