poniedziałek, Marzec 5, 2018

 • poniedziałek, 5 Marzec, 2018

  godz. 10:00
  Przekazanie atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących

  Przekazanie atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących

  Data: 

  poniedziałek, 5 Marzec, 2018

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, s. 100

  Opis wydarzenia: 

  Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i głównego geodety kraju minister Grażyny Kierznowskiej odbędzie się przekazanie atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących.
   
  Program spotkania:
   
  10.00 – uroczyste przekazanie atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących
  ·    wprowadzenie do uroczystości
  ·   wystąpienie minister Grażyny Kierznowskiej
  ·    wystąpienie wojewody lubelskiego
  ·   przekazanie atlasów (5 atlasów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie i 10 atlasów dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Lubelski)
   
  Minister i wojewoda dokonują wspólnego wręczenia atlasów
   
  10.30 – zakończenie uroczystości
   
   
  ***
   
   
  Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekazał  nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących” zainteresowanym szkołom, ośrodkom szkolno-wychowawczym, fundacjom lub innym instytucjom wspomagającym naukę i rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących.
  Atlas świata dla niewidomych i słabowidzących” składa się z zebranych w teczce plansz z 38 mapami podzielonymi na dwie części tematyczne stanowiące tomy. Do zestawu dołączono płytę CD zawierającą opisy wszystkich map, metodykę ich czytania oraz inne informacje przydatne dla użytkowników.
  Założenia do ostatniego wydania tyflologicznego atlasu świata zostały zaakceptowane przez Polski Związek Niewidomych oraz pedagogów uczących młodzież niewidomą i słabowidzącą. Nad poprawnością i czytelnością map czuwał powołany przy głównym geodecie kraju Zespół Konsultacyjny do spraw opracowania „Atlasu świata dla niewidomych i słabowidzących”. Dlatego używane w atlasie symbole, skróty nazw i klucze znaków są identyczne w piśmie Braille’a i druku barwnym. Podczas opracowywania najnowszej publikacji skorzystano z doświadczeń, rozwiązań merytorycznych i sprawdzonych metod prezentacji graficznej oraz wprowadzono innowacyjne rozwiązania tyflokartograficzne.

  Organizatorzy: 

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • poniedziałek, 5 Marzec, 2018

  godz. 12:00
  Uroczystość otwarcia centrum sterowania ruchem kolejowym – Zamość Bortatycze LHS

  Uroczystość otwarcia centrum sterowania ruchem kolejowym – Zamość Bortatycze LHS

  Data: 

  poniedziałek, 5 Marzec, 2018

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Stacja PKP LHS Zamość Bortatycze

  Opis wydarzenia: 

  Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela odbędzie się uroczystość otwarcia centrum sterowania ruchem kolejowym – Zamość Bortatycze LHS.
   
  Program spotkania:
   
  12.00 – przyjazd gości;  uroczyste przecięcie  wstęgi – z udziałem m.in. wojewody lubelskiego. Będzie też  pamiątkowe zdjęcie przed wejściem do nastawni.
   
  12.15 – rozpoczęcie części merytorycznej konferencji (w Sali szkoleń w budynku nastawni)
   
  1.   Przemówienia:
   
    Prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb
   
    Andrzej Bittel podsekretarz stanu w MI
   
    Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP
   
     Przemysław Czarnek wojewoda lubelski
   
     Mirosław Andrzej Antonowicz - Członek Zarządu PKP
   
    2.   Projekcja filmu z realizacji prac
  12.30 – prezentacja urządzeń na nastawni, sesja pytań i odpowiedzi dla przedstawicieli mediów.
   
  Podział gości na 2-3 grupy:
   
  - wejście do serwerowni aż do stanowiska dyżurnych ruchu
  - na koniec grupy zwiedzają lokomotywownię
   
   
  ***
   
  Centrum sterowania ruchem kolejowym uruchomiła PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Zwiększy ono bezpieczeństwo i przepustowość LHS. Komputerowe centrum sterowania zostało zaprojektowane, zaprogramowane i zrealizowane przez polskich inżynierów z Zakładów Automatyki Kombud. Inwestycja wpisała się  rządową strategię modernizacji i rozbudowy sieci kolejowej w Polsce.

  Organizatorzy: 

  PKP LHS