środa, Styczeń 15, 2020

 • środa, 15 Styczeń, 2020

  godz. 11:00
  Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  Data: 

  środa, 15 Styczeń, 2020

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, sala konferencyjna

  Opis wydarzenia: 

  W Starostwie Powiatowym w Lublinie odbędzie się  posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania członkowie Konwentu omówią sprawy bieżące. Spotkanie otworzy starosta powiatu lubelskiego, przewodniczący KPWL Zdzisław Antoń.
   
  W spotkaniu będzie uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. Przewidziane jest jego wystąpienie.
   
                                                                                               ***
   
  Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego tworzą starostowie 20 powiatów i prezydenci 4 miast na prawach powiatu. Konwent działa na podstawie § 13 ust. 1,  § 17 pkt. 10  § 29 ust. 5 Statutu Związku Powiatów Polskich, uchwały Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie powołania konwentów powiatów województw oraz przyjęcia regulaminu ich pracy. Celem działania Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich z obszaru województwa lubelskiego. Podczas swoich posiedzeń opracowuje stanowiska i opinie w sprawach o wymiarze ogólnowojewódzkim oraz projekty uchwał  Zarządu Związku Powiatów Polskich.

  Organizatorzy: 

  Starostwo Powiatowe w Lublinie