poniedziałek, Kwiecień 1, 2019

 • poniedziałek, 1 Kwiecień, 2019

  godz. 11:00
  Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  Data: 

  poniedziałek, 1 Kwiecień, 2019

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, sala konferencyjna

  Opis wydarzenia: 

  W Starostwie Powiatowym w Lublinie odbędzie się  posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.
   
  Omówione zostaną organizacja Forum Samorządowego z okazji XX-lecia utworzenia Samorządu Wojewódzkiego, XX-lecia samorządu Powiatowego i XV-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, najważniejsze problemy występujące w powiatowej służbie zdrowia, główne problemy występujące w oświacie. Wypracowane zostanie też stanowisko w sprawie zasad dotyczących przekazywania samorządom powiatowym dróg przez GDDKiA.
   
  W spotkaniu uczestniczyć będzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
   
   
                                                                                                   ***
   
   
  Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego tworzą starostowie 20 powiatów i prezydenci 4 miast na prawach powiatu. Konwent działa na podstawie § 13 ust. 1,  § 17 pkt. 10  § 29 ust. 5 Statutu Związku Powiatów Polskich, uchwały Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie powołania konwentów powiatów województw oraz przyjęcia regulaminu ich pracy. Celem działania Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich z obszaru województwa lubelskiego. Podczas swoich posiedzeń opracowuje stanowiska i opinie w sprawach o wymiarze ogólnowojewódzkim oraz projekty uchwał  Zarządu Związku Powiatów Polskich.

  Organizatorzy: 

  Starostwo Powiatowe w Lublinie