piątek, Wrzesień 20, 2019

 • piątek, 20 Wrzesień, 2019

  godz. 10.15
  Spotkanie z ambasadorem Republiki Armenii

  Spotkanie z ambasadorem Republiki Armenii

  Data: 

  piątek, 20 Wrzesień, 2019

  Godzina: 

  10.15

  Miejsce: 

  LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, gabinet wojewody

  Opis wydarzenia: 

  Z wizytą kurtuazyjną przyjedzie do Lublina ambasador Republiki Armenii w RP Samvel Mkrtchian. Będzie gościem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. Rozmowy dotyczyły będą możliwości potencjalnej współpracy między Armenią i województwem lubelskim.
   
  Po zakończeniu spotkania, ok. godz. 10.30, możliwe ewentualne wypowiedzi dla mediów.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • piątek, 20 Wrzesień, 2019

  godz. 12.00
  Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Zofii Kossak w 130. rocznicę urodzin oraz spotkanie z wnuczką autorki

  Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Zofii Kossak w 130. rocznicę urodzin oraz spotkanie z wnuczką autorki

  Data: 

  piątek, 20 Wrzesień, 2019

  Godzina: 

  12.00

  Miejsce: 

  Filar nowego mostu (dojazd od strony Kośmina z drogi serwisowej); Dworek w Kośminie, Siedzina Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn

  Opis wydarzenia: 

  W Kośminie, miejscu urodzenia pisarki Zofii Kossak zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa z okazji 130 rocznicy urodzin pisarki. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystości. Będzie uczestniczył również w spotkaniu z wnuczką Zofii Kossak oraz organizatorami Roku Polski Zofii Kossak.
   
  Część I
  Filar nowego mostu
  12.00- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Zofii Kossak. Przemówienia zaproszonych gości:
           Andrzej Bujek- wójt gminy Żyrzyn
           Przemysław Czarnek- wojewoda lubelski
           Danuta Smaga- starosta puławski
           Anna Fenby Teylor- wnuczka Zofii Kossak
           Anna Magda Zalewska- Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej
  12.15- Występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
   
  Część II
  Dworek w Kośminie
  13.00- Złożenie kwiatów przy tablicy Zofii Kossak znajdującej się przy ścianie wejścia do dworku
           Przemysław Czarnek- wojewoda lubelski
           Pozostali zaproszeni goście
  13.10- Spotkanie z wnuczką Zofii Kossak oraz organizatorami Roku Polski Zofii Kossak. Możliwość zwiedzania wystawy poświęconej Zofii Kossak.
   
  Zofia Kossak-Szatkowska primo voto Szczucka. Jedna z najwybitniejszych pisarek XX wieku, publicystka, współzałożycielka społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom („Żegota”). Odznaczona medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” oraz tablicą pamiątkową w Jerozolimie.

  Organizatorzy: 

  Wójt gminy Żyrzyn
 • piątek, 20 Wrzesień, 2019

  godz. 12.30
  Otwarcie drogi gminnej Cezaryn-Kol. Kośmin

  Otwarcie drogi gminnej Cezaryn-Kol. Kośmin

  Data: 

  piątek, 20 Wrzesień, 2019

  Godzina: 

  12.30

  Miejsce: 

  Skrzyżowanie z drogą do Cezaryna

  Opis wydarzenia: 

  W piątek, 20 września br. zostanie otwarta droga gminna na trasie Cezaryn-Kol. Kośmin. Zadanie to zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
   
  Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonają wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, starosta puławski Danuta Smaga, wójt gminy Żyrzyn Andrzej Bujek oraz inni zaproszeni goście. Podczas uroczystości zaplanowano przemówienia, w tym wojewody.
   
   
  Przebudowa drogi gminnej nr 107446L Cezaryn - Kolonia Kośmin na odcinkach:
  od km 0+094,00 do km 0+977,00 oraz od km 2+070,00 do km 2+651,40
  Całkowita wartość inwestycji: 772 370,81 zł
  Kwota dofinansowania: 386 185,00 zł
  Beneficjent: Gmina Żyrzyn
  Rok realizacji:  2019
  Roboty wykonano w okresie czerwiec - sierpień 2019r.
  Łączna długość przebudowanej drogi to 1464 mb

  Organizatorzy: 

  Wójt gminy Żyrzyn