piątek, Styczeń 12, 2018

 • piątek, 12 Styczeń, 2018

  godz. 10.00
  Konferencja „Kultura ludowa Lubelszczyzny – stan, wartości, perspektywy”

  Konferencja „Kultura ludowa Lubelszczyzny – stan, wartości, perspektywy”

  Data: 

  piątek, 12 Styczeń, 2018

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  Lublin, 12.01. Sala Kolumnowa LUW; 13 i 14 01. sala Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Konrada Wallenroda 4a.

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w otwarciu konferencji pt. „Kultura ludowa Lubelszczyzny – stan, wartości, perspektywy”.
   
  Konferencja ma na celu upowszechnianie i promocję kultury ludowej oraz integrację twórców i instytucji kultury w województwie lubelskim. Będzie także okazją do refleksji nad stanem i perspektywami kultury. Połączona jest z dorocznym już „Ogólnopolskim przeglądem kolędniczym”, który będzie się odbywał w Domu Kultury LSM, ul. Konrada Wallenroda 4a, w dniach 13 i 14 stycznia 2018 roku.
   
   
  Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem arcybiskupa lubelskiego Stanisława Budzika, wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.
   
  Szczegółowy program Konferencji:
   
  12. stycznia 2018 roku (piątek): sala Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
   
  10-10.30: Uroczyste otwarcie Konferencji; Przemówienia: organizatorów i zaproszonych gości.
   
  Referaty:
  10.30 – 10.50: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł: „Lubelszczyzna jako region historyczny”;
  10.50. 11.10: prof. dr hab. Józef Styk: „Chłopska percepcja świata społecznego”;
  11.10 – 11.30: dr hab., prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: „Solidarność z życiem” jako zasada nadrzędna etosu chłopskiego”;
  11.30 – 11.50: prof. dr hab. Halina Pelc: „Gwara jako wartość w przestrzeni regionalnej”;
  11.50 – 12. 10: przerwa
  12.10 – 12.30: prof. AT. Lech Śliwonik: „Kontynuacje, przemiany, prognozy. Refleksje o tarnogrodzkich sejmikach teatralnych”;
  12.30 – 12.50: prof. dr hab. Piotr Dahlig: „Specyfika tradycji muzycznych Lubelszczyzny”;
  12.50 – 13.10: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński: „Tradycyjne pieśni ludowe Lubelszczyzny”;
  13.10 – 13.30: dr hab. prof. UMCS Marta Wójcicka: „Proza ludowa Lubelszczyzny”;
  13.30 – 14.00: dyskusja
   
  14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa
   
  15.00 – 15.20: prof. dr hab. Jan Adamowski: „Tradycyjne obrzędy i rytuały doroczne Lubelszczyzny – charakterystyka typologiczna”;
  15.20 – 15.40: ks. dr hab. prof. KUL Zdzisław Kupisiński: „Wielki post w pobożności ludowej”;
  15.40 – 16.00: prof. dr hab. Feliks Czyżewski: „Wschodnie pogranicze kulturowe”;
  16.00 – 16.20: mgr Elżbieta Piskorz-Branekowa: „Tradycyjne stroje ludowe Lubelszczyzny”;
  16.20 – 16.40: mgr Alicja Mironiuk-Nikolska: „Sztuka przedstawieniowa w kulturze ludowej Lubelszczyzny”;
  16.40 – 17.00: mgr Katarzyna Kraczoń: „Plastyka obrzędowa i zdobnicza Lubelszczyzny – specyfika i funkcje”;
  17.10 – 17.30: dr Agnieszka Kościuk-Jarosz: „Świętowanie w mieście Lublinie – tradycja i współczesność”;
  17.30 – 18.00: mgr Magdalena Zabłocka: „Rzecz o dziejach Lublina – na przykładzie działalności  samorządu rzemieślniczego miasta”;
  dyskusja i zakończenie pierwszego dnia
   
  13.stycznia (sobota), sala w Domu Kultury LSM
   
  9.30 – 9.50: dr Mariola Tymochowicz: „Tradycyjne pożywienia na Lubelszczyźnie”;
  9.50 – 10.10: mgr Andrzej Sar: „Ludowe instrumentarium obszaru Lubelszczyzny i praktyka wykonawcza”;
  10.10 – 10.20: mgr Dominik Zimny: „Pobożność ludowa wschodniego pogranicza – kontekst południowego Podlasia”;
  10.20 – 10.40: mgr Beata Maksymiuk: „Wesele jako obrzęd rodzinny – na przykładzie południowego Podlasia”;
  10.40 – 11.00: dr Agata Kusto: „Ludowe pieśni maryjne z obszaru Lubelszczyzny”
  11.00 – 11.20: mgr Paweł Onochin: „Stowarzyszenie Twórców Ludowych w ochronie współczesnej twórczości ludowej”;
  11.20 – 11.40: mgr Kazimiera Janiszewska: „Działalność kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich na Lubelszczyźnie”;
  11.40 – 12.00: mgr inż. Marian Starownik: „Działalność kulturalna Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Związku Ochotniczych Straż Pożarnych w Lublinie w środowisku lokalnym”;
  12.00 – 12.20: mgr Zdzisław Podkański: „Rola mecenatu w ochronie kultury tradycyjnej”;
  12.20 - 12.40: dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk: „Kultura tradycyjna w strategii rozwoju Województw Lubelskiego na lata 2014-2020 ( z perspektywą do 2030 roku)”.
  Dyskusja i zakończenie konferencji
   
   

  Organizatorzy: 

  Pełnomocnik wojewody lubelskiego do Spraw Kultury Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Zdzisław Podkański
 • piątek, 12 Styczeń, 2018

  godz. 10.15
  Erasmus+ potrzebny Lubelskiemu. Spotkanie wojewody z jednym z koordynatorów programu

  Erasmus+ potrzebny Lubelskiemu. Spotkanie wojewody z jednym z koordynatorów programu

  Data: 

  piątek, 12 Styczeń, 2018

  Godzina: 

  10.15

  Miejsce: 

  Gabinet wojewody, Lubelski Urząd Wojewódzki, Spokojna 4

  Opis wydarzenia: 

  Z okazji piątej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek spotka się z jednym z koordynatorów tego programu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dr hab. Piotrem Plisieckim. Spotkanie ma na celu przedyskutowanie walorów dydaktyczno-naukowych programu oraz jego promocję na terenie województwa. Bezpośrednio po spotkaniu ok. godz. 10.30 wojewoda oraz koordynator programu będą dostępni dla mediów.
   
  ***
   
  Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013. W Polsce Narodową Agencją programu Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Erasmus+ umożliwia m.in. studia na europejskich uczelniach oraz odbywanie zagranicznych staży i praktyk. Uczestnicy programu dzięki wyjazdom rozwijają liczne umiejętności. Nie tylko uczą się języków obcych, ale również rozwijają kompetencje interpersonalne, poznają nowe kultury, stają się bardziej otwarci na nowe wyzwania i pewni siebie.
   
  Głównym wydarzeniem Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ jest spotkanie na PGE Narodowy w Warszawie, nad którym patronat honorowy objął m.in. wojewoda lubelski.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki