piątek, Marzec 2, 2018

 • piątek, 2 Marzec, 2018

  godz. 09.00
  Konferencja Regionalna „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze – teoria i praktyka”

  Konferencja Regionalna „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze – teoria i praktyka”

  Data: 

  piątek, 2 Marzec, 2018

  Godzina: 

  09.00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala Błękitna, ul. Spokojna 4, Lublin

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk będą uczestniczyć w Konferencji Regionalnej „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze – teoria i praktyka”.
   
  Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
   
  Program konferencji:
   
  9.00 – 10.00
  Rejestracja uczestników
   
  10.10 – 10.10
  Otwarcie konferencji – wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek
   
  10.10 - 10.20
  Uhonorowanie osób zasłużonych na rzecz rejestracji stanu cywilnego
   
   
  10.20 – 10.50
  Sesja pierwsza:
  Wystąpienie przedstawiciela Ministra Cyfryzacji - Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Piotr Gajewski
   
  Wystąpienie przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Naczelnik Wydziału Rejestracji w Departamencie Spraw Obywatelskich Barbara Łapińska - "Zamierzenia resortu spraw wewnętrznych w zakresie rejestracji stanu cywilnego"
   
  10.50 – 11.30
  Sesja druga:
  Uhonorowanie kierowników, zastępców, pracowników urzędów stanu cywilnego Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego oraz wręczenie listów gratulacyjnych Wojewody Lubelskiego
   
  Uhonorowanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli medalem czasopisma Metryka, Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
   
  11.30 – 13.00
  Sesja trzecia:
  Omówienie wybranych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, rejestracji
  stanu cywilnego oraz prawa rodzinnego:
  Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Małgorzata Koszewska – Zmiany w ochronie danych osobowych w kontekście RODO
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Puławach Dorota Lisowska – Uznanie ojcostwa
  Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie Anna Zarzeczna – Kilka uwag na temat zamieszczania wzmianki dodatkowej na podstawie rozstrzygnięć państw obcych
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubartowie Monika Derecka – Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa cudzoziemca w Polsce
   
  13.00 – 13.40
  Przerwa kawowa – poczęstunek
   
  13.40 – 14.50
  Sesja czwarta:
  Prof. nadzw. dr hab. Michał Wojewoda - Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz inne zagadnienia międzynarodowe w praktyce USC (kazusy)
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli Sławomir Wojciechowski – Komunikacja elektroniczna usc z otoczeniem
  Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, Redaktor Naczelny periodyku naukowego „Metryka, Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” dr Piotr Kasprzyk – Zmiany w aktach stanu cywilnego (kazusy)
   
  14.50 – 15.10
  Podsumowanie i zamknięcie konferencji
   
  Udział wojewody lubelskiego Przemysława Czarrnka jest przewidziany do ok. 10.45.

  Organizatorzy: 

  Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział w Lublinie
  Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina – wydawca ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”
  Lubelski Urząd Wojewódzki
 • piątek, 2 Marzec, 2018

  godz. 11.00
  Uroczysta zbiórka w batalionie dowodzenia Wielonarodowej Brygady

  Uroczysta zbiórka w batalionie dowodzenia Wielonarodowej Brygady

  Data: 

  piątek, 2 Marzec, 2018

  Godzina: 

  11.00

  Miejsce: 

  Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska), ul. Zbigniewa Herberta 49

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w uroczystej zbiórce służb mundurowych Garnizonu Lublin, z zachowaniem ceremoniału wojskowego.
   
  Celem zbiórki jest uroczyste powitanie i złożenie gratulacji Dowódcy LITPOLUKRBRIG płk. Zenonowi Brzuszko, który w dniu 1 marca 2018 otrzymał nominację na stopień generała brygady.
   
  Udział wojewody jest przewidziany do godz. 11.30.

  Organizatorzy: 

  Batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady
 • piątek, 2 Marzec, 2018

  godz. 17:00
  Konferencja: Poszukiwania Żołnierzy Wyklętych na Lubelszczyźnie

  Konferencja: Poszukiwania Żołnierzy Wyklętych na Lubelszczyźnie

  Data: 

  piątek, 2 Marzec, 2018

  Godzina: 

  17:00

  Miejsce: 

  Siedziba Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, ul. Wodopojna 2

  Opis wydarzenia: 

  Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie odbędzie się konferencja popularno-naukowa poświęcona tematowi poszukiwań Żołnierzy Wyklętych, ofiar totalitaryzmu komunistycznego oraz podziemia niepodległościowego.
   
  Program spotkania:
   
   - Marcin Krzysztofik (dyrektor IPN Lublin) - Poszukiwania pochówków ofiar systemu komunistycznego na Lubelszczyźnie.
   
  - Artur Piekarz (Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie) - Prace poszukiwawcze na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim przy ul. Unickiej w Lublinie w 2017 r.
   
  - dr Daniel Piekaruś (Oddziałowe Archiwum IPN w Lublinie) - Urząd Bezpieczeństwa wobec podziemia niepodległościowego na Zamojszczyźnie w latach 1944-1947
   

  - Łukasz Pasztaleniec (Oddziałowe Archiwum IPN w Lublinie) - Losy epigonów grupy Adama Kusza

  Organizatorzy: 

  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie