piątek, Maj 11, 2018

 • piątek, 11 Maj, 2018

  godz. 11.30
  Wydarzenie sportowo-patriotyczne „Gramy dla niepodległej” w Miłocinie

  Wydarzenie sportowo-patriotyczne „Gramy dla niepodległej” w Miłocinie

  Data: 

  piątek, 11 Maj, 2018

  Godzina: 

  11.30

  Miejsce: 

  Obiekty sportowe Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie (gm. Wojciechów)

  Opis wydarzenia: 

  Po rozpoczęciu uroczystości, odegraniu hymnu państwowego oraz powitaniu gości, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wygłosi okolicznościowe przemówienie. Następnie wspólnie z dyrektor szkoły, wójtem gminy, prezesem stowarzyszenia i delegacją uczniów posadzi Dąb Niepodległości.
   
  Obecność wojewody przewidziana do godz. 12.00.
   
  Po części oficjalnej rozpocznie się blok turniejów i konkursów sportowych dla młodzieży szkolnej.

  Organizatorzy: 

  Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi”, SP w Miłocinie
 • piątek, 11 Maj, 2018

  godz. 12.30
  Jubileusz „Zaporczyków”

  Jubileusz „Zaporczyków”

  Data: 

  piątek, 11 Maj, 2018

  Godzina: 

  12.30

  Miejsce: 

  Sala Kolumnowa, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

  Opis wydarzenia: 

  95. urodziny będzie świętował ppłk. Marian Pawełczak ps. Morwa zaś 90. urodziny mjr. Marian Chmielewski ps. Pomidor. W jubileuszu Zaporczyków weźmie udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. 
   
  Program uroczystości:
  12:30 – otwarcie spotkania
  12:35 – przedstawienie życiorysów jubilatów (Marcin Krzysztofik, dyrektor Oddziału IPN Lublin)
  12:40 – wystąpienie wojewody lubelskiego
  12:45 – wręczenie dyplomów uznania z medalem przez wojewodę lubelskiego
  12:50 – odczytanie listu Ministra Obrony Narodowej (płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 2 LBOT)
  12:55 – odśpiewanie Hymnu Zaporczyków
  13:00 – 13:30 – złożenie życzeń jubilatom przez uczestników uroczystości
   
  O godz. 11.00 w  Archikatedrze Lubelskiej zostanie odprawiona msza święta w intencji jubilatów.
  O godz. 12:00 pod pomnikiem Zaporczyków na placu Zamkowym w Lublinie zostaną złożone wieńce.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • piątek, 11 Maj, 2018

  godz. 18.35
  Otwarcie III Międzynarodowej Konferencji "Hematologia Kliniczna i Doświadczalna"

  Otwarcie III Międzynarodowej Konferencji "Hematologia Kliniczna i Doświadczalna"

  Data: 

  piątek, 11 Maj, 2018

  Godzina: 

  18.35

  Miejsce: 

  Hotel Król Kazimierz, ul. Puławska 86, Kazimierz Dolny

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestnikiem otwarcia III Międzynarodowej Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna, podczas którego wygłosi przemówienie oraz wręczy dwa dyplomy uznania wojewody lubelskiego.
   
  Konferencja odbędzie się pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Tradycją Konferencji stały się sesje przedkonferencyjne, spotkania robocze, warsztaty oraz dyskusje panelowe. W tym roku organizatorzy zapraszają między innymi do spotkania Polskiej Grupy Szpiczakowej z przedstawicielami Nordyckiej Grupy Szpiczakowej. Przewodniczący grup wraz z liderami projektów zaprezentują najważniejsze osiągnięcia obu grup roboczych, a w panelu dyskusyjnym podsumowane zostaną również możliwości współpracy między Polską, a Nordycką Grupą Szpiczakową.
   
  Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Francesc Bosch, kierownik słynnej Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Barcelonie, jednen z najwybitniejszych hematologów.

  Organizatorzy: 

  Eleven Agency
 • piątek, 11 Maj, 2018

  godz. 9.00
  Wizyta delegacji włoskiej z gminy Palombara Sabina

  Wizyta delegacji włoskiej z gminy Palombara Sabina

  Data: 

  piątek, 11 Maj, 2018

  Godzina: 

  9.00

  Miejsce: 

  Sala Kolumnowa, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

  Opis wydarzenia: 

  Spotkanie ma charakter kurtuazyjny. Uczestniczyć w nim będzie m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, delegacja z Gminy Palombara Sabina, delegacja z Ostrowa Lubelskiego. Tematyką spotkania będzie prezentacja działalności administracji rządowej w województwie lubelskim – rola i funkcje wojewody.
   
  13 maja 2018 r. podczas Jarmarku Zygmuntowskiego w Ostrowie Lubelskim zostanie podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej Gminy Ostrów Lubelski i Gminy Palombara Sabina.
   
  Strony porozumienia będą rozwijać i umacniać wzajemną międzynarodową współpracę oraz wymianę doświadczeń przede wszystkim w zakresie działalności organów samorządowych m. in. kulturze, sporcie, drobnej i średniej przedsiębiorczości.

  Organizatorzy: 

  Gmina Ostrów Lubelski