środa, Grudzień 5, 2018

 • środa, 5 Grudzień, 2018

  godz. 10:00
  Briefing prasowy dot. rządowych programów Maluch + i Senior +

  Briefing prasowy dot. rządowych programów Maluch + i Senior +

  Data: 

  środa, 5 Grudzień, 2018

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, sala 100

  Opis wydarzenia: 

  Z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW Albina Mazurka i zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW Mariusza Kidaja, odbędzie się briefing prasowy dotyczący nowej edycji (na rok 2019) programów ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Maluch + i Senior +.
   
   
   
                                                                                                   ***
   
   
   
  Od początku wprowadzenia resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, tj. od 2011 r. do 2017 r., w województwie lubelskim zostało utworzonych 1 297miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 21 nowo powstałych żłobkach i klubach dziecięcych. Łączna kwota dofinansowania przyznanego beneficjentom w ramach ww. programu za lata2011-2017wyniosła26 771 816 zł. Natomiast w samym 2018 r. w województwie lubelskim zostałoutworzonych 20 żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonych przez gminy i podmioty niegminne, które oferują993nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Łączna kwota dofinansowania przekazanego beneficjentom w 2018 r. tylko w ramach tworzenia nowych miejsc wyniosła 18 249 766 zł. W 2018 roku powstało 6 gminnych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobki i kluby dziecięce, oferujących 691 miejsc opieki. Powstało również 14 instytucji tworzonych przez podmioty niegminne (żłobki i kluby dziecięce) oferujących 302 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Na koniec 2017 r. na terenie województwa lubelskiego  funkcjonowało10 placówek „Senior+”, w tym: 7 Dziennych Domów „Senior+” i 3 Kluby „Senior+”, które oferowały seniorom 77 miejsc. W roku bieżącym na utworzenie nowych placówek województwo z budżetu państwa otrzymało środki w wysokości 1.114.758 zł,  na utrzymanie funkcjonujących placówek dofinansowanie w wysokości  447.022  zł.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki
 • środa, 5 Grudzień, 2018

  godz. 11:00
  Konferencja prasowa – Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy

  Konferencja prasowa – Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy

  Data: 

  środa, 5 Grudzień, 2018

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, sala 100

  Opis wydarzenia: 

  Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy” będzie tematem konferencji prasowej z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk, a także pełnomocnika wojewody ds. rozwoju edukacji Radosława Brzózki.
   
   
  Wcześniej, o godzinie 10, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się  szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców przedszkoli zorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Celem szkolenia jest wsparcie pracowników oświaty w zapewnieniu optymalnych warunków pobytu w przedszkolach i szkołach dzieciom chorym na cukrzycę. Poprowadzi je konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej dr hab. n. med. Iwona Beń- Skowronek (Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej UM w Lublinie). Zakres szkolenia obejmuje przekazanie wiedzy na temat cukrzycy oraz pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę pozostającemu pod opieką szkoły lub przedszkola, jak również informacje na temat funkcjonowania dziecka chorego i możliwości jego wsparcia, zasady współpracy z rodzicami (szkolenie potrwa do godziny 13).
   
   
  Podczas spotkania wręczone zostaną Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie oraz Przedszkole Promujące Zdrowie. Certyfikatami uhonorowane zostaną dwie szkoły oraz jedno przedszkole, które realizują programy: Szkoła Promująca Zdrowie i Przedszkole Promujące Zdrowie.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • środa, 5 Grudzień, 2018

  godz. 14:00
  Wizyta ministra Joachima Brudzińskiego w Chełmie

  Wizyta ministra Joachima Brudzińskiego w Chełmie

  Data: 

  środa, 5 Grudzień, 2018

  Godzina: 

  14:00

  Miejsce: 

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2

  Opis wydarzenia: 

  W środę (5 grudnia br.) o godz. 14:00 w Nadbużańskim Oddziale SG, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński podsumuje trzy lata pracy MSWiA i służb podległych – Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Ministrowi towarzyszyć będzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Szef MSWiA spotka się również z funkcjonariuszami Straży Granicznej.
   
   
  Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o przybycie do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie (ul. Trubakowska 2, Chełm) najpóźniej do godz. 13:40.
   
  Udział za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.
  Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Tomasz Pasierbiak z Wydziału Prasowego MSWiA tel. 694 444 306.

  Organizatorzy: 

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
 • środa, 5 Grudzień, 2018

  godz. 17:00
  Promocja nowego numeru „Akcentu” połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych i resortowych

  Promocja nowego numeru „Akcentu” połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych i resortowych

  Data: 

  środa, 5 Grudzień, 2018

  Godzina: 

  17:00

  Miejsce: 

  Studio Radia Lublin im. Zbigniewa Stepka, ul. Obrońców Pokoju 2

  Opis wydarzenia: 

  Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbędzie się spotkanie promocyjne, podczas którego zaprezentowany zostanie 154 numer lubelskiego kwartalnika „Akcent”.
   
  Wojewoda lubelski w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy odznaczenia państwowe i resortowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.
   
  Za zasługi w popularyzowaniu współczesnej literatury oraz wiedzy o polszczyźnie postanowieniem prezydenta RP odznaczone zostaną dwie osoby Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Za działalność na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury postanowieniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego jedna osoba zostanie uhonorowana Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dodatkowo, dwie osoby odbiorą odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.
   
  Po wręczeniu odznaczeń przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
   
   
  Spotkanie zakończy się o godzinie 18:30.
   
   
   
   
                                                                                            ***
   
   
   
  Akcent jest czasopismem niezależnym, utrzymuje się z dotacji budżetowych oraz dobrowolnych wpłat. Wydawany początkowo jako almanach, po Sierpniu 1980 został zalegalizowany jako czasopismo poświęcone literaturze, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. W latach osiemdziesiątych na skutek restrykcji politycznych był dwukrotnie zawieszany, ale środowisku artystycznemu udawało się odzyskać tytuł w niezmienionej postaci. Akcent analizuje procesy kulturowe, jakie zachodzą na pograniczu narodowości. Pismo zainicjowało poważne zainteresowanie tym tematem przed wieloma laty, kiedy był on jeszcze zakazany przez PRL-owską cenzurę. Był nazywany „domem najwybitniejszych śpiewających poetów” – publikowano tu utwory W. Młynarskiego oraz wysokiej próby przekłady piosenek G. Brassensa, J. Brela, B. Okudżawy, W. Wysockiego, a w ostatnich latach Jana Kondraka, Basi Stępniak-Wilk, Marka Andrzejewskiego, Marcina Różyckiego, Wojciecha Waglewskiego. Ma znaczący udział w popularyzacji literatury polskiej tworzonej na obczyźnie – już w latach 80. prezentowano twórczość pisarzy emigracyjnych i jej kompetentne omówienia. Prezentował pierwsze polskie przekłady „Spotkania w Telgte” G. Grassa, „Pomalowanego ptaka” J. Kosińskiego, „Cementowego ogrodu” I. McEwana, „Szatańskich wersetów” S. Rushdiego, opowiadań I. B. Singera. Akcent ukazuje się cztery razy w roku (źródło: akcentpismo.pl).

  Organizatorzy: 

  Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”