poniedziałek, Wrzesień 3, 2018

 • poniedziałek, 3 Wrzesień, 2018

  godz. 10.00
  Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Kazimierzu Dolnym

  Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Kazimierzu Dolnym

  Data: 

  poniedziałek, 3 Wrzesień, 2018

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  Kazimierz Dolny

  Opis wydarzenia: 

  Program uroczystości:
   
  I. Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, ul. Zamkowa 6
   
  10.00 – uroczysta msza św.
  11.15 – przejście pod kamień upamiętniający rozbicie posterunku Milicji Obywatelskiej przez oddział Delegatury Sił Zbrojnych dowodzony przez mjr Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora 19 maja 1945 r.
   
  II. Pomnik „Zapory”(naprzeciwko dawnego posterunku MO)
   
  11.25 - wspólne złożenie wieńca  w imieniu wszystkich uczestników wojewódzkiej inauguracji roku. Wieniec złożą:
            wojewoda lubelski Przemysław Czarnek
  •          lubelski kurator oświaty
  •          burmistrz Kazimierza Dolnego
  ok. 11.35 – przejście do Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym
   
  III. Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym , ul. Szkolna 1 (dziedziniec przed wejściem do budynku GZS)
   
  12.00 – część oficjalna przed wejściem do szkoły
  •          powitanie gości przez dyrektora szkoły
  •          uroczyste przecięcie wstęgi – symboliczne otwarcie nowego gmachu szkoły, który powstał w miejscu starego budynku szkoły zniszczonego, wskutek wybuchu gazu
  •          poświęcenie budynku (abp Stanisław Budzik)
  •          przejście do sali gimnastycznej
   
  Sala gimnastyczna
   
  12.35 – rozpoczęcie części oficjalnej inauguracji
  •          wprowadzenie sztandaru
  •          odegranie hymnu państwowego
  •          powitanie gości
  •          odczytanie listu marszałka sejmu
  •          odczytanie listu ministra edukacji narodowej
  •          wystąpienie wojewody
  Po wystąpieniu wojewoda wręczy upominki dla społeczności szkolnej.
  •          wystąpienie burmistrza Kazimierza Dolnego
  •          wystąpienie przedstawiciela uczniów
  •          odprowadzenie sztandaru
  •          cześć artystyczna
  •          podsumowanie uroczystości (kurator oświaty i dyrektor szkoły)
  •          zakończenie inauguracji

  Organizatorzy: 

  Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • poniedziałek, 3 Wrzesień, 2018

  godz. 15.00
  Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

  Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

  Data: 

  poniedziałek, 3 Wrzesień, 2018

  Godzina: 

  15.00

  Miejsce: 

  LUW, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa, Sala Błękitna

  Opis wydarzenia: 

  Program uroczystości:
  Sala Kolumnowa
   
  ·        powitanie gości, otwarcie spotkania
  ·        wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
  ·        wręczenie kombatantom dyplomów uznania wojewody lubelskiego oraz upominków
   
  Sala Błękitna
   
  Ok. godz. 16:00
  ·        powitanie młodzieży i kombatantów
  ·        wręczenie kwiatów kombatantom przez wojewodę (wspólnie z kurator oświaty i przedstawicielem IPN)
  ·        panel dyskusyjny “Inka – pamięć i tożsamość” prowadzony przez prof. Tomasza Panfila, z udziałem ks. dr Jarosława Wąsowicza i Kajetana Rajskiego
  ·        film “Inka – rzecz o Danucie Siedzikównie”
   
  Przewidywana obecność wojewody do godz. 16.45.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki, IPN Oddział Lublin