wtorek, Marzec 5, 2019

 • wtorek, 5 Marzec, 2019

  godz. 09.00
  Powołanie konsultantów w dziedzinie transfuzjologii i toksykologii

  Powołanie konsultantów w dziedzinie transfuzjologii i toksykologii

  Data: 

  wtorek, 5 Marzec, 2019

  Godzina: 

  09.00

  Miejsce: 

  LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, gabinet wojewody

  Opis wydarzenia: 

  Dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz odbierze akt powołania do pełnienia funkcji konsultanta w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, a dr n. med. Jarosław Szponar w dziedzinie toksykologii klinicznej. Nominacje wręczy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
   
  Kadencja powołanych konsultantów potrwa 5 lat.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • wtorek, 5 Marzec, 2019

  godz. 10.00
  Sesja historyczna „Bohaterowie Tacy Jak Wy”

  Sesja historyczna „Bohaterowie Tacy Jak Wy”

  Data: 

  wtorek, 5 Marzec, 2019

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

  Opis wydarzenia: 

  Spotkanie historyczne dla młodzieży „Bohaterowie tacy jak Wy” - ukazujące postacie podziemia niepodległościowego jako ludzi bliskich współczesnym młodym ludziom. Sesję otworzy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
   
  Podczas spotkania wojewoda wręczy odznaczenia, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego oraz Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz upowszechniania historii Polski.
   
   
  10.20 - Wystąpienia:
  dr Justyna Dudek - Podziemie antykomunistyczne w latach 1944-195
  Marcin Krzysztofik - Nieznany epizod z życia znanego człowieka
  Łukasz Pasztaleniec - Likwidacja oddziała Adama Kusza ps. „Garbaty”
  dr Rafał Drabik - Jak upamiętniać Żołnierzy Niezłomnych
   
  11.30 - Quiz historyczny dla uczniów lubelskich liceów
  11.55 – Wręczenie nagród dla uczniów - zwycięzców Quizu przez wojewodę
   
  12.00 -  Koncert pieśni patriotycznych pt. „Śpij kolego” w wykonaniu artystów lubelskich we współpracy z Fundacją Eduartte, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski
   
  Wykonawcy:
  Kamila Lendzion – sopran
  Mariola Zagójska - sopran
   
  Konferencja zorganizowana została w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Oddział IPN, Wojewoda Lubelski, Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • wtorek, 5 Marzec, 2019

  godz. 11.00
  Uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Lublinie

  Uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Lublinie

  Data: 

  wtorek, 5 Marzec, 2019

  Godzina: 

  11.00

  Miejsce: 

  Hotel Victoria w Lublinie, ul. Narutowicza 60, sala konferencyjna

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Lublinie. Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie Zarządu, zaproszonych gości, w tym wojewody oraz występy artystyczne.
   
  Wojewoda opuści uroczystość ok. 12.15
   
  Koła Gospodyń Wiejskich są samorządnymi i niezależnymi organizacjami społeczno-zawodowymi kobiet wiejskich, działającymi w ramach organizacji kółek rolniczych. Reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich.
  Program działalności KGW wynika głównie z potrzeb kobiet i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. W obecnych czasach program ten jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków i koncentruje się on na pięciu obszarach działania, które dotyczą:
     - pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.
     - działania na rzecz ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, poprzez rozwój oświaty zdrowotnej, podnoszenie stanu sanitarnego obejść gospodarskich, kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym;
     - rozwijania różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, aktywnych form walki z bezrobociem, poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, wielofunkcyjnego rozwoju wsi, pozyskiwania dotacji w ramach programów pomocowych dla rolnictwa
    -  racjonalizowania wiejskiego gospodarstwa domowego i działów produkcji rolniczej prowadzonych głównie przez kobiety;
     - zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.

  Organizatorzy: 

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lublinie