niedziela, Październik 6, 2019

 • niedziela, 6 Październik, 2019

  godz. 11.00
  80. rocznica bitwy pod Kockiem oraz ustanowienie Święta 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

  80. rocznica bitwy pod Kockiem oraz ustanowienie Święta 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

  Data: 

  niedziela, 6 Październik, 2019

  Godzina: 

  11.00

  Miejsce: 

  Wola Gułowska; cmentarz wojenny w Turzystwie, Klasztor OO. Karmelitów, Wola Gułowska 56

  Opis wydarzenia: 

  W obchodach 80. rocznicy bitwy pod Kockiem oraz uroczystości ustanowienia Święta 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej będzie uczestniczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak  oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
   
  Program wydarzenia:
   
  Cmentarz Wojenny w Turzystwie
   
  10.55- Przybycie sztandarów organizacji pozarządowych, środowisk kombatanckich i innych partnerów społecznych, przybycie asysty honorowej i zaproszonych gości.
  11.00- Przybycie na miejsce ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka
           przyjęcie meldunku
           przywitanie ze sztandarem
           zajęcie miejsca do rozpoczęcia uroczystości
  11.15- Złożenie wieńców przy Mogile Żołnierzy SGO „Polesie”
  -          Minister obrony narodowej
  -          Szef Sztabu Generalnego WP
  -          Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
  -          Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej i kadra dowódcza Wojska Polskiego
  -          Wojewoda lubelski
  -          Wójt gminy Adamów
  -          Zaproszeni goście
  11.30- Przemarsz na mszę polową przy Klasztorze oo. Karmelitów (950 m)
   
  Klasztor OO. Karmelitów
   
  11.45- Wprowadzenie kampanii honorowej, pocztów sztandarowej oraz Szwadronu oraz Szwadronu kawalerii.
  12.00- Msza święta polowa.
  12.45- Wyprowadzenie kompanii honorowej, orkiestry wojskowej i pocztów sztandarowych
  Przemarsz do rejonu uroczystego apelu- błonia za Klasztorem oo. Karmelitów.
  Wprowadzenie na miejsce uroczystości kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych.
  13.00- Przybycie na miejsce uroczystego apelu ministra obrony narodowej Błaszczaka:
  -          przyjęcie meldunku,
  -          przegląd pododdziałów,
  -          przywitanie z żołnierzami,
  13.05- Podniesienie flagi państwowej na maszt:
  - odegranie i odśpiewanie hymnu RP
  13.10- Przemówienie dowódcy 19 BZ.
  13.18- Odczytanie decyzji o nadaniu medali.
  13.20- Wręczenie medali przez ministra obrony narodowej w asyście dowódcy 18 DZ
  13.25- Odczytuje treści decyzji przez ministra w sprawie przyjęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej, nadania imienia i ustanowienia dorocznego Święta 19 BZ.
  13.26- Przemówienie ministra obrony narodowej.
  13.36- Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
  13.40- Przegrupowanie pododdziałów do defilady.
  13.43- Defilada.
  13.50- Zakończenie uroczystości
   
  Od 14.00-16.00- Piknik wojskowy.

  Organizatorzy: 

  Komitet organizacyjny 80. Rocznicy Ostatniej Bitwy Kampanii Polskiej 1939r. - Wola Gułowska 2019 r.
 • niedziela, 6 Październik, 2019

  godz. 14.30
  Jubileusz pożycia małżeńskiego i Gminny Dzień Seniora

  Jubileusz pożycia małżeńskiego i Gminny Dzień Seniora

  Data: 

  niedziela, 6 Październik, 2019

  Godzina: 

  14.30

  Miejsce: 

  Kłoczew, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów z Oddziałami Przedszkolnymi w Kłoczewie, ul. Długa 69

  Opis wydarzenia: 

  Podczas Gminnego Dnia Seniora swój jubileusz będą świętowały pary obchodzące 50. lecie, 60. lecie oraz 65. lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uhonoruje dostojnych jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zostaną wręczone także dyplomy wójta gminy. Przewidziane jest wystąpienie okolicznościowe wojewody.
   
  Planowany udział wojewody w uroczystości od 14.30 do ok. 15.30.

  Organizatorzy: 

  Wójt gminy oraz Rada Gminy Kłoczew