wtorek, Styczeń 14, 2020

 • wtorek, 14 Styczeń, 2020

  godz. 11:00
  Lekcja wychowania obywatelskiego

  Lekcja wychowania obywatelskiego

  Data: 

  wtorek, 14 Styczeń, 2020

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, hol na pierwszym piętrze; gabinet wojewody lubelskiego; Sala Kolumnowa im. S. Moskalewskiego

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Lech Sprawka spotka się z uczniami Szkoły Podstawowej w Rudnie. Klasy 5-8 wezmą udział w tzw. lekcji wychowania obywatelskiego.
   
  Podczas spotkania uczniom przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat kompetencji wojewody oraz działalności Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i postaci historyczne, związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Przybliżona zostanie też historia gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w nawiązaniu do 100. rocznicy utworzenia LUW.
   
  Wojewoda lubelski w swoim gabinecie zaprezentuje gościom odznaczenia państwowe i wręczy pamiątkowe przypinki z logo NIEPODLEGŁA.
   
  Spotkanie zakończy się o godzinie 12.00.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki
 • wtorek, 14 Styczeń, 2020

  godz. 12:30
  Obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  Obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  Data: 

  wtorek, 14 Styczeń, 2020

  Godzina: 

  12:30

  Miejsce: 

  Trybunał Koronny w Lublinie, ul. Rynek 1, Sala Trybunalska

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w  obchodach Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Trybunale Koronnym w Lublinie.
   
  Podczas spotkania Lech Sprawka wraz z dyrektorem Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Katarzyna Kępą, wręczą pracownikom Miejskiego Urzędu dyplomy uznania wojewody lubelskiego. Wyróżnienia przyznane za  wieloletnią działalność na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową mieszkańców Lublina, odbierze 7 osób.
   
  Spotkanie będzie okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń noworocznych. Na godz. 13.40 zaplanowane jest słowo biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej JE Bp Mieczysława Cisło.  Następnie będą wspólna modlitwa, błogosławieństwo i dzielenie się opłatkiem.
   
  Przewidziane jest wystąpienie wojewody.
  Wojewoda będzie obecny do godz. 14.00.
   
                                                                                                    ***
   
  Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia upamiętnia podpisanie przez naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Właśnie to wydarzenie jest powszechnie uznawane za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

  Organizatorzy: 

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie