czwartek, Kwiecień 12, 2018

 • czwartek, 12 Kwiecień, 2018

  godz. 10.00
  Spotkanie wojewody z kombatantami i uczniami Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie

  Spotkanie wojewody z kombatantami i uczniami Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie

  Data: 

  czwartek, 12 Kwiecień, 2018

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek, ul. Narutowicza 8 w Lublinie

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotka się z kombatantami oraz uczniami Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie, rozpoczynając cykl Lekcji żywej historii. Wojewoda przedstawi założenia zainicjowanego przez siebie programu.
   
  Gościem specjalnym wydarzenia będzie mjr mgr Bogdan Walas – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.
   
  Inicjatorami projektu Lekcje żywej historii są: wojewoda lubelski i działająca przy nim Wojewódzka Rada Kombatancka, a także Lubelskie Kuratorium Oświaty. Celem programu jest zapoznanie młodzieży z historią Polski w ramach 100. rocznicy odzyskania niepodległości, poprzez prelekcje prowadzone przez przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej oraz innych środowisk kombatanckich.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • czwartek, 12 Kwiecień, 2018

  godz. 10.30
  Konferencja naukowa na KUL poświęcona walce z szarą strefą

  Konferencja naukowa na KUL poświęcona walce z szarą strefą

  Data: 

  czwartek, 12 Kwiecień, 2018

  Godzina: 

  10.30

  Miejsce: 

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114

  Opis wydarzenia: 

  Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes ZUS oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będą uczestnikami otwarcia konferencji naukowej: Szara strefa a ubezpieczenia  społeczne. Aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne.
   
  Program przewiduje m.in.:
  - Wystąpienia organizatorów:
  1. Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński –  Jego Magnificencja Rektor KUL
  2. Prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  - Wystąpienia gości:
  3. Wojewoda lubelski
  - Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Gertruda Uścińska:
  „Szara strefa w ubezpieczeniach społecznych – aspekty ekonomiczne”
   
  Konferencja potrwa12-13 kwietnia 2018 r. Pierwszego dnia skupi się wokół dwóch zagadnień:Szara strefa na rynku pracy a ubezpieczenia społeczne - aspekty ekonomiczne oraz Szara strefa  a ubezpieczenia społeczne – aspekty prawne, społeczne, etyczne. Drugiego dnia zostanie poruszona tematyka dotycząca: Szarej strefy w ubezpieczeniach społecznych - wyzwań dla nauki i praktyki.
   
  Obecność wojewody przewidziano do godz. 11.00.

  Organizatorzy: 

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • czwartek, 12 Kwiecień, 2018

  godz. 14.00
  Uroczyste nadanie sali konferencyjnej KUL imienia profesor Zyty Gilowskiej

  Uroczyste nadanie sali konferencyjnej KUL imienia profesor Zyty Gilowskiej

  Data: 

  czwartek, 12 Kwiecień, 2018

  Godzina: 

  14.00

  Miejsce: 

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114

  Opis wydarzenia: 

  Podczas konferencji naukowej: Szara  strefa  a  ubezpieczenia  społeczne. Aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne, po wystąpieniach okolicznościowych w sali konferencyjnej (CTW-114), Teresa Czerwińska, minister finansów, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL, prof. dr hab. Gertruda Uściska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek dokonają uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej  prof. Zycie Gilowskiej. W uroczystości weźmie również udział m. in. syn byłej wicepremier Paweł Gilowski.
   
  Prof. Zyta Gilowska przez przeszło 30 lat była wykładowcą KUL, pracę na uniwersytecie rozpoczęła w 1985 roku. Przez dwie kadencje, w latach 1996-1998 oraz 2008-2011, sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii.

  Organizatorzy: 

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II