poniedziałek, Czerwiec 4, 2018

 • poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018

  godz. 10.30
  XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone Chromatografii Produktów Naturalnych

  XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone Chromatografii Produktów Naturalnych

  Data: 

  poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018

  Godzina: 

  10.30

  Miejsce: 

  Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, sala na IV piętrze

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w otwarciu konferencji. Podczas ceremonii inauguracji XI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego poświęconego Chromatografii Produktów Naturalnych przewidziane jest wystąpienie wojewody.
   
  W ramach  wykładów plenarnych, prezentacji, wystaw i sesji posterowych  uczestnicy sympozjum mają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, zapoznania się z nowoczesnymi procedurami i badaniami chromatograficznymi oraz zaprezentowania dorobku naukowego.
   
  W gronie wykładowców znaleźli się światowej sławy specjaliści w dziedzinie chromatografii.
   
  Udzial wojewody - ok. 20 min.

  Organizatorzy: 

  Koordynacja – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018

  godz. 11:00
  Konferencja nt. „Konstytucji dla Biznesu” i zmian prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm

  Konferencja nt. „Konstytucji dla Biznesu” i zmian prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm

  Data: 

  poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Chełm, Hotel Kamena, al. Armii Krajowej 50

  Opis wydarzenia: 

  O Konstytucji Biznesu oraz innych zmianach prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm debatować będą uczestnicy na kolejnym z cyklu spotkań - w Chełmie.
   
  Dla uczestników konferencji dostępna będzie strefa informacji obsługiwana przez ekspertów ministerstw i agencji rządowych.
   
  W wydarzeniu udział wezmą:  Beata Mazurek, wicemarszałek Sejmu RP, Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Andżelika Możdżanowska, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Małgorzata Oleszczuk, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Leszek Bielecki, dyrektor Izby Administracji Skarbowej.
   
  W spotkaniu uczestniczył będzie również wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
   
   
   Program spotkania:
   
  http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/wydarzenia/spotkanie-chelm/

  Organizatorzy: 

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018

  godz. 14:30
  Uroczystość inauguracji konsulatu Republiki Słowenii w Lublinie

  Uroczystość inauguracji konsulatu Republiki Słowenii w Lublinie

  Data: 

  poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018

  Godzina: 

  14:30

  Miejsce: 

  Lublin, ul. Misjonarska 20, Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9

  Opis wydarzenia: 

  O godzinie 14:30 rozpocznie się oficjalnie przecięcie wstęgi przy budynku konsulatu (ul. Misjonarska 20).  W uroczystości udział wezmą wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, ambasador Republiki Słowenii JE Robert Krmelj oraz konsul honorowy Republiki Słowenii Tomasz Kalinowski.
   
  O godzinie 18:00 rozpocznie  się II część spotkania (Zamek Lubelski).
   
  18.00 rozpoczęcie uroczystości

  • powitanie gości
  • ceremonia wręczenia listów komisyjnych i exequatur Konsulowi Honorowemu Republiki Słowenii
  • wystąpienia zaproszonych gości (w tym wojewody lubelskiego)

   
  Spotkanie zakończy się około godziny 19:00.