piątek, luty 1, 2019

 • piątek, 1 luty, 2019

  godz. 11:00
  Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lublinie

  Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lublinie

  Data: 

  piątek, 1 luty, 2019

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Panieńszczyzna 15P, In Between Hotel

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. informacje z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Lublinie.
   
  Porządek posiedzenia:
   
  -  otwarcie posiedzenia
  -  informacja  wiceprezes ZOG ZOSP RP w Jastkowie
  -  ocena działalności zarządu OP ZOSP RP za 2018 rok
  -  informacja komendanta miejskiego PSP z bieżącej działalności
  -  przyjęcie planu działalności zarządu OP ZOSP RP w Lublinie na 2019 rok – podjęcie uchwały
  -  przyjęcie uchwały – uzupełnienie składu zarządu oddziału powiatowego
  - wystąpienie przedstawiciela OW ZOSP RP w Lublinie dotyczące bieżącej działalności
  -  informacja w sprawie nowego regulaminu odznaczeń
  -  dyskusja, w tym wystąpienie zaproszonych gości
  -  zamknięcie posiedzenia
   
   
  Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
   
  Wojewoda będzie obecny na posiedzeniu do ok. godz. 11:30.

  Organizatorzy: 

  Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie
 • piątek, 1 luty, 2019

  godz. 12:00
  Uroczystości pogrzebowe Stefanii i Władysława Zarzyckich

  Uroczystości pogrzebowe Stefanii i Władysława Zarzyckich

  Data: 

  piątek, 1 luty, 2019

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  kościół garnizonowy pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Lublin, al. Racławickie 20; cmentarz przy ul. Unickiej w Lublinie

  Opis wydarzenia: 

  1 lutego 2019 br., w Lublinie, odbędzie się państwowy pogrzeb Stefanii i Władysława Zarzyckich. Podczas uroczystości pogrzebowych prezesa Rady Ministrów reprezentować będzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
   
  W domu Zarzyckich, we wsi Kolonia Łuszczów, niedaleko Lublina, ukrywali się żołnierze antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, m.in. Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” czy Zdzisław Broński „Uskok”. Na początku kwietnia 1949 r. dom został otoczony przez oddział UB-KBW-MO. Komuniści aresztowali Stefanię i Władysława i   przewieźli ich do więzienia na Zamku w Lublinie. Tam zostali poddani ciężkiemu śledztwu i okrutnym torturom.
   
   
  Program uroczystości:
   
  12:00 msza św. za dusze zmarłych w kościele garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Al. Racławickie 20)
   
  13:15 przejazd konduktu pogrzebowego na cmentarz przy ul. Unickiej w Lublinie
   
  13:30 uroczystości pogrzebowe z asystą wojskową
   
  Przewidziane jest wystąpienie wojewody, przed rozpoczęciem Mszy św.
   
   
                                                                                                            ***
   
   
  Stefania Zarzycka,  ur. 3 II 1919 r., w Janówku Czernikowskim, w powiecie  opatowskim. Od wiosny 1946 r. współpracowała wraz z mężem Władysławem z oddziałem kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. U Zarzyckich od lata 1948 r. odbywały się regularne, comiesięczne spotkania komendanta z kadrą grupy, partyzanci nazywali ją „koszarami” lub „koszarami partyzanckimi”. Na przełomie marca i kwietnia 1949 r. w wyniku działań operacyjnych i zeznań uzyskanych od aresztowanego członka oddziału, Stanisława Bartnika „Górala”, WUBP w Lublinie zlokalizowało kwaterę i uzyskało informację o mającej odbyć się w zabudowaniach Zarzyckich koncentracji. Na podstawie pozyskanych danych grupa operacyjna UB-MO-KBW otoczyła w nocy z 2 na 3 IV 1949 r. gospodarstwo w kol. Łuszczów. W domu Zarzyckich przebywali wówczas Zdzisław Broński „Uskok”, Stanisław Kuchciewicz „Wiktor” i Edward Taraszkiewicz „Żelazny”. Pomimo zaciągniętego szczelnie okrążenia, partyzantom udało się wydostać z budynku i przedrzeć przez pierścień obławy. WUBP w Lublinie aresztowało dwójkę „meliniarzy”. Pomimo zaawansowanej ciąży kobieta została poddana przesłuchaniom, połączonymi z torturami fizycznymi i psychicznymi. Szczątki Stefanii Zarzyckiej zostały odnalezione 6 X 2017 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie. Informację o identyfikacji podano 1 II 2018 r. 28 V 2007 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Stefanię Zarzycką Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
   
  Władysław Zarzycki, ur. 11 I 1907 r., w  Kochowie, w powiecie opatowskim. Od wiosny 1946 r. współpracował wraz z żoną z oddziałem kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Zarzycki przeszedł bardzo ciężkie i brutalne śledztwo. Wyrokiem WSR w Lublinie z dn. 25 XI 1949 r. został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności i przepadek całego mienia.  Karę odsiadywał w więzieniu w Rawiczu. Zwolniony został przedterminowo 16 X 1954 r. Był w stanie skrajnego wyczerpania. Wrócił do kol. Łuszczów. Gospodarstwo przypominało ruinę. Udało mu się odzyskać dzieci, które zostały umieszczone w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Po odwilży październikowej Zarzycki rozpoczął sądowe starania o odzyskanie dla dzieci majątku swojej żony. Proces nie szedł po jego myśli. Zmarł 28 VI 1963 r. na atak serca po powrocie z kolejnej rozprawy sądowej. Postanowieniem SW w Lublinie z dn. 10 II 1992 r. wyrok WSR w Lublinie z dn. 25 XI 1949 r. został uznany za nieważny.1 III 2016 r. prezydent RP Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Władysława Zarzyckiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Organizatorzy: 

  Instytut Pamięci Narodowej. Oddział Lublin
  Lubelski Urząd Wojewódzki