poniedziałek, Maj 6, 2019

 • poniedziałek, 6 Maj, 2019

  godz. 11:00
  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego

  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego

  Data: 

  poniedziałek, 6 Maj, 2019

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie obecny na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.  
   
  WRDR zainaugurowała swoją działalność 28 marca br.
   
  Do zadań Rady należy w szczególności:  identyfikowanie oraz zgłaszanie wojewodzie lubelskiemu bieżących problemów dotyczących wsi i rolnictwa,  podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia i rozstrzygnięcia problemów w zakresie rolnictwa na terenie województwa lubelskiego - w uzgodnieniu z wojewodą lubelskim, przedstawianie możliwych sposobów rozstrzygania sporów oraz rozwiązywania istotnych problemów wsi i rolnictwa,  wspieranie procesów stabilizujących rynki rolne, podejmowanie uchwał, wypracowywanie stanowisk i wniosków z posiedzeń Rady oraz ich przekazywanie właściwym organom, a także monitorowanie i wspieranie działań rozwojowych dotyczących wsi i rolnictwa na terenie województwa lubelskiego.
   
  Ewentualne wypowiedzi dla mediów możliwe przed rozpoczęciem spotkania.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki